Elon Musk har trøbbel i Frankrike på grunn av miljøbevegelsen og el-overfølsomme

“Himmelen er ikke til salgs – Stans romnettet” står det på bildet fra D’agir pour l’environnement

Elon Musk har fått seg en liten smekk over fingrene: Frankrike trakk tilbake frekvenslisensen som hans satellittselskap Starlink hadde fått til å bygge ut bredbåndsnettet sitt til franske kunder. Jeg tipper det bare er midlertidig, men denne historien forteller likefullt at miljø- og helseorganisasjonene begynner å komme på banen i sin kamp mot den elektroniske forsøplingen av så vel verdensrommet som jordas atmosfære.

Det skytes opp 5G-satellitter i høyt tempo nå, noe slikt som 80 per måned. De går i lav bane for at signalene skal gå så raskt opp og ned at deres tjenester kan konkurrere med nettverkene på bakken. For at de da ikke skal «dette ned» og brenne opp i atmosfæren altfor raskt, holder de så stor fart at vi kan se dem bevege seg over nattehimmelen i baner noenlunde nord-syd. Etter noen år faller de uansett ned og må avløses av andre.

Sammen danner disse små satellittene store «romnett» som tar seg av de store transportvolumene seg imellom så de kan dekke kloden rundt uten langtransportnettverkene på bakken, og så formidler de trafikken opp fra og ned til de mer lokale nettverkene på bakken via større eller mindre jordstasjoner. Derfra går det i fiber eller trådløst gjennom et stadig mer finmasket nett fram til 5G-kundene til deres eiere.

De nye 5G-satellittene er dermed utfordrere både til de langtransport-nettoperatørene som har sine kabler på bunnen av verdenshavene, nedgravd over kontinenter og til de som opererer mer avgrensede fast- og mobilnett (Telenor, Telia, Ice, osv.), og til de som allerede driver de «treigere» kommunikasjonssatellittene som i årevis har «hengt stille» i forhold til jordkloden rundt 30 000 kilometer over bakken.

På bakken må disse nye kommunikasjonsselskapene ha lisenser for de frekvensene de vil bruke for å kople til sine kunder. Det må de søke det aktuelle landet om, og eventuelt kjøpe for en periode. Det er slike frekvenser Starlink har fått trukket tilbake i Frankrike. Begrunnelsen er formell: en manglende høring. Det kan derfor godt hende at det bare er midlertidig. Men det har vakt en viss oppsikt, ikke minst fordi begrunnelsen er at slike lisenser har så stor betydning for befolkningen at de skal på høring, og fordi det er en interesseorganisasjon for el-overfølsomme og en miljøorganisasjon som står bak klagen, og fordi det viser seg at Musk møter motstand også i kommunestyrer rundt omkring i landet.

Saken er blitt referert her og der. Her får du omtalen som står i en nyhetstjeneste for folk som driver datasentre – av alle ting. Teksten er oversatt av Google Translate med litt hjelp fra meg.

Takk til Per Halle, som tipset meg om denne saken!

 

Einar Flydal, den 12. april 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220412-Fransk-domstol-fratar-SpaceX-lisensen-til-frekvenser-til-Starlink-etter-a-bli-utfordret-juridisk-av-helse.pdf

Fransk domstol fratar SpaceX lisensen til frekvenser til Starlink etter å bli utfordret juridisk av helse- og miljøgrupper

Original: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/french-court-strips-spacexs-starlink-spectrum-license-after-legal-challenge-from-health-environmental-groups/

Rettsavgjørelser til fordel for anti-5G-grupper som argumenterer for at lisenser ble utstedt uten offentlig høring.

  1. april 2022 Av Dan Swinhoe

SpaceXs Starlink-tjeneste har mistet tillatelsen til å bruke spektrum i Frankrike etter å ha blitt utfordret i retten av to foreninger.

Som først rapportert av  the Register, avgjorde forvaltningsdomstolen denne uken å tilbakekalle Starlinks lisens til å bruke to frekvensbånd i landet.

I kjennelsen annullerte domstolen retten Starlinks rett til å bruke spektrum, slik det var begjært av PRIARTEM [forening for el-overfølsomme] og Agir pour l’environnement [miljøorganisasjonen]. De to interesseorganisasjonene fikk denne tilbakekallelsen, heter det i kjennelsen, på grunn av saksbehandlingsfeil: manglende offentlig høring.

“Den omstridte avgjørelsen til ARCEP, som tar sikte på å gi selskapet Starlink Internet Services Limited autorisasjon … vil sannsynligvis ha en betydelig innvirkning på markedet for bredbåndstilgang til Internett og vil påvirke sluttbrukernes interesser. Derfor, ved å ta denne avgjørelsen uten først å ha konsultert befolkningen, overså ARCEP bestemmelsene i punkt V i artikkel L 32-1 i post- og elektronisk kommunikasjonsloven”, heter det i avgjørelsen.

ARCEP er en uavhengig fransk etat med ansvar for å regulere telekommunikasjon, posttjenester og distribusjon av trykte medier i Frankrike  [tilsvarer norske NKOM]. Retten har også bøtelagt ARCEP med €3000, som vil deles mellom organisasjonene PRIARTEM og Agir pour l’environnement.

“I likhet med tilfellet var med 5G, mener offentlige myndigheter, av dårlig vane, at miljø- og helsevurdering i beste fall er noe de bare må gjennom, og i verste fall en prosedyre-formalitet som vi kan klare oss uten. Det er på tide at offentlige myndigheter slutter å presse gjennom slike saker, og endelig aksepterer at det trengs en offentlig debatt”, sa Sophie Pelletier, president i PRIARTEM.

PRIARTEM ble grunnlagt i 2000 og ‘kjemper for beskyttelse av helse og miljø mot risikoen forbundet med eksponering for elektromagnetiske bølger’.

Stéphen Kerckhove, daglig leder for Agir pour l’Environnement, la til: “Med flere prosjekter som går ut på å lage nye stjernbilder med titusenvis av satellitter og som gjør enhver observasjon av stjernehimmelen umulig, samtidig som verdensrommet blir ødelagt som allmenning og er i ferd med bli en søppelplass, haster det å vedta internasjonale forskrifter som gjør stjernehimmelen til en verdensarv for menneskeheten, beskyttet for appetitten til aktørene som vil lage «verdensromnettet».”

Agir pour l’Environnement ble grunnlagt i 1997 og er en miljøorganisasjon. Mens mange av dens saker gjelder kamp mot plantevernmidler og lysforurensning, og for større biologisk mangfold og økologisk landbruk, krever den også en stans i utbyggingen av 5G.

Skrankeadvokat François Lafforgue fra advokatfirmaet TTLA, som representerer foreningene, sa: «Statsrådets beslutning er en klok avgjørelse fordi den minner ARCEP om at det aldri er bra å ta forhastede beslutninger i saker som har store konsekvenser.»

Starlink har møtt en rekke utfordringer i Frankrike. Tidligere i år trakk selskapet planene om å bygge to av tre foreslåtte satellitt-jordstasjoner i Frankrike.

Selskapet hadde foreslått å bygge inntil tre jordstasjoner rundt i landet; i Gravelines (nord), i Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) og Villenave-d’Ornon (Gironde), men har siden trukket tilbake planene både i Manche og Gravelines. Beboere var misfornøyde med planene, og lokale byråd og ordførere stemte deretter mot forslag om å gi byggetillatelser. Lokalbefolkningen og tjenestemenn tok opp bekymringer om helsemessige følger av antennene, en lokal bonde fortalte pressen at han var bekymret for at kyrne hans ville produsere mindre melk. En annen foreslått bakkestasjon i Belin-Béliet ble tilsynelatende droppet tidlig i 2021 til fordel for det nå forlatte stedet i Manche. Selskapet har visstnok allerede installert åtte antenner på et hustak i Villenave-d’Ornon.

— o —