AMS: E24 omtaler avslaget fra Høyesterett – Utelater vesentlig poeng

Advokat Hugo P. Matre (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)

E24 er et av mediehuset Schibsteds nettsteder og leverer stoff til aviser som Bergens Tidende, Aftenposten og VG. E24 publiserte den 5. april en omtale av avslaget  som de ni saksøkerne nylig fikk fra høyesterett over anken av lagmannsrettens dom (bloggpost 30.03.2023). Du finner det her.

E24 har intervjuet advokat Hugo P. Matre, som redegjør for bakgrunnen for anken. Matre er svært kritisk over at  rettsvesenet har unnlatt å selv vurdere sakens hovedspørsmål: om det er “åpenbart grunnløst” å hevde at strålingen fra AMS-målere kan gi helseskader. Svaret burde være åpenbart for retten, både i tingretten, lagmannsretten og høyesterett.

E24 unnlater imidlertid en vesentlig del av intervjuet:

E24s intervju finner du nedenfor. Men først mine kommentarer til det:

Det er selvsagt journalistens jobb og frihet å lage et utdrag av svarene han får, så lenge det ikke forvrenger. Når intervjuer skal forkortes, kan saksframstillingen fort bli mindre presis. Men i denne saken har vel også journalisten kanskje uforvarende oversett et poeng som er særdeles vesentlig både for saksøkerne selv og for alle andre saken angår:

Saksøkerne vant nemlig fram på noen særdeles vesentlige punkter: Det ble slått klart fast at alle som har helseplager med slike symptomer som henhører under det som til daglig omtales som el-overfølsomhet, har rett til fritak både fra mikrobølget stråling og – for dem som er vare for det – også fra “skitten strøm” (ledningsbundet spenningsstøy) fra elektrisitetsmåleren.

Domstolen slår også fast at det er nettselskapets plikt å finne løsninger som gir slike fritak.

I praksis har lagmannsretten pålagt nettselskapene og leger å gi fritak gitt at en bestemt prosedyre følges. En slik prosedyre har vi  – aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! – utformet i samråd med advokat og et par leger. Du finner den her:  bloggpost 12.12.2022.

I intervjuet omtalte adv. Matre dette poenget slik:

– En positiv ting er at lagmannsretten har gitt en klar anvisning for hvordan legeattester kan tenkes å gis på tross av helsedirektoratets forbud, også slik at de omfatter skitten strøm. Denne dommen er nå rettskraftig og gir en rett til fritak som tilsynelatende overstyrer helsemyndighetens forbud.

Saksøkerne tapte i lagmannsretten og måtte betale saksomkostninger fordi lagmannsrettens vurdering av dokumentasjonen de hadde lagt fram, ikke var god nok. Også dette ble anket.

Men nå kan de ni vise til dommen og bruke den framgangsmåten den angir til å skaffe seg de nødvendige legeattester, selv om det er urimelig vanskelig å finne fram til leger som forstår at det har de full adgang til – bare de formulerer seg rett. Det de ikke får skrive, er at pasienten blir syk av mikrobølget stråling, men de kan godt attestere at pasienten sier at han/hun blir det, og så kan pasienten godtgjøre det gjennom å fylle ut et eget skjema. Det er dette som den nye prosedyren som du finner i  bloggpost 12.12.2022 går ut på.

Dette er en seier som veier opp for mye av tapet, men som E24 ikke har funnet viktig å ta med.

Og så er spørsmålet hvordan vi går videre derfra. Gi gjerne ditt svar her:

Si din mening!

Her kan du si din mening fram til og med søndag 9. april 2023 om veien videre.

Hva bør vi gjøre videre i AMS-saken?
 • Anke saken videre inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 93%, 146 svar
  146 svar 93%
  146 svar - 93% av alle svar.
 • Være fornøyde med det vi har oppnådd, og stanse her. 7%, 11 svar
  11 svar 7%
  11 svar - 7% av alle svar.
Samlet antall svar: 157
30/03/2023 - 09/04/2023
Avstemmingen er stengt.

Her ser du resultatet så langt.

Hva syns du bør gjøres nå for å få gjennomslag for de helseskadelige virkningene fra dagens strålevernpolitikk?
 • Drive fortsatt opplysningsarbeid og forskning. 36%, 133 svar
  133 svar 36%
  133 svar - 36% av alle svar.
 • Anlegge nye søksmål knyttet til 5G. 29%, 105 svar
  105 svar 29%
  105 svar - 29% av alle svar.
 • Begynne med ulike slags synlige aksjoner. 23%, 84 svar
  84 svar 23%
  84 svar - 23% av alle svar.
 • Men jeg kan ikke selv delta på noen slike aktiviteteter. 5%, 20 svar
  20 svar 5%
  20 svar - 5% av alle svar.
 • Gi opp. 4%, 16 svar
  16 svar 4%
  16 svar - 4% av alle svar.
 • Annet. Jeg sender inn min mening her: https://einarflydal.com/hjelp/ 2%, 9 svar
  9 svar 2%
  9 svar - 2% av alle svar.
Samlet antall svar: 367
Antall som har svart: 178
30/03/2023 - 09/04/2023
Avstemmingen er stengt.

Her kan du krysse av flere alternativ.

 

Einar Flydal, den 06.04.2023

https://e24.no/naeringsliv/i/4oV1ze/nettkunder-tapte-kamp-om-smarte-stroemmaalere?fbclid=IwAR3wmxZSC4j4gp8_saZh-Yw_tLJiMIpXbep9zIkZwINgnZ40khCTRsPgD0g