AMS: Klagen til Menneskerettsdomstolen slås opp i juss-media

Oppslag i Advokatwatch 24.7.2023 om klagen til EMD

Knapt noen norske medier har tatt inn pressemeldingen om klagen som er sendt til Den europeiske menneskerettsdomstolen over strømmålerne. Men nå vekker klagen oppmerksomhet i advokat-kretser:

Nettstedet Advokatwatch, som overvåker det som skjer i advokatenes verden, hadde denne saken som hovedoppslag i går. Hele artikkelen finner du HER (betalingsmur). Vi må tro at det kan gjøre enkelte jurister interesserte både i sakens juridiske sider og i sakens “faktum” – spørsmålet om helse- og miljøvirkninger fra mikrobølger og fra “skitten strøm”.

Artikkelen refererer at klagerne anfører at staten har gjort et inngrep i retten til privatliv etter artikkel 8 ved å pålegge norske nettselskaper å installere smarte strømmålere (AMS) i hvert hjem, og at norske domstoler har krenket artikkel 6, som sikrer retten til en rettferdig rettergang, som følge av utilstrekkelig prøving og begrunnelse.

I artikkelen gjengis følgende fra advokat Hugo P. Matre:

– Klagerne, så vel som tusenvis av nettkunder i både Norge og andre land, protesterer på grunn av helseplagene kunstig skapt elektromagnetiske felt (EMF) medfører, til tross for at strålingen er innenfor gjeldende terskelverdier. Flertallet av strømabonnentene merker ikke umiddelbare effekter av EMF, men personer som lider av «el-overfølsomhet» får helseplager ved eksponering for EMF. Saken gjelder spørsmålet om sårbare grupper har krav på fritak fra det som for dem er helseskadelig teknologi.

Selve klagen og støtteskriv – på norsk – og innsendt dokumentasjon kan du laste ned fra https://wp.me/P55Jqa-krv.

 

Einar Flydal, den 25. juli 2023

PS. Du kan fortsatt være med på å finansiere klagen til EMD. Det gjenstår rundt 170 000 kr. før den er finansiert:


Har du en papirutskrift av skjemaet og kan ikke bruke data? Send utfylt skjema til Foreningen for EMF-reform, c/o E. Flydal, Sagadammen 20, 0884 Oslo.

Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.