AMS-målerne: Høyesterett har avslått anken!

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Høyesteretts ankeutvalg har avslått anken om helseinnvendinger mot AMS-målerne – helt uten noen slags begrunnelse. Du finner avslaget her.

Avvisningen fra Høyesteretts ankeutvalg er både et nederlag og en seier: Den betyr slett ikke at nettselskapene og myndighetene har fått medhold om at helseinnvendingene er grunnløse, men bare at domstolen ikke har villet behandle helseinnvendingene. Den har i stedet unnlatt å ta stilling til dem.

Seieren finner du mer om under.

– Det er svært skuffende at Høyesterett ikke har tatt saken til behandling, skriver advokat Hugo P. Matre i en kommentar. – Heller ikke lagmannsretten tok stilling, men bare viste til andres vurdering, som igjen bare lente seg til myndighetenes vurderinger. Det var jo nettopp disse vurderingene saksøkerne ville ha vurdert. Både tingretten og lagmannsretten så dessuten bort fra vitneforklaringene til tre av klodens fremste eksperter på feltet.

Videre sier adv. Matre: – Vi har ikke fått prøvd det som er sakens hovedspørsmål: Er saksøkernes helsebaserte innvendinger åpenbart grunnløse? Retten har, i alle tre instanser, unnlatt å gjøre egne vurderinger.

Det vi har vunnet

Avvisningen fra Høyesterett betyr at Borgarting lagmannsretts dom er rettskraftig. Den gir alle som søker fritak og dokumenterer i henhold til dommens anvisninger, rett til fritak fra AMS-målernes sendere så vel som fra «skitten strøm» (ledningsbundet spenningsstøy) fra måleren. Dommen anviser også hvordan leger kan skrive ut legeattest uten å komme i konflikt med Helsedirektoratet.

For alle andre nettkunder betyr avslaget at nettselskapet har rett til å installere AMS-måler og at kunden må gi tilgang til utskiftning av måleren for å beholde tilgangen til strøm.

For å få legeattest til bruk for fritak fra AMS-målerens sender og/eller fra selve måleren, se framgangsmåten du finner i bloggpost 12.12.2022. Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022 (LB-2021-136295). Framgangsmåten er litt omstendelig, men den er solid og formet i henhold til en dom som overstyrer både nettselskaper og forvaltningens meninger. Verken Elvia eller partsmedhjelperen Energi Norge (som nå er grønnvasket til “Fornybar Norge”) har anket dommen.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er derfor i seg selv et stort skritt videre i retning av aksept for at det må tas hensyn til helsemessige virkninger fra elektromagnetiske felt, selv om den ble tapt økonomisk. Dommens anvisninger gir  nå nettselskapene en utfordring som tida vil vise hvordan de vil løse: Det gjelder de tilfellene kundene har krav på en måler som ikke tilfører skitten strøm. At enkelte, som til vanlig lever i omgivelser de holder mest mulig fri for skitten strøm, blir akutt dårlige selv av målere uten sendere, er hevet over tvil og kan rimeliggjøres ut fra rent biofysiske forklaringer. Så her må nettbransjen tenke nytt og sette seg inn i problemet i stedet for bare å avvise det.

Hva vil saksøkerne og aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! nå gjøre? Det må vi få komme tilbake til når vi har fått tenke oss om, vurdert alternativene og samrådt oss litt. Over påske kommer vi til å lage et nettmøte om saken, men før det vil vi gjerne høre din mening!

Si din mening!

Hva mener du vi bør gjøre nå? Nedenfor finner du avslaget fra Høyesterett i anonymisert versjon. Under det ber vi om din mening. Gi oss ditt råd her og nå!

Einar Flydal, den 30. mars 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230330-AMS-malerne-Hoyesterett-har-avslatt-anken.pdf

Referanser

Borgarting lagmannsrett – Dom: LB-2021-136295, anonymisert, https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2021-136295?q=LB-2021-136295

Avslaget

Du kan bla med pilene nederst i rammen. For å laste ned avslaget: 2023-03-29-Beslutning-ANONYMISERT-dok-14-1.pdf

2023-03-29 Beslutning ANONYMISERT (dok 14-1)

Si din mening!

Her kan du si din mening fram til og med søndag 9. april 2023 om veien videre.

Hva bør vi gjøre videre i AMS-saken?
 • Anke saken videre inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 93%, 146 svar
  146 svar 93%
  146 svar - 93% av alle svar.
 • Være fornøyde med det vi har oppnådd, og stanse her. 7%, 11 svar
  11 svar 7%
  11 svar - 7% av alle svar.
Samlet antall svar: 157
30/03/2023 - 09/04/2023
Avstemmingen er stengt.

Her ser du resultatet så langt.

Hva syns du bør gjøres nå for å få gjennomslag for de helseskadelige virkningene fra dagens strålevernpolitikk?
 • Drive fortsatt opplysningsarbeid og forskning. 36%, 133 svar
  133 svar 36%
  133 svar - 36% av alle svar.
 • Anlegge nye søksmål knyttet til 5G. 29%, 105 svar
  105 svar 29%
  105 svar - 29% av alle svar.
 • Begynne med ulike slags synlige aksjoner. 23%, 84 svar
  84 svar 23%
  84 svar - 23% av alle svar.
 • Men jeg kan ikke selv delta på noen slike aktiviteteter. 5%, 20 svar
  20 svar 5%
  20 svar - 5% av alle svar.
 • Gi opp. 4%, 16 svar
  16 svar 4%
  16 svar - 4% av alle svar.
 • Annet. Jeg sender inn min mening her: https://einarflydal.com/hjelp/ 2%, 9 svar
  9 svar 2%
  9 svar - 2% av alle svar.
Samlet antall svar: 367
Antall som har svart: 178
30/03/2023 - 09/04/2023
Avstemmingen er stengt.

Her kan du krysse av flere alternativ.