En italiensk kortfilm – kort og godt

Her får du en 20-minutters italiensk film (tekstet på engelsk) om en kvinne som gradvis oppdager at hun er el-overfølsom. Skuespilleren som har hovedrollen, er el-overfølsom også i virkeligheten. 

Selv om filmens form er italiensk og melodramatisk og slett ikke min stil, kan den være interessant fordi den vitner om at temaet er aktuelt kloden rundt. Og jeg er sikker på at mange el-overfølsomme vil kjenne seg godt igjen, også i den vanskelige erkjennelsesprosessen:

For hvem tror vel at det er mulig å reagere på mobiler, WiFi, smartmålere og slikt – før man snubler inn i det – enten som jeg gjennom forskningsverdenen uten selv å reagere synderlig, eller får sine liv snudd på hodet av helseplager – som de mange jeg er blitt kjent med underveis siden jeg begynte å grave i dette da jeg ennå jobbet i Telenors konsernstab og så av forskningsresultater at det måtte noe måtte være galt fatt. Langsomt, gjennom tilfeldige blindtester, finner de el-overfølsomme ut av årsaken. Og ofte helt uten at de har hørt om problemet i forkant. De mange henvendelsene jeg får, viser at vi snakker om mange folk.

Resultatet av prosessen blir for noen slik som den vi ser skildret dramatisk i den italienske filmen ELETTRA.

Om du vil vite litt mer om hvordan norske myndigheter har kommet fram til at det som kalles el-overfølsomhet “er reelt nok for dem som opplever det og skal tas alvorlig av helsevesenet og behandles med kognitiv terapi, men ikke kan komme av eksponering for strøm eller trådløst”, så les bloggpost 22.07.2022!

 

Einar Flydal, den 1. august 2022

PS. Det er nå litt over en måned til lagmannsrettssaken skal opp der tre dommere skal vurdere om helseinnvendinger mot AMS-målere er åpenbart grunnløse eller ikke.

Vil du være med blant de mer enn 1500 personene som finansierer denne saken, så oppfordres du herved til å gi din støtte – stor eller liten – til aksjonens konto nr. 1813 19 02855 (hos Foreningen for EMF-reform), eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226 (nytt nummer rett til aksjonens konto). Du kan også betale over Bidra.no/ams (som er ute av drift et par dager framover). Det mangler fortsatt 1 mill. NOK i forhold til hva vi forventer saken vil koste om vi taper, mens det kan bli penger tilbake dersom vi vinner og får dekket sakskostnader…