AMS: Engelsk versjon av “Smartmålerne, jussen og helsa” er nå ute

På initiativ fra en engelsk fagmann er boka “Smartmålerne, jussen og helsa” av Advokatkontoret Erling Grimstad AS og Einar Flydal nå oversatt til engelsk. Den kan nå lastes ned gratis som PDF. 

Det er først og fremst det store vedlegget til den juridiske utredningen som har interesse utenfor Norge: Det er på 155 sider og er en hel innføringsbok om ikke-ioniserende stråling og helse, og om virkningene av AMS-smartmålerne spesielt – med tekniske forklaringer, eksempler, tabeller og henvisninger til tiltak. 

Helsemagasinet VOF skrev under overskriften “Et formidabelt vedlegg”:

I det omfattende vedlegget legger Flydal vekt på å gjøre biologiske, helsemessige og tekniske sider ved automatiske strømmålere forståelig. Han forklarer hvordan strålevernets grenseverdier og såkalte kunnskapsgrunnlag ble til og vedlikeholdes. Videre forklarer han hvor feilaktig det er når helsemyndighetene påstår at ”kunnskapen sett under ett” ikke finner helseplager og økt helserisiko fra eksponeringer under dagens strålegrenser. Flydal viser at dagens grenseverdier fører til veldokumentert påviselige skader på folks helse og livsmiljøet. Dette er allerede vist i form av akutte plager i forbindelse med installering av automatiske strømmålere, og vi kan forvente en rekke skader i framtiden. Kort og godt hevder Flydal at strålevernmyndighetene har forskningen mot seg og at myndighetene og næringen har basert seg på et feilaktig, for dårlig beslutningsgrunnlag. … Helsemagasinet har bare ett råd: Løp og kjøp!

I stedet for å kjøpe, kan du altså laste den ned gratis. Den norske utgaven er lastet ned nær 6000 ganger. Det kan du gjøre HER. Folkets Strålevern har laget en rekke korte videoer som utgjør et helt kurs, i stor grad basert på boka. De finner du på YouTube HER.

Nå fins altså boka også på engelsk. Den kan lastes ned fra https://einarflydal.com/sdm_downloads/download-smart-meters-the-law-and-health-pdf/

Dersom du er interessert i hva som ellers er oversatt fra norsk av min produksjon om stråling, helse og miljø, finner du det HER.

 

Einar Flydal, den 26. juli 2023