AMS: Skal du ha bevisene i postkassa, er det nå du bør handle!

Aldri har det ligget så mye informasjon på norske bord om helse- og miljøvirkningene av stråling som nå! Og mer kommer!

Kampen mot helse- og miljøødeleggelsene fra elektromagnetisk stråling er den nye miljøkampen. Å lykkes krever folkeopplysning – og å lære opp helsepersonell, forvaltning, ingeniører, journalister og andre som er kommet i bakleksa og handler utfra gammel overtro. Mot oss står krefter som har interesse av å tenke innenfor gamle dogmer, og er, eller vil helst være, kunnskapsimmune. Og de kommer til å være her også etter at vi slutter å snakke om Corona.

Er du en av dem som lurer på hvor sterke sakens bevis er for at den svake strålingen fra AMS-målere og annen elektronikk – med og uten radiosendere – kan skade? Eller for at strålingen ikke kan skade? Da skal du skaffe deg den grønne boka nå!

Den nyeste boka lister opp og forklarer bevismaterialet som ble brukt i “Halden-saken” – en svært godt forberedt sak. Det var 10 saksøkere som ville slippe å installere AMS-måler av helsegrunner. Saksøkerne tapte – av grunner som de og vi andre ikke kan akseptere. Saken er derfor anket og kommer for lagmannsretten i september.

Boka tar også med bevis som vil bli brukt i ankesaken. Og den saken skal de – og vi – vinne! Det skal skje ganske enkelt ved å få bevisene på bordet.

Boka sendes ut tirsdag 1. februar. Opplaget er ganske lite, og det blir ingen nye opplag. Dersom du vil sette deg inn i saken, så bestill boka nå!

Boka er på 64 sider, pluss 228 sider med dokumentasjon – fra eposter,  brev, vitneforklaringer, og oppsiktsvekkende dokumenter om hvordan myndigheter og bransjen har reagert.

Boka er den tredje i serien om smartmålernes helse- og miljøvirkninger. Den passer godt i bokhylla med de to forrige. Du får den tilsendt for kr. 350 inkl. porto. Du bestiller i skjemaet under.

(Fra 3. februar kan boka også lastes ned gratis HER. Men vil du bla fram og tilbake mellom tekst, registre og vedlegg på skjermen? Det tror vi ikke er praktisk. Dessuten: Meget stor fil. Kan f.eks. ikke sendes som vedlegg til epost.)

Boka er basert på et rettsdokument vi har utarbeidet for ankesaken, etter at motparten, Elvia AS, krevde en oversikt over alle bevis og hva de skulle bevise.

Einar Flydal
cand.polit. & MTS (statsviter og telekom­strateg), arbeidet innen IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og univ.lektor ved NTNU. Siden han ble pensjonist i 2011, er han blitt en viktig kritiker av norsk strålevern.

Else Nordhagen
dr. scient, Informatikk, arbeidet med IKT som universitetsforeleser, konsulent, gründer innen apper og som seniorforsker ved SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbeidet med Flydal om stråling, miljø og helseskader.

Du bestiller boka her, så kommer den raskt rett i postkassa.