Blir du med på å gjøre forskningen “etablert”?

Miljøbevegelsen er i ferd med å plukke opp stråling som miljøproblem, og nye organisasjoner og aksjoner mot 5G, WiFi i skolen, AMS-målere etc. oppstår stadig. Over alt i verden bygger kunnskapen seg opp.

Da trenger man en samling forskningsartikler å vise til. For det er forskning og gjennomganger av forskningsartikler som fører til at vitenskapelige sannheter blir “etablert”, og deretter kan få gjennomslag i offentlig forvaltning:

Når mange forskningsartikler slår fast at menneskeskapte elektromagnetiske felt kan gi vesentlige helseskader – selv når de er svakere enn Strålevernets anbefalte grenseverdier, kan det  jo ikke samtidig være slik at slik stråling ikke kan gi helseskader. Det skjønner de fleste.

Forskningsgjennomganger og bibliografier – oversikter over publiserte forskningsstudier –  er altså viktige dokumenter. De som trenger dem er advokater, fastleger, venner, FAU, lokalpolitikere som ikke tør mene noe annet enn Strålevernet, HMS-ansvarlig i bedriften, elektronikkbutikken som pusher WiFi-løsninger, og kollegene i mobilselskapet eller strømnettselskapet som du kanskje jobber i.

Her har du to bibliografier blant mange flere jeg kunne valgt ut:

Kildesamlingen til Folkets strålevern er kommentert på norsk og derfor svært informativ. Den laster du ned HER. Kildesamlingen ble sist oppdatert i 2022.

Bibliografien til Grassroots Environmental Education, en amerikanske miljø-opplysningsorganisasjon, er ganske enkelt en opplisting av mer enn 1000 forskningsartikler ordnet etter tema. Denne bibliografien, som også er fra 2022, kan du lese på nettet eller laste ned HER.

Alle artiklene i disse bibliografiene viser at forskerne finner helseskadelige virkninger ved eksponering som er langt svakere enn dagens anbefalte grenseverdier. Noen av studiene er rapporter fra primærforskning, andre er gjennomganger og vurderinger av andres forskningsfunn. I Kildesamlingen finner du dessuten opprop fra fagmiljøer som viser at forskerne bak artiklene slett ikke er “enslige svaler” eller aparte forskere, men at det står store faggrupper bak disse funnene og mange klinikere – folk som jobber med behandling – med samme forståelse.

Opp mot et slikt materiale er det lett å forstå at påstander av typen “Skader under grenseverdiene er ikke påvist” ikke kan være rett. Likevel kommer DSA, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, med slikt.

Slike utsagn må tolkes som noe man kommer med av politisk nødvendighet, fordi man har spesielt store faglige eller forskningsmetodiske skylapper, eller fordi man er villig til å si hva som helst. Det lyder omtrent like tillitsvekkende som når forsvarsminister Gram uttaler at det ikke er noen som helst grunn til å tro at hangarskipet som nå snart forlater Oslo med kurs nordover langs kysten, har atomvåpen om bord.

Så last gjerne ned og spre disse kildene! Slik kan du bidra til at mer korrekt kunnskap blir etablert, ikke bare i ekspertenes kretser, men ellers i helsevesenet og i samfunnet forøvrig. Og en vakker dag kanskje også i DSA!

 

Einar Flydal, den 27. mai 2023