Forskernettverket om EMF: Møte den 5.5. kl. 18

Platons symposium av Anselm Feuerbach

Forskernettverket om EMF, biologi, helse og miljø minner om neste møte torsdag den 5. mai på Deichmanske bibliotek i Oslo kl. 18.

Forskere og andre med forskningsinteresser er velkommen til å delta, men må melde seg på på grunn av plassbegrensninger (skjema under).

Møtet i Forskernettverket er 5. mai kl. 18 – 21 i møterom “Kampen” på Deichmanske bibliotek i Bjørvika, Oslo.

Program:

  1. Else Nordhagen presenterer en artikkel som er antatt for publisering.  Artikkelen omhandler forfatterskapene som ligger til grunn for ICNIRPs nye retningslinjer for eksponeringsgrenser fra 2020. Den vil inngå som bevismateriale i ankesaken om AMS-målerne (“Halden-saken”) som skal opp for lagmannsretten 5.-9. september.
  2. Mads Rohde presenterer en prosjektskisse om forskning på EMF i Norge, med mulighet for internasjonal sammenligning
  3. (om det blir tid) Einar Flydal presenterer meget foreløpige, ikke-konkluderende resultater fra en enkel test med mørkefeltsmikroskopi av blodplater, før og etter eksponering fra en AMS-måler, og litt om det teoretiske grunnlaget.

Dette er et forum for forskere som er interessert i/driver innen feltet elektromagnetiske felt (stråling), helse og miljø og ønsker å diskutere forskning og lære av hverandre. Temaet er ekstremt stort, tverrfaglig, kraftig politisert, og det er preget av ulike syn på beviskrav, ulike fagtradisjoner og ulike interessegrupper. Det er stor mangel på kunnskap om den forskningen som foreligger, og det gjøres lite nytt i Norge, men produseres mye internasjonalt.

Derfor er et forum der de få forskerne som driver innen feltet, kan ha detaljerte faglige diskusjoner, fritt og skjermet, ekstra viktig. Vi tar den tida vi trenger til det enkelte tema.

Dersom du er/har bakgrunn som forsker og ønsker å delta, melder du deg på nedenfor. Deltakelse over nettet er dessverre ikke mulig.

 

Einar Flydal, den 3. mai 2020