AMS-anken: Nesten en tredjedel nådd første uke, men nå blir det tøffere!

Nesten en tredjedel er nå kommet inn av rest-finansieringen for AMS-saken som skal opp for lagmannsretten den 5.-9. september. 

Nesten alle de ca. 1000 som ble med på dette store  spleiselaget i 2019, har nå betalt inn det de forpliktet seg til. Det samme gjelder de nesten 600 som med en ekstra innbetaling og garantier sørget for at vi kunne anke saken til lagmannsretten da vi tapte på det vi anser som “saksbehandlingsfeil” i tingretten i fjor.

Mange har betalt inn langt mer enn de forpliktet seg til, og sender attpåtil med en stor takk for at vi gjør denne jobben. Det er også kommet til mange nye bidragsytere – små og store. Vi takker tilbake for at dere bidrar og heier oss framover!

Nå er vi snart der en viktig bit av norsk helsevern avgjøres for en god stund framover:

Dommen i lagmannsretten kan nemlig ikke ankes. Den kommer til å være en rettslig vurdering av bevisene om helsevirkninger, og bevisvurderinger kan ikke ankes til Høyesterett. Derfor er det nå det gjelder!

Det har tatt lenger tid og kostet langt mer enn vi trodde i 2019 og i 2021 å få helseplagene fra AMS-målerne for retten. Derfor måtte vi sette i gang vi enda en innsamlingskampanje, ellers står vi alene med all risiko, og får ikke betalt regningene.

269 personer har bidratt sist uke med i alt nesten 420 000 NOK. Mange har betalt inn restbeløpet på sine forpliktelser, andre har gitt nye bidrag på en hundrelapp, en tusenlapp, eller helt opp til 20 000 NOK. Målet er 1,5 millioner.

Snittbeløpet på bidragene er nå 1560 NOK. Utfra dette trenger vi 692 nye bidrag før vi er i mål. Men det er egentlig ikke mange:

I Norge er vi 5,4 millioner mennesker som med AMS-målernes sendere får et dårligere livsmiljø. Saken gjelder derfor alle, men spesielt gjelder det de i befolkningen som er spesielt utsatt for helseplager fra menneskeskapte elektromagnetiske felt.

Hvor mange er de? Forskernes beste anslag er grove. De gikk i 2006 ut på at de el-overfølsomme utgjør 5 til 20% av befolkningen og at andelen er stigende. Så sannsynligvis kjenner du flere i denne gruppen som ikke aner noe selv om årsaken til sine helseplager. (En oversikt over 17 kartlegginger internasjonalt fins i (Hallberg og Oberfeld 2006).) 

Store summer i potten

Det ligger store summer i potten: Vinner de 10 saksøkerne i denne pilotsaken, og de får tilkjent saksomkostninger både for saken i tingretten og lagmannsretten, kan vi sende betydelige beløp tilbake til dere som har deltatt på spleiselaget.

Vi har sendt ut purringer i stort antall. Mange hadde glemt av sine avtaler eller ventet på innkalling av pengene, og flere har bidratt uten at vi har fått dem rett registrert. Det er krevende å holde oversikten, og vi beklager overfor dem som har fått purringer urettmessig! Det er viktig at bidraget er rett registrert for at dere også skal få rett andel tilbakebetalt. Så gi beskjed! Har du ikke fått epost fra oss, så sjekk om den ble fanget i spam-filteret!

Slik kan du bidra

Nå gjelder det å få på plass resten av sluttfinansieringen, så ikke vi som driver dette, blir sittende med all risiko og vi får betalt våre regninger fram til dommen faller en gang i september/oktober.

Vi oppfordrer derfor alle dere som ennå ikke har deltatt i denne innspurten mot lagmannsretten til å spytte i kassa med enda et beløp!

Tre måter å sende penger på:

  1. Postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret og administrerer aksjonens penger.
  2. VIPPS: Du må sende via tlf. nr. 90049913 (Skriv “AMS” i meldingsfeltet!)
  3. Bidra.no: http://bidra.no/ams: Her kan du bidra anonymt, men gi oss helst epostadressen! Blir det penger å sende tilbake, må vi få kontakt! (Bidra.no tar en liten prosentandel provisjon.)

Spre budskapet – og kunnskapen

Vi trenger flere bidragsytere – små og store. Så del denne bloggposten! Snakk med venner og bekjente! Mener de at hele saken er noe tull, så gi dem lesestoff på norsk som de kan rekke over i ferien,  og utfordre dem til å bidra med en slant nå som “dette tullet” skal bli prøvd for retten!

For folk som vil lese forskningsrapporter med harde fakta, anbefaler jeg de følgende kildene. De fleste kan du laste ned fra min blogg, og alle gjelder helsevirkninger både fra AMS-målere og andre kilder til menneskeskapte EMF, som f.eks. 5G:

1 – En bredt anlagt forskningsartikkel som forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger:
R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. Last ned Kostoff m.fl. 2020

2 – En fagartikkel innen biofysiologi med til dels vanskelig innhold, men så tydelig og klar at også man ganske enkelt kan hoppe over det man ikke skjønner:
D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskapte elektromagnetiske felt tvinger ioner til oscillering og fører til dysfunksjoner i spenningsstyrte ionekanaler, oksidativt stress og DNA-skade (gjennomgang), publisert i fagtidsskriftet INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021, norsk oversettelse Last ned Panagopoulos m fl 2021

3 – Denne artikkelen viser hvordan gjeldende retningslinjer for grenseverdier bygger på en liten gjeng som er i utakt med det store flertall av forskningen på feltet, og dessuten bare viser til artikler de selv har vært med å forme for å finne støtte for sine retningslinjer:

Nordhagen, Else K. and Flydal, Einar. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines, Reviews on Environmental Health, June 27, 2022. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0037
(Artikkelen er under oversettelse til norsk)

4 – Denne artikkelen er en detaljert “parademarsj” gjennom forskningen på el-overfølsomhet, og viser at både el-følsomhet (hos alle), og el-overfølsomhet (hos enkelte), er godt påviste biofysiske fenomener selv om det er uklarhet rundt de nøyaktige mekanismer:
Dominique Belpomme, Philippe Irigaray, Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment, Environmental Research, Volume 212, Part A, 2022, https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113374.
(Artikkelen er under oversettelse til norsk)

5 – For mindre forskningspregede framstillinger, se bøkene til Firstenberg, Pockett, og Steneck og Butler, som du finner HER.

6 – For innføringer og forklaringer om AMS-målere og “skitten strøm”, se
Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s., som du finner HER.

7 – Bevisene fra «Halden-saken» om AMS-målerne og helse og en rekke nye bevis levert til anken som skal opp for lagmannsretten høsten 2022, gjennomgås her:
Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg) HERAlle lenker til kildene er kortlenker, så de kan lett skrives av. 

 

Einar Flydal, den 3. juli 2022

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! drives av Einar Flydal og Torleif Dønnestad.

PDF-versjon: EFlydal-20220703-AMS-anken-Nesten-en-tredjedel-nadd-forste-uke-men-na-blir-det-toffere.pdf

Andre referanser i teksten

Hallberg, Örjan & Oberfeld, Gerd. (2006). Letter to the Editor: Will We All Become Electrosensitive?. Electromagnetic biology and medicine. 25. 189-91. 10.1080/15368370600873377