AMS-anken: Etter to uker har vi nådd en tredel

Innsamlingen til saken om smartmålere og helse som skal opp for lagmannsretten den 5.-9. september, går sin gang: Vi har nådd 1/3 av målet siden 27. juni, og satser på at flere vil komme til, bare du deler denne bloggposten til alle dem saken angår!

Og snart kommer det mer krutt..

For English speaking readers: If you want to support the coming court case on EMF from smartmeters, see info at the end of this post.

Status for bidragene

Med samme gjennomsnittlige størrelse på bidragene trenger vi ytterligere 655 av dem. Vi ser at i nå i sommer, siden 27.6., har det kommet 329 innbetalinger. De kommer fra nesten like mange personer, for noen har betalt inn flere ganger. Største beløp sist uke var på kr. 10.000, de minste på kr. 100. Alle monner drar, og vi takker til alle og håper at vi skal kunne sende mye av beløpet tilbake!

Selv om vi regner med de i alt nærmere 1500 personer som siden 2019 har gitt sin støtte til aksjonen skulle være el-overfølsomme, noe de ikke er, ser vi at det fortsatt bare er en forsvinnende andel av de i Norge som kan regnes som el-overfølsomme, mindre enn 0,5% av anslagsvis 270 000, som så langt har bidratt.

De resterende 268 500 oppfordres herved – Om du bare kan hjelpe til med å finne dem! – til å gi sin støtte til aksjonens konto nr. 1813 19 02855, eller – om de vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226 (nytt nr. rett til konto).

Hvor mange er egentlig el-overfølsomme?

Men hva er grunnlaget for å påstå at det fins 270 000, ja kanskje så mange som 810 000 el-overfølsomme i Norge? Det er gjort en rekke kartlegginger rundt i verden. De er referert i en stor og viktig forskningsartikkel om el-overfølsomhet (Belpomme og Irigaray 2022) som jeg nettopp er ferdig med å oversette. Den oversettelsen var forresten ekstra krevende, for de to franske kreftforskerne som har jobbet i mange år med el-overfølsomhet og MCS, multippel kjemisk overfølsomhet, skriver på engelsk om medisinfaglige spørsmål, men det skinner gjennom at de tenker på fransk, og fransken er flere steder nøkkelen til å forstå hva de egentlig mener.

Jeg tipper at fordi språket er så tungt, avslutter selv de fleste engelskspråklige lesningen før de er ferdig med innledningen. Det er i så fall synd, for artikkelen er svært interessant. På norsk er den blitt ganske så leselig, selv om du kanskje må slå opp ett og annet medisinsk uttrykk og godta alle referansene som krydrer teksten.

Nå venter jeg bare på tillatelsen fra forlaget, så jeg kan kjøpe retten til å oversette den for et par tusen kroner eller så. Først da kommer den til nedlastning her på bloggen – gratis. Det er også slike gratistjenester de innsamlede midlene går til. For slike artikler trengs både som folkeopplysning, opplysning av helsevesenet, og som bevis i rettssaker.

Artikkelen til Belpomme og Irigaray er derfor en viktig artikkel. Den oppklarer forskningshistorien og begrepsbruken “mikrobølgesyke”, “el-overfølsomhet”, “EHS” og “IEI-EMF”, legger fram status for den forskningsbaserte kunnskapen, og lister opp de mange forskningsrapportene som dokumenterer helseskadelige, akutte reaksjoner fra “svak” EMF-eksponering. For de er faktisk mange.

Artikkelen viser også hvorfor feil ved forskningsmetoden har ført til de forskningsrapportene som lander på at el-overfølsomhet må være innbilning og skyldes angst (nocebo). Det er disse ICNIRP har festet sin tillit til, som ICNIRP har fått WHO til å stole på, og som ligger til grunn for norsk helsepolitikk på området.

Hva med de som ikke er el-overfølsomme?

Svaret er enkelt: De kan bli det. Det tar ofte tid, og gjerne en overbelastning, f.eks. i samspill med nedsatt immunforsvar og kjemikalier, og med visse genetiske predisposisjoner. Mer om slikt får du i Belpomme og Irigaray-artikkelen.

Støtte fra utlandet?

Artikkelen av Else Nordhagen og meg om måten ICNIRP underbygger retningslinjene som åpnet for 5G på, omtales nå rundt i verden på blogger og i sosiale fora (Nordhagen og Flydal 2022, se bloggpost 8.7.2022). På rangeringsnettstedet Altmetric (som krever betaling for å få full oversikt) ligger artikkelen vår for tida i toppskiktet av omtalte forskningsartikler. 

Det har også kommet henvendelser fra utlandet om hvordan man kan støtte rettssaken økonomisk. Opplysninger om det følger her – på engelsk, for folk i utlandet som leser mine blogger med Google Translate.

 

Einar Flydal, 9. juli 2022

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! drives av Einar Flydal og Torleif Dønnestad.

PDF-versjon: EFlydal-20220709-AMS-anken-Etter-to-uker-har-vi-nadd-en-tredel.pdf

How to support the coming case on smart meters in the Norwegian appeal court

I have received requests as to how one may support the upcoming case on smart meters in a Norwegian appeal court, 5th-9th September this year. Probably no better prepared case in court on EMF  from microwaves and “dirty electricity” and health has ever taken place in Scandinavia. We are still in need of 1 million NOK, i.e. approx. 100.000 Euros, of a total budget of more than 500.000 Euros, financed by small and larger contributions from so far more than 1500 Norwegians 

To contribute, you may forward your contribution as follows:

Within Europe, use IBAN and the international bank account number IBAN: NO10 1813 1902 855

Receiver’s name: Foreningen for EMF-reform
Receiver’s adress: Sagadammen 20, 0884 Oslo, Norway

You might need to enter the BIC/SWIFT of the bank, which is:
BIC (SWIFT): Sparebank1 Østlandet, SHEDNO22

As an alternative, you may use PayPal/XOOM, entering the information given above.

Please feel free to copy this info and distribute! Thank you!

 

Referanser

Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Selvrefererende forfatterskap bak ICNIRPs retningslinjer for elektromagnetisk stråling fra 2020, https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74869

som er oversettelse av:
Nordhagen EK, Flydal E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037. Epub ahead of print. PMID: 35751553, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html


Dominique Belpomme, Philippe Irigaray, Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment, Environmental Research, Volume 212, Part A, 2022, https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113374.
(Artikkelen er under oversettelse til norsk)

Nyttige bøker:
Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s., som du finner HER.

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg) HERBevisene fra «Halden-saken» om AMS-målerne og helse og en rekke nye bevis levert til anken som skal opp for lagmannsretten høsten 2022, gjennomgås her. Alle lenker til kildene er kortlenker, så de kan lett skrives av.