AMS-målerne: Slik gjør du for å følge ankesaken i salen eller på egen skjerm

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. Det er en sak som mange vil få med seg – i salen, eller fra egen skjerm, og her får du oppskriften.

Vinner strømnettselskapet Elvia, som støttes av NHO-organisasjonen Energi Norge, kan Elvia – og snart også de andre nettselskapene – få rett til å tvangsinstallere AMS-målere, også hos dem som motsetter seg det av helsemessige grunner. 

Hvis retten derimot slår fast at helseinnvendingene til saksøkerne slett ikke er så “åpenbart grunnløse” som nettselskapene, NVE, Strålevernet (DSA) og helsevesenet vil ha det til, åpner det for anerkjennelse av at svært mange kan ha helseplager og -skader av AMS-målerne og liknende sendere, hva enten de vet årsaken selv eller ikke.

Dette er den viktige pilotsaken som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har jobbet i flere år for å få opp for retten. Vinner saksøkerne, kan det bli en seier for helse og miljø. Og da vil det fort bli en del som det må tenkes om på …

Derfor er det nok mange som vil følge denne saken. At mange følger saken, er også viktig for demokratiet – for vår mulighet til å titte makt og avmakt i kortene, og for å holde forvaltning, styringsverk – ja, også rettssystemet – i ørene. Uten innsyn, balanse og kontroll, sporer alle systemer av.

Vil du følge saken fra salen?

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo. Du må møte opp i god tid. 

Regler om først til mølla gjelder om det blir trangt med plasser. Regler for å følge rettssaker i rettssalen finner du her:
https://www.domstol.no/no/publikumsbesok/

Det er begrenset plass i salen, og dessuten WiFi og mobiler, så lokalene passer dårlig både for el-overfølsomme og andre som ønsker sunne omgivelser. Dessuten bor jo ikke alle i Oslo …

Ønsker du å følge rettssaken fra egen skjerm?

Om rettssaken vil bli strømmet slik som i Tingretten i Halden i fjor, er usikkert. Jeg vil eventuelt omtale det her på bloggen. Om det vil bli gjort opptak, vet vi heller ikke nå.

Men domstolene har et eget videokonferansesystem for tilhørere (og vitner) som ikke kan møte i salen. Det er begrenset hvor mange deltakere som kan delta, så det er lurt å melde seg på tidlig, siden dette er en sak som angår mange rundt i landet:

Send epost til borgarting.lagmannsrett@domstol.no for å delta som tilskuer over rettens videokonferansesystem fra din egen PC.
Du forklarer at du ikke kan møte i retten, men ønsker å følge saken via video, og ber om å få vite hva du trenger (et brukernavn og passord, og din egen PC med nettleser og lyd).

Kanskje jobber du på et bibliotek, har et møterom med skjerm på jobben, eller en kjellerstue der flere kan se rettssaken samtidig?

Kan det bli gjort videoopptak i salen?

Så lenge det ikke forstyrrer arbeidet i retten, er det i utgangspunktet lov å gjøre opptak og å referere saken.

Det er forbudt å ta bilder, filme eller gjøre lydopptak i straffesaker, men denne saken er ikke en straffesak. Retten kan bestemme at visse deler ikke skal offentliggjøres, f. eks. av hensyn til partenes personvern, men det foreligger ingen slik beslutning.

Programmet dag for dag – foreløpig

Fem dager er lang tid. Kanskje du bare skal være med på deler? Problemet er å velge hvilke. Arbeidsplanen blir fastsatt nå en av de første dagene og gjengitt her på bloggen. Grovt sett følger man nok følgende opplegg:

Mandag 5.9.: Partene holder sine innledningsforedrag, der de presenterer saken og påstanden de legger ned i “sluttinnlegg”. Sluttinnleggene er offentlige, og vil bli tilgjengelige her på bloggen nå en av de første dagene.

Tirsdag 6.9.: Partene forklarer seg: to av nettkundene, Elvia og Energi Norge. De første av nettkundenes sakkyndige vitner forklarer seg og blir eksaminert.

Onsdag 7.9.-Torsdag 8.9.: Sakkyndige vitner først fra nettkundenes side, deretter fra Elvias side.

Fredag 9.9.: Hele dagen går til prosedyre, der partenes advokater holder hver sine foredrag, og så kommer det en slags debattrunde (kalt replikk og duplikk), og så avsluttes rettsforhandlingene.

Deretter arbeider de tre dommerne med dommen. Det vil vel ta noen uker, og i den perioden vil partene være svært tilbakeholdne med å gi kommentarer til saken.

Nettseminar om bok, og kanskje om dommen

Jeg planlegger et nettseminar i oktober/november sammen med Paradigmeskifte forlag, som nylig utga boka “Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar” av Nicholas Steneck og Tom Butler (bestilles på nett og i bokhandlere). Dato og nærmere program er ikke fastsatt. Om dommen foreligger, kommer nok seminaret til å ta opp den i tillegg til boka.

Saksdokumenter og annet materiale

Korrespondansen forut for saken er konfidensiell. Men få dager før saken starter, sender de to partenes advokater inn sine såkalte “sluttinnlegg”. Der redegjør de for saken fra den juridiske siden. Disse er offentlige. Jeg skal legge dem ut her på bloggen så snart det er lov.

Partene har hver sine ekspertvitner. Noen av vitnene leverer inn foiler på forhånd. Jeg legger dem ut på min blogg så snart det er tillatt.

Ønsker du bakgrunnsmateriale for helse og stråling og smartmålere, finner du det i bøtter og spann som bøker å kjøpe HER, og som materiell du kan laste ned gratis HER. Mye av dette er levert inn som beviser i saken.

Vi ses!

Lagmannsrettens lokaler rager vel neppe så høyt at man kan se ned Rosenkrantzgate og helt ut til Honnørbrygga ved Oslo rådhus. Hadde det vært tilfelle, kunne jeg jo sagt slik det noen ganger låter i de amerikanske advokatseriene:

“Sivjuinkåårt!” 

 

Einar Flydal, den 23. august 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220823-AMS-malerne-Slik-gjor-du-for-a-folge-ankesaken.pdf

PS. Denne rettssaken koster, og den finansieres som et spleiselag. Og så hefter jeg personlig for underskuddet. I øyeblikket er vi røft 580 000 i minus i forhold til hva saken kan koste. Vil du bidra? (Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har lovet at blir det noe til overs, skal pengene finne veien tilbake dit de kom fra.)

Du kan garantere for et (solid) beløp, men bare betale det hvis regnskapet går i minus. Fyll ut skjemaet nedenfor!

Eller send inn ditt bidrag til aksjonens bankkonto nr. 1813 19 02855, på VIPPS til 760226, eller over Bidra.no/ams.