AMS-dommen: Garantiene kommer inn! Blir du med på å anke til høyesterett?

Det er sure penger, men de som har garantert, stiller opp!  Om alle innfrir sine løfter, skal vi klare å stille de 1,65 millioner som trengs for å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. 

Og anker vi saken til høyesterett, skal vi kreve pengene tilbake! Vår vurdering er at dommen bør ankes – av mange flere grunner.

Nå haster det at du registrerer deg, om det skal bli mulig. Ankefristen er 3. desember, finansieringen må på plass, og mye må forberedes …

Vi har bare to uker fra dommen falt til å gjøre opp for Elvias sakskostnader i lagmannsretten. Folk som har garantert, stiller nå opp, slik du ser av grafen over. Om alle innfrir, er vi nesten i mål:

Per onsdag morgen kl. 10 har vi fått inn kr. 1 249 848 på konto. Innen 17. november må det stå minst kr. 1 650 000 der. Purringer til dem som ikke har innfridd garantiene, går ut rett over helgen.

Samtidig må vi tenke videre framover, for fristen til å anke saken er kort:

Blir du med på anke til høyesterett?

Nå må vi også få vite om det er vilje til at dommen skal ankes til høyesterett. På nettmøtet tirsdag kveld, der advokat Matre ganske nøkternt og nøye gjennomgikk dommen, grunnlaget for å anke, og mulighetene for å vinne fram, var stemningen 95% for, 4% imot. Vi vet nå at vi har en sterk sak, og at de overordnede spørsmålene om helse, privatlivets fred, EMK og EU-juss gjør saken prinsipielt interessant for høyesterett.

Men det avgjørende er om vi kan finansiere anken. Vi anker bare saken om vi innen 20. november får vi inn tilsagn om innbetalinger på kr. 800 000 (betales innen 1.4.2023), og like mye i garantier som bare betales om saken tapes eller går i minus.

Det betyr f.eks. 400 personer som bidrar med kr. 2000 hver, og 200 som garanterer for kr. 4000 hver. Det må vi klare!

Om du blir med på det, registrerer du deg nedenfor.

Om du ellers vil bidra for å sikre økonomien, kan du gjøre det via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

Bruker du VIPPS, trekkes det 2,25%. Send oss da navn, epost, adresse, tlf.nr., og beløp HER, så det blir mulig for oss å betale tilbake til giverne (pro rata) om det blir mulig.

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer sitt regnskap til Brønnøysund.

 

Einar Flydal, den 9. november 2022

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!