Verdensdagen for el-overfølsomhet – og et hefte til å bli klok av

Samuel Hejslet – tok livet sitt tidligere i år

I dag er det verdensdagen for noe som driver enkelte til selvmord, mens andre mener det dreier seg om tøv og tull og innbilning – inntil de eller noen nærmeste rammes av det: el-overfølsomhet.

Vi snakker om 5 – 10% av klodens befolkning.

Tove Kristine Jensen er en av dem. Hun har satt sammen et 33 siders hefte som du kan laste ned her. Det egner seg som informasjon til dem som fortsatt tror slikt først og fremst har med angst å gjøre: 

Her får du enkelte dramatiske skjebner servert, norsk stråleverns manglende forståelse blir blottstilt, og du får en lang rekke ekspertuttalelser fra forskere verden rundt.

I WHOs terminologi heter denne underlige egenskapen IEI-EMF, som står for “Idiopatic Environmental Intolerance – attributed to Electromagnetic Fields”, altså “individuelt opplevd overfølsomhet for noe i miljøet – tillagt elektromagnetiske felt”.

Denne lange og kronglete formuleringen er laget etter modell fra toksikologien (giftlæren) for både å fortelle at ulike personer får ulike symptomer, og for å slippe å ta standpunkt til årsaken bak slike plager. El-overfølsomhet har heller ikke noen diagnosekode i norsk helsevesen.

For her utkjempes det en kamp mellom – på den ene sidentrådløs- og strømbransjen og en stadig mer elektrifisert samfunnsform. Den har vi bygget på den for lengst foreldede forståelsen i strålefysikken at slik stråling (frekvenser i området 0 Hz til 300 GHz) ikke kan skade gjennom annet enn oppvarming – og på den andre siden – ofrene selv, som merker plagene til daglig og må forme sine liv etter dem, de leger og terapeuter som møter problemene i praksis og forstår at vi snakker realiteter, og de forskerne som finner ut stadig litt mer av de komplekse biologiske mekanismene bak fenomenet. 

Tove Kristine Jensen har laget et særdeles lesverdig dokument om saken. Last det ned HER som PDF, eller bla deg gjennom det nedenfor.

Einar Flydal, den 16. juni 2023

 

2023 El-overfølsomme som ikke lever lenger 16 juni 2023 Ekspertuttalelser