AMS: Regningen betalt. Mange nye melder seg på anke til Høyesterett

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Nå renner det inn med folk som vi være med på å finansiere en anke til høyesterett. Det er nå innenfor rekkevidde, etter at sakskostnadene for tapet i lagmannsretten nå er finansiert og overføres i dag.

Mange av dem som melder seg på, har ofret mye på målinger, skjermingstiltak og annet, men det er jo vanskelig, får pulsene fra målerne trenger gjennom mye. Og de er fortvilet. En av dem, som jeg har fulgt i flere år, må i lange perioder flykte til hytta fra sin leilighet der han blir for syk. Han skriver:

“Smartmålerne har hittil kostet meg ca. kr. 300.000 i tiltak og støtte og et ødelagt liv. Jeg har støttet så godt jeg kunne, og jeg skulle gjerne innbetalt mer hvis jeg hadde råd til det. Men det er ikke så lett da jeg er pensjonist og har vært uføretrygdet en del år i tillegg.”

Han er langt fra alene i sin fortvilelse. Systemet han og andre sloss mot, framstår ganske enkelt som ondsinnet, selv om det kanskje bare består av folk som ganske enkelt ikke har satt seg inn i helheten, men bare de delene de selv har som oppgave – f.eks. å forsvare grenseverdier som de ikke kjenner til hvordan blir beregnet, eller å sikre nettselskapet mot økonomiske utfordringer fra kunder som motsetter seg en teknologi som skader dem.

Alle nettselskapene har fått informasjon opp i hendene. Mange på Kundeservice rundt i selskapene forstår at helseplagene ikke er fantasi og har en ugrei jobb med å avvise fortvilte folk. Knapt noen i befolkningen er uten kjennskap til folk som får helseplager fra mobiler, WiFi eller nærhet til master. Og mange har satt seg inn i forskning som viser at det er realiteter bak, og at hvem som helst en dag kan få slike plager.

Status for tilsagn og garantier om støtte til en anke er nå som vist på grafen. Vi nærmer oss. Frist for å anke er 3. desember.

Som nevnt er advokatene i gang, men vi må gi stoppordre hvis forpliktelser om å bidra ikke kommer på plass. Derfor må vi få flere givere og særlig flere som vil garantere for et beløp hvis vi skulle tape nok en gang.

De som melder seg på, behøver ikke betale én krone før 1. april neste år. Så la stafettpinnen gå videre! Vi trenger flere deltakere på denne dugnaden! For hva er alternativet?

For å gi ditt tilsagn om at du vil bidra så vi får anket saken til høyesterett, fyller du ut skjemaet her:

 

 

Einar Flydal, den 17. november 2022