AMS: Klagen til EMD sendes i morgen. Har du bidratt?

Opp til rød strek: midler lovet og brukt til anken til h.rett. Manko: rundt 330 000.

Klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) over tvangsinstallasjon av AMS-målere og hvordan det norske rettsapparatet og forvaltning har behandlet saken, ligger nå klar til å sendes til Strasbourg. I morgen, mandag den 17. juli, fra kl. 12, kan du laste den ned her. Den er skrevet på norsk og godt leselig for alle og enhver.

Å gjøre klagen til EMD kort, konsis og korrekt har krevd utrolig mye arbeid, både fra oss og av advokatene. Det har gått døgnet rundt en god stund. Prislappen er ukjent, men havner nok rundt 700 000 kr, som er litt over anslått.

Selv om det stadig kommer inn bidrag fra noen hundre til noen tusen kroner, mangler det altså ca 330 000. 

Har du ennå ikke bidratt, er det ikke for seint …

Du kan bruke skjemaet under til å gi et tilsagn, eller du kan betale inn direkte her og nå.

Etter hvert skal vi også gjøre alle dokumentene fra tingretten og lagmannsretten fritt tilgjengelige. Her er det mye å lære – både om stråling, helse og miljø, og om hvordan rettsvesenet fungerer.

Mer om saken finner du nederst under skjemaet.

 


Har du en papirutskrift av skjemaet og kan ikke bruke data? Send utfylt skjema til Foreningen for EMF-reform, c/o E. Flydal, Sagadammen 20, 0884 Oslo.

Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.

Hvorfor tror vi at vi kan vinne fram?

Motparten er nå ikke Elvia, men den norske stat. 

Sakens juridiske side gjelder særlig at at saksøkerne i realiteten har vært utsatt for rettsnekt: Retten la myndighetenes syn til grunn, som nettopp var det saken skulle gjelde. De har derfor ikke fått prøvd sin sak for retten. Adgangen til fritak er heller ikke reell og gjelder ikke “skitten strøm”.

Saken gjelder helsevirkningene fra slik stråling som stadig flere sendere bruker: digitale, skarpe, stadige og kraftige pulser. Det er nytt, og grenseverdiene og tekniske standarder fanger dem ikke opp. Denne spesielt ugunstige strålingen fra AMS-målere, 5G og andre nye kommunikasjonsformer har ikke vært behandlet i EMD tidligere. Ekstremt lavfrekvente digitale pulser i form av radiobølger fra en sender og i form av skitten strøm i husets strømnett er en og samme sak. Som nylig forklart i bloggpost 24.06.2023, danner slike pulser uendelig mange “overharmoniske” frekvenser – noe som overhodet ikke er hensyntatt i standarder.

Helseplagene har fulgt de digitale AMS-målerne siden starten – verden over. Men forskningen som viser at denne strålingen – i form av ekstra lavfrekvente pulser (ELF) – er spesielt skadelig, har ikke vært så solid som den er nå. EMD krever: “avgjørende bevis” og nå står bevisene på skadevirkningene ikke lenger til å nekte.

Derfor bør vi kunne nå fram. Og derfor bør du bli med og finansiere din lille bit av klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Einar Flydal, den 16. juli 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230716-AMS-Klagen-til-EMD-sendes-i-morgen.-Har-du-bidratt.pdf