AMS-måler-saken: Partenes sluttinnlegg finner du her

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. 

Her kan du hente ut partenes “sluttinnlegg”. Advokatene leser dem høyt ved rettssakens begynnelse, etterfulgt av en bevisgjennomgang. Sluttinnleggene beskriver partenes ulike syn på hva saken gjelder, og hva dommen bør bli. 

Sluttinnleggene er tunge i formen, juridiske, men interessante. Jeg kan ikke kommentere dem, siden jeg selv skal vitne i saken og er hjelper på den ene siden, men jeg legger merke til at saksøkersiden, nettkundene, gir først og fremst en omfattende opplisting av grunnlaget for at helseinnvendingene ikke er “åpenbart grunnløse” og gir så litt plass til juss, mens saksøkte hevder ganske kort at helseinnvendingene  – som kalles for det mer psykologiserende “helsebekymringene” – nettopp er “åpenbart grunnløse”, og legger så vekt på juss, plikt og autoritet.

Det er altså to ganske ulike tilnærminger som møtes.

Dette er den viktige pilotsaken som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har jobbet i flere år for å få opp for retten: Hensikten har hele tida vært å få retten til å vurdere kunnskapsgrunnlaget for helseinnvendingene mot AMS-målerne: Snakker vi fakta, eller snakker vi tull og overtro?

Vinner saksøkerne, kan det bli en seier for helse og miljø – for retten til å slippe å bli påført teknologier som ødelegger helsa til noen, og øker risikoen for dårlig helse og miljø for oss alle. Så får Elvia finne på en annen løsning. Taper saksøkerne, er det et stort tilbakeslag for arbeidet med å få anerkjennelse for at menneskeskapte, lavfrekvent pulsede elektromagnetiske felt er et helse- og miljøproblem som må tas på større alvor.

I sluttinnleggene er dette helse- og miljøtemaet pakket inn i jussens verdenbilde, og skal avgjøres gjennom en rettslig behandling. Les dokumentene selv! Begge sluttinnleggene, fra nettkundens og Elvias advokater, får du her som ett dokument. De er offentlige.

694 Nedlastinger

Hvordan du kan følge saken, i salen eller på nett, finner du i bloggpost 23.08.2022. Nyheter kommer fortløpende her på bloggen.

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo.

Programmet dag for dag – foreløpig

Arbeidsplanen er ennå ikke fastsatt. Foreløpig timeplan finner du i bloggpost 23.08.2022.

 

Einar Flydal, den 24. august 2022

PS. Denne rettssaken koster, og den finansieres som et spleiselag. Og så hefter jeg personlig for underskuddet. I øyeblikket er vi røft 570 000 i minus i forhold til hva saken kan koste.

Vil du bidra? Du kan garantere for et (solid) beløp, men bare betale det hvis regnskapet går i minus. Fyll ut skjemaet nedenfor! Eller send inn ditt bidrag til aksjonens bankkonto nr. 1813 19 02855, på VIPPS til 760226, eller over Bidra.no/ams.

Takk til alle dere som bidrar! FELO, foreningen for el-overfølsomme, en forening med ca. 1500 medlemmer og er med i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, bidro her om dagen med 50.000, samt 50.000 som garanti!