Trådløsbransjen har mistet en av sine viktigste støttespillere

professor emeritus i elektroteknikk og biofysikk dr. James Lin

Inn i eposten min kommer det hver dag en strøm av meldinger om ny forskning som påviser helseskader fra mikrobølget stråling. Og folk sender meg sine personlige historier.

Jeg rekker bare å videreformidle noen småbiter nå og da. Mange ligger på vent, f.eks. artikkelen til forskeren James Lin, en av trådløsbransjens støttespillere, med verv og titler i hopetall.

Nå har nemlig James Lin skiftet side – akkurat som det norske Televerkets teknologidirektør gjennom mange år, Ole Petter Håkonsen, som var en internasjonal pådriver for utviklingen av bl.a. kommunikasjonssatellitter og mobiltelefoni, før han for rundt 20 år siden som pensjonist innså at betydelige helseskadelige virkninger var blitt oversett på veien i teknologibegeistringens rus. 

Før jeg rakk å ta fatt på omtalen av James Lins artikkel, kom det en meget treffende omtale fra Canada, som jeg her gjengir på norsk. Også denne artikkelen viser at dommen som falt i Borgarting lagmannsrett i AMS-saken (bloggpost 04.11.2022), er direkte uforsvarlig og ikke bør bli stående.

Trådløs kommunikasjon og kreft: bransjen mister en bekymret støttespiller

av André Fauteux, La Maison du 21e Siècle, November 3, 2022, original: https://maisonsaine.ca/article?id=100363

En av de mest anerkjente forskerne på de biologiske virkningene fra radiofrekvent (RF) stråling som brukes av trådløse teknologier, Dr. James C. Lin, uttaler at de siste studiene “gir konsistente indikasjoner på at eksponering for RF sannsynligvis er kreftfremkallende for mennesker”.

Dr. Lin har vært en pioner innen elektromedisin og er professor emeritus i elektroteknikk og biofysikk ved University of Chicago. Han er tidligere president for det prestisjetunge Bioelectromagnetics Society, som er representert i 40 land. Han er også et fremtredende tidligere medlem av de to organisasjonene som opprettet grenser for RF-eksponering, den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) og Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). I likhet med flere eksperter, bestrider han i dag gyldigheten av disse grensene basert på antagelsen om at bare oppvarming av vev med RF ville være farlig.

Han baserer sin analyse på to store studier gjort på rotter og publisert i 2018 av US National Toxicology Program (US NTP) og det italienske Ramazzini-instituttet. Ifølge ham burde disse studiene få Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) til å revurdere sin klassifisering fra 2011 av RF som “muligens kreftfremkallende”. “Dette gir grunnlag for at IARC bør kunne forbedre sin tidligere klassifisering av RF-eksponering til det øvre nivået av «sannsynligvis kreftfremkallende», hovedsakelig utfra epidemiologi,” skrev han i en artikkel publisert 31. oktober. “I tillegg har nyere systematiske oversikter og metaanalyser av case-control-forskning på mobiltelefonbruk, rapportert statistisk signifikante økninger i risiko for hjernesvulst forbundet med 1000 eller flere timer med mobiltelefonbruk, som tilsvarer omtrent 17 minutter per dag over 10 år.”

I et videointervju med The House of the 21st Century samme dag bekreftet den tidligere sjefen for det amerikanske NTP, toksikologen Linda Birnbaum, som i 10 år ledet National Institute of Environmental Health Sciences i USA, at RF sannsynligvis er kreftfremkallende. Hun setter aldri mobiltelefonen mot hodet, bruker hodesett, og har installert Wi-Fi-ruteren sin i kjelleren, så langt fra soverommene som mulig. “Jeg ville aldri bodd i nærheten av en mobilmast,” la hun til. (Se intervjuet på https://www.youtube.com/maison21e.)

Dr. Lin avslutter sin artikkel i en mer filosofisk tone. “Den enkle og effektive tanken innen folkehelse, at ‘Forebygging er bedre enn kur’, kan synes gammeldags. Det kan vekke intense reaksjoner, med enorm motstand, spesielt hos enkeltpersoner som kan dra fordeler av moderne markedsføringskampanjer. Mobiltelefonen og forbundne trådløse kommunikasjonsteknologier har demonstrert sine store fordeler for det moderne samfunns befolkninger. Men når det gjelder deres innvirkning på helsen og sikkerheten til folk som unødig utsettes for det ene eller andre nivå RF-eksponering i lengre perioder eller til og med gjennom hele livet, er saken slett ikke avgjort. I tillegg gir epidemiologiske studier og dyreforskning konsistente indikasjoner på at RF-eksponering i det minste sannsynligvis er kreftfremkallende for mennesker. ALARA-prinsippet – om det laveste eksponeringsnivået som med rimelighet kan oppnås – bør tas i bruk som strategi for å beskytte RF helse og sikkerhet.”

James Lins to-siders artikkel, som er skrevet på et kompakt, elegant, men også ganske snirklete og meget akademisk engelsk, kan du nyte gratis her: frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1042478/full

Et utplukk av James Lins verv

Fellow of International Union of Radio Science (URSI) (Elected 2017)
Fellow of IEEE (Elected 1986; currently Life Fellow)
Fellow of American Association for the Advancement of Science (Elected 1989)
Medlem, U.S. President’s Committee on the National Medal of Science (1992-1993)
d’Arsonval Medal Award of the Bioelectromagnetics Society (2003)
IEEE Committee on Man and Radiation (COMAR) Special Recognition Award (1991)
Leder, IEEE Committee on Man and Radiation (1990-1991)
President, The Bioelectromagnetics Society (1994-1995)
Leder, URSI Commission on Electromagnetics in Biology and Medicine (1996-1999)
Formann, NCRP Biological Effects and Exposure Criteria for Radiofrequency Fields
Visepresident, National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP) (2005-07)
Medlem, International Commission on Nonionizing Radiation Protection  (ICNIRP) (2004-2016); and Chair of Standing Committee on Physics and Engineering (2008-2012); Chair of Radio Frequency Group (2012-2015)
Feature-redaktør, ACM Mobile Computing and Communications Review (1999-2004)
Redaktør, Springer Science Book Series on Advances in Electromagnetic Fields in Living systems (2004-present)
Sjeftsredaktør, Bioelectromagnetics (2006-present)
Spaltist, IEEE Antennas and Propagation Magazine (1999-2014)
Spaltist, IEEE Microwave Magazine (2000-present)
Spaltist, Radio Science Bulletin, Columnist (2001-present)

 

Einar Flydal, den 5. november 2022

PS. Originalen bruker betegnelsen “cellulaire”, som både betegner mobilteknologi og andre tilsvarende trådløse teknologier. Her har jeg valgt ord etter konteksten.

PDF-versjon: EFlydal-20221105-Tradlosbransjen-har-mistet-en-av-sine-viktigste-stottespillere.pdf

Referanser

Carcinogenesis from chronic exposure to radio-frequency radiation , James C. Lin, Frontiers in Public Health, October 31, 2022.

André Fauteux: Cellulaire et cancer : l’industrie perd un allié inquiet, 3 novembre, 2022, https://maisonsaine.ca/article?id=100363