AMS-dommen: Stor entusiasme, men klarer vi å finansiere anken?

Entusiastisk iillustrasjon laget av Ralf Peschel

AMS-saken er vår nasjonale prøvesak om elektromagnetisk stråling, helse og miljø, og må ikke stanse opp i rettssystemet! Den gjelder ikke bare dem som kjenner plagene fra AMS-målere og andre mikrobølgekilder på kroppen hver dag, men oss alle og våre barn.

Klarer vi å dekke de idømte sakskostnadene? Det gjenstår nå bare kr. 387 000, men de må på plass innen onsdag! Det må bare gå! Og klarer vi å finansiere en anke til høyesterett, eventuelt videre til Strasbourg?

Vi har nå tilgang på unikt juridisk materiale basert på EU-/EØS-retten. Det styrker en anke til høyesterett. Men mye gjenstår på finansieringen og tidsfristene er knappe.

Her får du dagens økonomiske situasjonsrapport, og en oppfordring om snarlig handling å sende videre til venner og bekjente.

Om du ikke har gjort det ennå, så meld deg på nå! Om få dager er toget gått… Da er det bare å begynne forfra igjen.

1. Bidra til å dekke saksomkostningene!

Kassabeholdningen onsdag 10. november kl. 23.

Det manglet onsdag kveld kr. 387 152 på at vi kan betale Elvias sakskostnader fra dommen i Borgarting lagmannsrett. De pengene må inn før 17. november. Vi takker alle som har skrevet til oss at de kan trå til med mer om det trengs, og ber også alle andre som har anledning, om å bidra snarest. Dette må vi klare!

For å bidra så vi får dekket kravet fra domstolen, bruker du postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

(Bruker du VIPPS, trekkes det 2,25%. Send oss da navn, epost, adresse, tlf.nr., og beløp HER, så det blir mulig for oss å betale tilbake til giverne (pro rata) om vi vinner pengene tilbake.)

2. Bidra til anke til høyesterett!

Vi har nå fått tilgang til et stort juridisk materiale basert på EU-/EØS-retten. Det vil styrke saken overfor høyesterett, og vi er alt i gang med forberedelsene. Men det kniper på finansieringen:

Så langt har vi fått inn tilsagn om kr. 124 048 og garantert for kr 100 600 i tilfelle tap. Mange flere må engasjere seg.

Vi tør bare gå videre om vi innen 20. november får vi inn tilsagn om innbetalinger på kr. 800 000 (som betales innen 1.4.2023), og like mye i garantier (som bare betales om saken tapes eller går i minus). 

Om du blir med, registrerer du deg nedenfor.

3. Hvorfor er det så vanskelig?

Problemene med biologiske virkninger fra elektromagnetiske felt og stråling er i størrelse med klimasaken, men har hittil gått under radaren. For virkningene sprer seg som en usynlig tåke på alt og alle, samtidig som de gamle portvokterne og trådløsbransjen har klart å beholde definisjonsmakten – “Ingen virkninger er sikkert nok påvist annet enn oppvarmingsskader!” – ved å diskreditere forskningen som viser noe annet.

Boka Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar av Steneck og Butler (2022) viser hvordan det ble slik. Den har lanseringsmøte i Stavanger tirsdag 15. november.

 

Einar Flydal, den 10. november 2022

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

PS. Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer sitt regnskap til Brønnøysund.