AMS-målerne og ankesaken: stadig litt nærmere …

Her er nok en statusrapport for anken til Lagmannsretten av saken om AMS-målerne. Saken ble tapt i Tingretten i Halden i fjor. Nå skal den vinnes! Takk til alle dere som bidrar! Men som du ser, ligger vi etter med finansieringen…

Veien fram hit har tatt tid og kostet penger, langt mer enn vi trodde. Underveis har vi gjort tilgjengelig en unik dokumentsamling om miljø- og helsevirkninger av mikrobølger og om “skitten strøm” – på norsk, i bøker og i artikler på nett. 

Her summeres igjen hva saken gjelder. Og du bes om å bidra så vi får sikret sluttspurten vi er inne i.

Dette er saken:

Ti personer har gått til sak mot Elvia for å beholde strømmen selv om de nekter å skifte måler. Begrunnelsene er knyttet til helse, mikrobølget stråling og “skitten strøm”. Elvia krever rett til tvangsinstallasjon. Helseinnvendingene i saken gjelder dels  mikrobølget stråling, og dels gjelder de “skitten strøm”.

Saken gjelder om saksøkernes helseinnvendinger er “åpenbart grunnløse”. Er de ikke det, skal de ti vinne saken. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! finansierer rettssaken for de ti, etter at NHO-organisasjonen Energi Norge ikke ønsket å samarbeide om en rettslig avklaring. Før denne saken har vi reist seks andre saker, men der ga strømnettselskapene seg, slik at vi ikke fikk den rettslige avklaringen vi ønsket. Kanskje var det bra, for nå stiller vi sterkere enn noen gang.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! drives (uten noen form for økonomisk kompensasjon) av Einar Flydal og Torleif Dønnestad. Pengene forvaltes av Foreningen for EMF-reform, som avgir regnskap til Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Aksjonen har ingen lønnsutgifter og så godt som ingen utgifter knyttet til administrasjon og drift.

Enkeltpersoner har ingen mulighet til å nå fram i rettssystemet alene i så store saker som denne, og mot så sterke motparter. Det krever stor innsats, omfattende dokumentasjon, vitner som (i alle fall i enkelte tilfeller) må få betalt for tapt arbeid, og advokater som koster penger.

Vi tapte i tingretten i fjor, og hadde ikke anket saken om vi ikke var sikre på at rettssystemet i Norge er pålitelig nok til at den som har rett, også vil rett – om saken er godt forberedt.

Vil du være med blant de mer enn 1500 personene som finansierer denne saken, så oppfordres du herved til å gi din støtte – stor eller liten – til aksjonens konto nr. 1813 19 02855 (hos Foreningen for EMF-reform), eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226 (nytt nummer som går rett til aksjonens konto). Du kan også betale over Bidra.no/ams.

Til alle dere som bidrar: Takk for at dere gjør denne rettssaken mulig! Vi klarer ikke å få takket hver og en, men uansett hvilken betalingsmåte du bruker, kommer de til aksjonens konto, og blir registrert på navn (hvis ikke de er anonymt send). Slik kan evt. overskudd føres tilbake.

 

Einar Flydal, 30. juli 2022

 

(For å sikre mot feiloversettelser fra Google Translate, er følgende tekst på engelsk:)

How to support the upcoming case on smart meters in the Norwegian appeal court

I have received requests as to how one may support the upcoming case on smart meters in a Norwegian appeal court, 5th-9th September this year. Probably no better prepared case in court on EMF  from microwaves and “dirty electricity” and health has ever taken place in Scandinavia. We are still in need of 1 million NOK, i.e. approx. 100.000 Euros, of a total budget of more than 500.000 Euros, financed by small and larger contributions from so far more than 1500 Norwegians. 

To contribute, you may forward your contribution as follows:

Within Europe, use IBAN and the international bank account number IBAN: NO10 1813 1902 855

Receiver’s name: Foreningen for EMF-reform
Receiver’s adress: Sagadammen 20, 0884 Oslo, Norway

You might need to enter the BIC/SWIFT of the bank, which is:
BIC (SWIFT): Sparebank1 Østlandet, SHEDNO22

As an alternative, you may use PayPal/XOOM, entering the information given above.

Please feel free to copy this info and distribute! Thank you!

Einar Flydal