Blir det ingen anke likevel? Garantiene stanser opp

Blir det ingen anke til høyesterett likevel? Beslutningen må tas i løpet av mandag. Som du ser av grafen, har finansieringen praktisk talt stanset opp det siste døgnet. 

Det mangler nå bare 90 000 kr. på finansieringen, som må betales innen 1.4. neste år. Dessuten mangler det garantier på 310 000 i tilfelle vi skulle tape også i høyesterett.

Så meld deg på om du ikke har gjort det, og få med deg flere andre! Ellers stanser dette opp og vi må begynne helt forfra for å få gjennomslag for helsevirkningene av strålingen, ikke bare fra AMS-målere, men fra 5G, WiFi i skolen og 6G, som nå alt er i test i laboratoriene.

Skjemaet finner du her:

For å gi ditt tilsagn om at du vil bidra så vi får anket saken til høyesterett, fyller du ut skjemaet her:

For å bidra direkte her og nå bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226. (Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)

Einar Flydal, den 18. november 2022