Folk innfrir på sine løfter! Og litt om planter, vilt og stråling

Folk betaler inn det de har forpliktet seg til – og gjerne litt til. Dersom alle gjør det, får vi i havn finansieringen av klagen til EMD – Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg – over hvordan AMS-saken er blitt behandlet i norsk rett. 

Advokatene våre har nå god oversikt over dommer om stråling ved EMD. Helse- og miljøinnvendingene mot elektromagnetisk stråling har hittil tapt, men vi tror vi kan gjøre det bedre. 

Det må vi satse på, for hva er alternativet? Selv Husbanken forteller nå at de merker påtrykk fra folk som må flytte fordi de blir syke av strålingen i eget hjem.

Også planter og vilt blir jo syke: Trenger du en fagartikkel om dette? Her får du en kort omtale av en.

Men først mer om innsamlingen som finansierer klagen til EMD:

Søndag 21.5. og mandag 22.5. gikk det ut eposter til alle som til nå har bidratt til aksjonens rettsprosesser om å innfri tilsagn de har gitt. Fram til i dag kl. 7:00 er det kommet inn 1/3 av det som er målet, 1 million kroner. Innfrir alle sine løfter, er det meste i havn.

Men vi tar også imot nye, som vi først vil kalle inn om det blir behov. Du melder deg på HER med et konkret beløp, eller VIPPSer til 760226 Foreningen for EMF-reform, som har aksjonens regnskap. Husk å oppgi epostadresse! Du kan også sende direkte til aksjonens bankkonto, som er 1813 19 02855.

(Husk at du kan bruke VIPPS selv om mobildata er slått av og mobilen står i flymodus: Du finner de tekniske detaljene her: https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

Om planter og viltliv som skades av strålingen

Dagens grenseverdier er utformet for å beskytte mennesker mot akutte oppvarmingsskader. De er ikke utformet for å beskytte mot virkninger over lang tid – verken på mennesker, dyr eller planter.

Stadig mer forskning demonstrerer at strålingen fra mikrobølger og andre menneskeskapte elektromagnetiske felt også belaster resten av livet på kloden. Vi kan derfor ikke leve med slike grenseverdier.

Her har du sammendraget av en forskningsartikkel om saken. Artikkelen er

Levitt BB, Lai HC and Manville AM II: (2022) Low-level EMF e􀀀ects on wildlife and plants: What research tells us about an ecosystem approach. Front. Public Health 10:1000840.
doi: 10.3389/fpubh.2022.1000840.

Denne artikkelen forteller oss altså at det er på tide å utvide perspektivet: Det holder ikke ensidig se på strålingens påvirkning på sykelighet i enkeltmennesker. Det trengs en økosystem-tilnærming til stråling og grenseverdier.

Artikkelens sammendrag

“Det foreligger nok bevis til å påpeke at vi kan skade ikke-menneskelige arter på økosystem- og biosfærenivå på tvers av alle arter på grunn av de stigende bakgrunnsnivåene fra menneskeskapte ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF) i frekvensområdet 0 Hz til 300 GHz. Fokuset i denne artikkelen er på den unike fysiologien til ikke-menneskelige arter, på deres ekstraordinære følsomhet for både naturlig og menneskeskapt EMF, og på sannsynligheten for at kunstig EMF i de statiske, ekstremt lavfrekvente (ELF) og radiofrekvensområdene (RF) i dette ikke-ioniserende elektromagnetiske frekvensområdet er i stand til å påvirke både fauna og flora negativt i alle studerte arter, selv ved svært lave intensiteter. Alle de retningslinjer for eksponeringsgrenser som fins, er kun laget for mennesker. Viltlivet er ubeskyttet. Dette gjelder også innenfor  de sikkerhetsmarginene som foreliggende retningslinjer gir. De er uegnet for den følsomheten som fins på tvers av artene og som er ulik menneskelig fysiologi. Mekanistiske, gen-toksiske og virkninger som kan skje på økosystemer diskuteres.”

(Vil du gå løs på selve artikkelen, som er på 11 sider, kan du laste den ned gratis fra fagtidsskriftet Frontiers in Public Health. Du finner den her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1000840/full)

Det er nettopp derfor vi trenger å føre godt forberedte saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Saken gjelder de el-overfølsomme, men ikke bare dem… Har du noe utestående med Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, så gjør det opp nå!

 

Einar Flydal, den 26. mai 2023

PDF-versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/05/EFlydal-20230526-Folk-innfrir-pa-sine-lofter-Og-litt-om-planter-vilt-og-straling.pdf