5G-boka: 2. opplag utsolgt. Hva nå?

Hele 2. opplag av den store 5G-boka, som kom ut i 2019, er nå solgt. Så hadde du tenkt å sikre deg boka for en hundrelapp, som er under produksjonskost, er det ganske enkelt for seint. Mange har kjøpt 3, 5 eller 10 stk. i slengen. Nå er det bare noen få igjen til helt spesielle anledninger.

Over sommeren blir boka tilgjengelig for nedlasting, selv om få leser slike store bøker på skjerm. Hvorfor? Jo, det skyldes neste trinn …

Utbyggingen av 5G fortsatt bare ved begynnelsen. Snart kommer “småcellene” for fullt, med antenner på hvert hjørne – kanskje eid av Rema1000, frisøren, BMW, eller Gud-og-hvermann. Deretter kommer 6G, 7G, og så videre, inntil hele landet er teppelagt, hvis ikke rettsaker stanser denne utviklingen.

De tror jeg vil komme, og det begrunner jeg i teksten videre.

Virkningene er dokumentert, arenaen flyttes

5G-boka ble en viktig etappe i samlingen av kunnskap og bevis om helse- og miljøskadene fra trådløs kommunikasjon: Den inneholder kunnskap som vil ha lang levetid. Sammen med andre publikasjoner på norsk viser boka at de faglige bevisene for at helse og miljø skades, foreligger i overmål.

Nye forskningsrapporter som underbygger dette, kommer nå i ett sett – langt flere enn det er mulig å få lest. Slaget om hva forskningen viser, er i realiteten vunnet – men ikke slaget om å nå ut i befolkningen eller om å få gjennomslag i samfunnet.

Noen medier og gravejournalister gjør selvstendig gravearbeid på feltet, og de ender alltid opp på det standpunktet også jeg har. De andre ender med det de helst vil tro på, og som jeg også skulle ønske var rett: at strålingen må være uproblematisk.

Kampen kommer derfor til å ende i rettsalen:

Bevisene som nå tårner seg opp, både mot 5G og mot så utstrakt bruk av elektromagnetiske felt som vi nå har – og mot å øke dem, er klare og tunge. Siden byråkratiet og politikerne ikke styrer etter forskningen, men etter næringen, er det bare er et spørsmål om tid og penger før rettsakene kommer, og vinner fram – i Norge og i andre land. Det vil gå på samme måte som med andre miljøgifter og legemidler etter hvert som bruken av dem økte, bevisene kom på bordet og bransjens forsvar raknet: PVC, kvikksølv, bly,  tobakk, pesticider, og enkelte legemidler, f.eks. enkelte antidepressiva og vaksiner som i det lengste ble forsvart selv om bransjen forsto at de var svært skadelige. 

Hvorfor er 5G-boka viktig?

5G-boka er for viktig til å forsvinne. 5G-boka er viktig fordi den gir en bred innføring i temaet stråling, helse og miljø, og den forklarer det viktigste ved fysikken og biofysikken. Den dokumenterer den medisinske kunnskapen ved en gjennomgang av hele 193 litteraturgjennomganger. Den viser at satsingen på 5G skjer i strid med etablert medisinsk kunnskap og i strid med internasjonale miljøkonvensjoner. Den viser også at kunnskapen om biologiske skadelige virkninger lenge har vært tydelig, men at den overdøves ved at næringen og fagtradisjoner som er blinde for skadevirkningene, har kontroll over de offentlige utredningsprosessene her i Vest og forsvarer teknologien med tildekkende retningslinjer, juks-preget bevisførsel og uegnede vitenskapelige metoder. Alt dette er omfattende dokumentert i boka, bedre en i noen annen publikasjon på norsk.

Også derfor må 5G-boka være tilgjengelig for alle. Samtidig er etterspørselen for lav til å forsvare et nytt opplag. I rettssystemet må alle bevis leveres digitalt. I løpet av sommeren legger jeg derfor boka ut til gratis nedlasting.

Har du kjøpt boka, kan du nå glede deg over at i PDF-en får du aktive lenker, at du nå lettere kan dele den og hente ut de deler du vil sitere og videresende til andre – og ikke minst over at du selv er blant dem som kan lese boka i godstolen uten behov for en skjerm. – Og ikke minst har du vært med på spleiselaget som dekket produksjonskostnadene, så vi nå kan slippe boka fri!

Så går vi videre til neste etappe …

Neste etappe: historien, jukset, og klikken bak

Når faglige forklaringer og bevis ikke når igjennom, skyldes det hvordan eksponeringsgrensene ble satt utfra Den kalde krigens behov, hvordan et håpløst foreldet tankesett har festet seg i styrende organer, og hvordan bransjen og en liten fagkrets klarer å forsvare dem. Å samle bevis også om dette er nødvendig. 5G-boka var en begynnelse – i sin tørre, faglige form. Susan Pocketts bok “Stråletåka – helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene” og de tre smartmålerbøkene er også vesentlige steg på veien, og Firstenbergs “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet” er stor populærvitenskap og gir en glitrende oversikt. Den er nå kommet på en rekke språk.

Den nye boka “Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar” er fortsettelsen av denne dokumentasjonen. Her får vi en helt annen side – hvordan eksponeringsgrensene ble til. Dette stoffet blir presentert ganske annerledes – dels i en historikers elegante og spennende form, og dels med en knyttneve av en forskningsoppsummering og påvisning av hvordan ICNIRP driver med jukseargumentasjon.

Boka er skrevet av to professorer som jobber med etikk innen forskning, Nicolas H. Steneck og Tom Butler, begge med spesiell interesse for det som har skjedd og skjer rundt mikrobølger, helse og miljø. Jeg har oversatt og tilrettelagt deres tekster. Alle tre har stilt opp uten noen form for vederlag.

Boka forteller om forskning og eksperimenter, om medisinere og fysikere og forsvarets byråkrater, om spionasje, frykt og kortsiktig tenkende politikere. Og boka oppsummerer kunnskapsstatus per februar 2022, og viser i detalj hvordan det svindles med bevisførselen. Den kommer fra trykken i slutten av juni, men er alt sendt inn som bevis til ankesaken om AMS-målere som skal opp for Borgarting lagmannsrett 5.-9. september.

Du bestiller den nye boka i bokhandelen eller på nett, f.eks. HER. (Copyright-avtalen med forlaget MIT Press gjør at denne boka aldri kan komme som PDF.)

For øvrig har Else Nordhagen og jeg fått akseptert en artikkel i forskningstidskriftet Reviews of Environmental Health. Det er en analyse av forfatterskapene bak ICNIRP 2020-retningslinjene. Analysen viser hvordan forfatterne bak disse retningslinjene bare bygger på forskning og utredninger fra sin egen sfære, og avviser – med jukseargumenter – de langt vanligste funnene blant forskerne på feltet, som er påvisning av virkninger som gir helse- og miljøskader. Også denne artikkelen vil inngå som bevis i den kommende rettsaken i september. Vi oversetter nå artikkelen til norsk, og slipper den løs til gratis nedlasting.

Triks og juks, skylapper og ørepropper

Grunnlaget for dagens strålevern og frislippet av 5G er med andre ord utarbeidet av en snever krets som gjennom triks og juks – organisert gjennom et lite kontor i WHO som støttes av en sterk bransje.

Det var denne snevre kretsen som gjennom SCENIHR-rapporten (som analyseres i 5G-boka), legitimerte EU-kommisjonens, og deretter de nordiske lands felles satsning på 5G-utbygging. Med ICNIRP-2020-retningslinjene slakker de så kraftig på eksponeringsgrensene at det i det hele tatt går an å bygge ut 5G i tettbygde strøk. Sikkerhetsavstander ville ellers gjort det ulønnsomt.

Denne lille gjengen legger grunnlaget for at politikere og embetsverk kloden rundt får både skylapper og ørepropper, slik at de godtar 5G og lukker øynene for helse- og miljøvirkningene. Den metoden vi påviser er brukt, består i å bare vise til egen produksjon for å underbygge et slakkere strålevern, og samtidige avvise – uten rimelig grunn – det store flertallet som trekker ganske motsatte konklusjoner, samt benytte seg av beviskrav som tilhører en idealisert fysiker-verden, men ikke biologien og medisinfaget.

Artikkelen til Else Nordhagen og meg er en tørr analyse utfra forfatterskap bak ICNIRP 2020-retningslinjene. I “Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar” får du derimot levende historie. Men de viser begge – på svært ulike vis – at etikken bak det “strålevernerne” driver på med, er dypt problematisk, og deres handlinger tyder på at byråkratiet ikke forstår de dokumenter de forvalter utfra – eller gir blaffen i dem av politiske grunner.

Dersom de ikke forstår dette selv, er det ikke mindre alvorlig og på tide å søke hjelp – og da et annet sted enn hos ICNIRP, i stedet for å fortsette med i klipp og lim fra ICNIRPs argumentasjon. For eksempel har EESC, EUs økonomiske og sosiale komité, nylig oppfordret Kommisjonen til å skjerpe seg på dette feltet.

 

Einar Flydal, den 25. mai 2022 (revidert 13.6.)

PDF-versjon: EFlydal-20220525-5G-boka-2.-opplag-utsolgt.-Hva-na.pdf

Referanser

The societal and ecological impact of the 5G ecosystem (own-initiative opinion), Adopted on 20/10/2021 – Bureau decision date: 25/03/2021, TEN/746-EESC-2021, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem-own-initiative-opinion

Nicolas Steneck og Tom Butler: Debatten om mikrobølgene –
fra jakten på svar til bransjeforsvar, Paradigmeskifte forlag 2022, 544 sider, innbundet. Listepris kr. 460,- 
Omtaler av boka og mer om forfatterne: HER og på forlagets nettside.

(Andre bøker om elektromagnetisk stråling og virkninger på helse og miljø finner du her på min blogg og du kan bare bestille dem der. Se: SULTEN PÅ MER KUNNSKAP? HER ER BØKENE
Se også: Bøker, og artikler, utredninger og radioinnslag du kan laste ned.)