Hvilken rolle spiller 5G for de økte dødsratene?

Denne teksten er en ren kopi av forrige bloggpost, bare med en annen overskrift for å omgå sensuren som Facebook m.fl. nå driver med. 

Uventet høye dødsrater i mange land forbauser forskerne. Det florerer selvsagt med spekulasjoner om årsaker. Blant annet ser man på om det er isolasjonen under Covid-19, selve viruset, eller vaksinene som har skylda. Spesielt finner man økte rater med hjertestans og diabetes, og økning av kreft, leser jeg. 

En av kildene som går grundig til verks med analyser av statistikk og avsløringer av dokumenter som viser stadig nye fasetter av denne pandemiens bakgrunn, er det britiske nettstedet The Exposé. Det er utpekt som et “konspi-sted” av folk som ikke liker å få motforestillinger. Selv om mye der virker solid, er det som alle andre kilder et sted man absolutt skal lese med en klype salt. For The Exposé har sin klare agenda, og kan nok strekke fellen lengre enn den rekker.

For er det nå Covid-19 alene som bør få skylda for de høye dødstallene? Bildet ser ut til å være mer nyansert. Derfor skrev jeg til redaksjonen. Innholdet får du her – oversatt til norsk.

Til redaksjonen i The Exposé,

Takk for den flotte jobben dere gjør med å bringe frem viktig informasjon om spredningen av Covid-19 og dens bakgrunn!

Når det gjelder alarmene om uventet høy dødelighet i Australia og andre steder (16.12.2022), tror jeg det er verdt å se nærmere på utbyggingen av 5G og andre trådløse systemer som en medvirkende årsak bak de uventede dødstallene:

1. For en oversikt over de historiske sammenfallene mellom nye store elektrisitets- og radio/radarsystemer og forhøyede antall dødsfall, se Arthur Firstenbergs bok: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2017 [Norsk utgave 2018. Fås bare kjøpt HER og til låns på noen biblioteker.]

2. Se vedlagt artikkel av Rubik m.fl., som viser den bemerkelsesverdige og godt dokumenterte likheten mellom symptomer fra Covid-19 og reaksjoner på/symptomer fra menneskeskapte elektromagnetiske kilder: Rubik et al.: Bevis for en sammenheng mellom COVID-19 og eksponering for radiofrekvensstråling fra trådløs kommunikasjon inkludert 5G, J Clin Transl Res 2021; 7(5):7
Publisert på nettet: 29. september 2021, https://www.jctres.com/en/07.202105.007/

3. Merk at utrullingen av 5G og spredningen av Covid-19 skjedde mer eller mindre samtidig mange steder

4. Se vedlagte artikkel av Tsiang & Havas som tyder på at Covid-19 spredte seg først og sterkest i byer med tidlig 5G-utrulling: Angela Tsiang og Magda Havas: COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Medical Research Archives vol 9 issue 4. 2021, https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371/193545802

5. Merk at spredningen av Covid-19 startet i Kinas testområde for 5G, Wuhan, med utbredt bruk av 60 GHz trådløse backhaul-systemer, resonansfrekvensen til vann, med ukjente og uundersøkte virkninger på immunsystemer og andre biologiske systemer/prosesser fra den resulterende høyere energiladningen. Dipole molekylære strukturer som vann er kjent for å bli påvirket av (skiftende) elektromagnetiske felt. Biologiske virkninger på f.eks. kalsiumtilstrømning i cellene, med mange helsekonsekvenser som spenner fra hodepine og energitap til påvirkninger på hjertet (arytmier), immunforsvaret og stoffskiftet (diabetes og “værsyke”) er godt dokumentert.

Derfor er det grunn til å forvente høyere virkninger på dødelighetsrater og andre virkninger der virusspredning skjedde samtidig med, eller etter, at 5G (og andre trådløse systemer) ble utplassert i området.

Ville det være for “konspiratorisk” å antyde at Covid-19 ble spredt for å dekke utrullingen av 5G? Ja, virkelig, og jeg håper, etter rundt 40 års tjeneste innen IKT og telekom, at det bare var en tilfeldighet. Jeg kan rett og slett ikke forestille meg at noen er onde nok til å planlegge å spre Covid-19 som en avsporing mens man bygger ut 5G. Men ideen er imidlertid lansert av flere, og begge alternativene gjenstår å bli undersøkt for først deretter å forkastes.

 

Vennlig hilsen

Einar Flydal
Oslo, Norge
cand. polit. og Master i telekomstrategi
pensjonert forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA
og univ.prof. ved NTNU, Norges polytekniske universitet

PDF-versjon: EFlydal-20221219-Hva-ligger-bak-de-okte-dodsratene-under-og-etter-Covid-19.pdf

PS. Slik ser utbyggingen ut i Australia akkurat nå. Tallene viser antall 5G basestasjoner.