AMS: Agder Energi Nett får en skrape fra NVE

Agder Energi Nett har fått varsel om vedtak mot seg fra NVE. Slike vedtak er kritikk for klanderverdig oppførsel. Vedtaket har også interessant informasjon om straffe-tariffen som alle med fritak fra AMS betaler.

Her er saken: 

For få dager siden skrev jeg om en hyttebygger som hadde ført en langdryg kamp mot Agder Energi Nett:

En hyttebygger jeg kjenner, forteller meg om kampen mot Agder Energi Nett: Etter nye regelverk skal strømmålere plasseres utenfor huset, og da ville Agder Energi Nett ikke innvilge noe fritak for AMS, uansett legeattester. Hyttebyggeren er meget el-overfølsom, forteller han, og må bo skjermet. En AMS-måler med mikrobølgesender ute på husveggen eller litt lenger bort på tomta var derfor fullstendig uakseptabelt. Det ble en lang kamp før Agder Energi Nett omsider ga seg.

Hyttebyggeren er Jørgen Holst, i styret til FELO, foreningen for el-overfølsomme. Han er en av de mange jeg etter hvert kjenner med høy utdanning som hadde en tiltrodd stilling, men så måtte gi seg tidlig på grunn av helseplager han etter hvert gjennom prøving og feiling i form av ufrivillige blindtester forsto måtte komme fra måten vi omgås strøm på – i ledninger og fra sendere. Altså ingen “bygdetulling” som ligger under for overtro, slik noen tror om “disse folkene”.

Det hører med til historien at Agder Energi Nett så installerte en AMS-måler med aktiv sender, med beskjed om at deres rutiner var slik at “det var de nødt til”, og at de først seinere skulle sende ut en person for å deaktivere måleren.

Hele denne opptredenen fant Jørgen Holst helt uakseptabel. Han klaget Agder Energi Nett inn til NVE, og nå kom svaret: Selskapet får en skrape og klar beskjed om at når AMS-fritak er innvilget, kan man ikke installere en måler med aktiv sender.

Strømselskapene demonstrerer stadig at hensynet til kundenes helse ikke har prioritet. De setter seg heller ikke inn i det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for at leger finner det riktig å utstede legeattester for fritak fra aktiv mikrobølgesender i måleren. Det gjør legene til tross for at de vet at Helsedirektoratet ikke ser på det med blide øyne, siden norsk politikk på feltet er at slike helseplager må ha andre årsaker.

Nettselskapene kunne godt ha satt seg bedre inn i sakene. Toppsjefene har til og med fått tilsendt gratis de to første av de tre smartmåler-bøkene (som du finner og kan kjøpe eller laste ned gratis). Kanskje vil de helst ikke vite noe mer.

Heldigvis får nettselskapene nå og da en skrape fra myndighetene, slik Etna Nett (tidligere VOKKS) fikk her om dagen (bloggpost 26.04.2022) fordi selskapet har nektet å innvilge fritak overhodet. Det får Etna Nett ikke lenger lov til.

Sist i denne bloggposten finner du brevet til Jørgen Holst. Der går det fram at Agder Energi Nett etter NVEs oppfatning ikke opptrer i samsvar med sine forpliktelser, og NVE gir selskapet et par uker på å presentere sin side av saken.

Men brevet forteller også noe mer:

Straffe-tariffen for AMS-fritak

Vedtaket fra NVE forteller, som vi vet fra før, at tariffen for fritak fra AMS skal gjenspeile gjennomsnittskostnadene til selskapet med å innhente målerdata og at å ilegge en slik tariff er frivillig for nettselskapet, og at måten nettselskapet innhenter data på, er opp til nettselskapet.

Dette må betyr at dersom kostnadene til innhenting av slik info er ubetydelig, kan ikke nettselskapet velge en slik tariff, eventuelt må NVE senke tariffen. Det må også bety at stikkprøvekontroller for å sjekke at målere virker, at folk ikke jukser, osv., som alt inngår i selskapenes forpliktelser og er dekket av den vanlige marginen, ikke skal dekkes av tariffen.

Ikke alle selskapene sender ut folk for å lese av disse målerne årlig. Det må bety at de selskapene som ikke sender ut folk for å lese av målerne årlig, men klarer seg med kundenes egenrapportering og stikkprøver, ikke har grunnlag for å pålegge en slik tariff: Fra ett selskap har vi nemlig fått vite det vi alle lett kan forstå, at kostnadene internt i selskapet er ganske så ubetydelige. Innsendte måleravlesninger registreres automatisk i systemer man allerede har, og rapporteres automatisk til El-hub, som beregner forbruket og gir de nødvendige data tilbake.

Her bør nok NVE/RME/OED inn i bildet og vurdere tariffen på ny: Den skal avspeile snittet av selskapets kostnader, ikke være en ekstra inntektskilde for arbeid som gjøres nesten gratis eller allerede har kostnadsdekning. Kr. 1885 per AMS-fritak utgjør et betydelig beløp for enkelte, og ser i dag ut som en ganske unødig inntektsoverføring til en bransje som ikke akkurat sliter med økonomien.

Det ligger i kortene at dersom nettselskapene ikke har noen utgifter av betydning, kan ikke tariffen være berettiget. Det er en oppfatning som NVE bør manne seg opp til å gi klar beskjed om.

Hva med å sende inn en liten klage til NVE over at tariffen ikke er kostnadsbasert dersom ikke ditt nettselskap finner det nødvendig å dra ut for å lese av måleren din hvert år?

 

Einar Flydal, den 4. mai 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220504-AMS-Agder-Energi-Nett-far-en-skrape-fra-NVE.pdf

Last ned vedtaksvarslet fra NVE her: Varsel-om-vedtak-i-sak-om-installasjon-av-AMS-maler-med-aktiv-kommunikasjonsmodul-Agder-Energi-Nett.pdf

Eller les dokumentet her:

Varsel om vedtak i sak om installasjon av AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul - Agder Energi Nett