Forskningsartikkelen om ICNIRPs “tryllekunster”: nå på norsk

Stiftelsen ICNIRP produserer støtte for sine retningslinjer for strålevern ved bare å vise til det de selv har skrevet, og ved å avvise alt annet!

Dette er en aktivitet som ligger et sted i grenselandet mot ren svindel, og påvises i detalj i forskningsartikkelen av Else Nordhagen og meg.

Vår artikkel ble nylig publisert i forskningstidsskriftet Reviews on Environmental Health, og vekker oppsikt blant forskere rundt om på kloden. Nå kan du laste den ned her i norsk versjon.

Slik – ved utelukkende å vise til dokumenter de har skrevet selv og avvise all annen forskning – bygger ICNIRP-medlemmene opp tillit til sine anbefalinger av særdeles vide grenser for hvor mye radiostråling mennesker kan utsettes for. Dette er helt klart i strid med etablert kunnskap, solid forskning og med oppfatningen til flertallet av forskerne på feltet. De finner helseskader og -plager ved langt lavere eksponering.

463 Nedlastinger

 

ICNIRPs hokus-pokus skaper tro på at det bare er å rulle ut basestasjoner på skolebygg, 5G, WiFi,  AMS-målere og nå også lyktestolper med trådløse nettverk. Fordi WHO videreformidler dette budskapet og bruker ICNIRP-folk til å gjøre det, får politikere, trådløsnæringen og brukerne et tilsynelatende legitimt grunnlag å bygge på.

Artikkelen vår omtales nå rundt omkring på kloden: f. eks. av kreftspesialist Joel Moskowitz (26.6.22), leder av folkehelsesenteret ved University of California, Berkeley, som kommenterer at vår analyse viser at ICNIRP “framstår som vår tids trollmannen fra Oz”, og at ICNIRPs retningslinjer er basert på “røyk og speil”, altså rent illusjonsmakeri.

Den finsk-polske biofysikeren Dariusz Leszczynski, med fortid i det finske strålevernet, kommenterer slik på Twitter, og utløste en liten replikkveksling om det egentlig er en stor sak at ICNIRP-folkene er med i alle skrifter og utvalg, eller om det bare er helt naturlig og viser at de er tilstede der viktige ting foregår:

Svaret er enkelt: ICNIRP-medlemmer kan ikke hevde et motsatt syn når de deltar i andre fora enn ICNIRP. Og gjennom den status WHO og ICNIRP gir dem, har de tyngde og respekt nok til å sette sitt preg på de utvalgene de deltar i, og til å legge premissene som bestemmer konklusjonene – særlig når de opptrer flere sammen, og resten er mindre informert. Artikkelen viser hvordan de dominerer i helt sentrale utvalg. Så viser de til disse utvalgenes rapporter – som om de var uavhengige av ICNIRP.

Last ned artikkelen og les den selv! På norsk er den ganske lettlest til å være en forskningsartikkel. Du står fritt til å kopiere og videresende og dele med venner, leger, politikere, skolesjefer, foreldre, gravide, IT-teknologer og bekjente med overdreven autoritetstro, men som bør lure på hvordan ICNIRP kan finne dekning for å hevde at strålingen fra mikrobølge-utstyret vi omgir oss med, ikke er skadelig, når det store flertall av forskningen på feltet hevder det motsatte.

Vår artikkel viser svaret: De henviser bare til seg selv, og avviser alt som taler imot, uten noen holdbar begrunnelse!

 

Einar Flydal, den 08. juli 2022

PS. Jeg har omtalt den engelske utgaven av artikkelen tidligere, se bloggpost 27.06.2022

PS2. Det er slikt spill og slike maktstrukturer som gjør det nødvendig å få helseinnvendingene mot AMS-målere (og andre mikrobølge-kilder) rettslig belyst, og prøvd rettslig hva slags vern jussen skal gi dem som er ekstra vare for slike elektromagnetiske felt.

Du kan bidra til finansieringen av ankesaken som skal opp for lagmannsretten den 5.-9. september via aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, 1813 19 02855, eller via VIPPS på 90049913 (merk AMS). (Mer om aksjonen i andre bloggposter på http://einarflydal.com.)

Referanser

Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Selvrefererende forfatterskap bak ICNIRPs retningslinjer for elektromagnetisk stråling fra 2020, https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74869

som er oversettelse av:
Nordhagen EK, Flydal E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037. Epub ahead of print. PMID: 35751553, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html