Klagen over AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: nå også på engelsk

Under rød strek: Midler brukt til h.rett-anke. Derover til EMD. Manko: kr. 157 144.

Klagen over AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen (EMD) fins nå også på engelsk – i første omgang det utfylte klageskjemaet. Det mer utdypende støtteskrivet er under oversettelse.

Det er interesse for saken i andre land. En kort innføring følger derfor med.

Vi har arbeidet utfra at anken til høyesterett – som ble avslått – og klagen deretter til EMD til sammen ville komme opp mot 1 million. Finansieringsdugnaden nærmer seg dette målet: Det gjenstår nå per 3. august kr. 157.144 før vi er i mål. (Se grafen.)

Jeg sender i dag ut engelsk versjon til diverse kontakter. Flere har spurt etter den. Vil du laste den ned eller sende lenken til noen? Du  finner den under menyvalget Translations from Norwegian.

Så langt er bare selve det utfylte klageskjemaet og vedlagte dokumenter klare. Engelsk oversettelse av støtteskrivet, som utfyller klagen, er under oversettelse.

Så til økonomien: Det gjenstår nå bare kr. 157 144 før målet på én million er nådd. Så har du ennå ikke bidratt, er det rette øyeblikket nå! Hvordan du gjør det, finner du nedenfor.

 

Einar Flydal, den 3. august 2023

Gi ditt tilsagn nå, betal til høsten!


Har du en papirutskrift av skjemaet og kan ikke bruke data? Send utfylt skjema til Foreningen for EMF-reform, c/o E. Flydal, Sagadammen 20, 0884 Oslo.

Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.