Stemmer det at 5G forbys over hele Russland? Neppe.

1Den russiske federasjon (2019), kilde: https://ontheworldmap.com/russia/map-of-russia.jpg

På nettet sprer det seg nå en nyhet om at 5G forbys over hele den russiske føderasjonen. Er det mulig? Er det sant at 5G forbys i Russland? Eller er historien kanskje bare bløff og farlig sensasjonsmakeri?

Deler av den kan være sann, men deler er det opplagt ikke. Kan hende er historien til og med del av et spill for å ufarliggjøre 5G ved å servere så åpenbare løgner at de som tror på at strålingen fra 5G-master kan stemples som tullinger og «konspirasjonsteoretikere».

Det er derfor lurt å spekulere litt uten ennå å trekke noen bastant konklusjon. Det gjør jeg derfor heller ikke her. Men jeg gir deg en skikkelig norsk oversettelse av meldingen som nå sprer seg – og kommer med både kritikken og spekulasjoner. Originalteksten på engelsk finner du HER. Den ble publisert 5. august og fins allerede på mange språk og på et utall nettsteder:

Putin forbyr 5G over hele Russland, river alle 5G-master

Av Michael Baxter (Real Raw News) 5. august 2023

Russlands president Vladimir Putin har lagt ned forbud mot 5G-master innen Den russiske føderasjonen på grunn av bekymringer over at teknologien er medisinsk usikker og har ført til at skolebarn i nærheten av St. Petersburg har mistet livet.

Diskusjonene om de skadelige virkningene fra 5G er ikke nye. I over et tiår har alternative medier knyttet teknologien til utallige helseproblemer, inkludert immunsviktsykdommer og virusspredning. Detaljene om slikt ligger utenfor arbeidsområdet for denne nettsiden og utenfor forfatterens kunnskap. Men Putins løfte om å plukke ned de eksisterende 5G-kjempemastene viser at helsefarene ved elektromagnetisk stråling er mer forankret i fakta enn i konspirasjon[steorier].

I motsetning til USA og Vesten, begynte ikke Russland å sette opp master over natta da teknologien, som var utviklet av Qualcomm og mobilbransjens økosystem, ble tilgjengelig i 2015. Siden den gang har telekomselskapene i USA satt opp 150 000 master; til sammenligning har Russland bare 22, først og fremst i Moskva.

Under plandemien, mens skoler og andre læresteder var stengt, satte mobilleverandørene i USA opp farten i byggingen av master innen et steinkasts avstand fra barneskoler over hele landet. Da lærestedene åpnet igjen, oppdaget elever og studenter plutselig at 5G-basestasjoner skjøt opp over alt i horisonten og på toppen av skoletakene.

Blant de fire store mobiloperatørene i Russland – MTS, Megafon, Rostelcom og Vimpel-Communications PJSC – var det bare MTS som startet begrenset distribusjon av 5G i 2021 og plasserte master i Moskva, St. Petersburg og Novosibirsk, Russlands mest folkerike byer, med en enkelt mast 15 meter fra lekeplassen til en barneskole i utkanten av St. Petersburg.

I april 2023 opplevde 16 studenter alvorlige bivirkninger av det Vladimir Putin har kalt elektromagnetisk forgiftning. De første symptomene omfattet plutselig oppkast, svimmelhet, tinnitus, uutholdelig hodepine og mageinflammasjon. Påfølgende symptomer var gastrointestinal blødning [blødning fra tarmene], hjerneblødning og blindhet på grunn av forfall i øynenes nerver. De berørte barna var i alderen 8-12 år og hadde gått på skolen nettopp dette samme halvåret. Dessuten var de syke barna uvaksinerte, så talspersonene for Russlands helsedepartement utelukket at det var bivirkninger fra covid-19-vaksine. Omfattende blodprøver og røntgenundersøkelser utelukket at det skyldtes forutgående sykdommer, reaksjoner på mat, medisiner eller biologiske og kjemiske stoffer. Fram til 6. juni 2023 hadde 11 av de 16 elevene dødd.

Helseminister Mikhail Murashko ga, med bistand fra forsvarsdepartementet, ordre om at et undersøkelsesteam skulle vurdere overføringsfrekvensene som kommer fra mobilmasten, som, de sluttet seg til sender ut pulsede elektromagnetiske bølger i [frekvens]området 24-50 gigahertz, nær bunnen av millimeterbølgeskalaen. Reguleringsorganer og telekommunikasjonsfirmaer over hele verden har erklært [dette frekvens]området for trygt for mennesker, og tidligere president Obamas FCC-direktør Tom Wheeler sa i 2016: «5G utgjør ingen trussel for mennesker, dyreliv eller kjæledyr. Alle som stiller spørsmål ved sikkerheten [til dette frekvensområdet], fremmer grunnløse konspirasjoner.»

Putin tilskrev derimot dødsulykkene i 2023 til en fellesnevner – at 5G har sneket seg inn på russisk jord.

I midten av juli møtte den russiske presidenten mange telekom-ledere og helseeksperter for å diskutere farene som ligger i at 5G-teknologi brer om seg. Han viste dem bilder av døde barn; ett av barnas hjerne var blitt flytende. Han informerte dem om at han hadde til hensikt å iverksette et moratorium [midlertidig stans, o.a.] i forskning knyttet til 5G og rive ned alle mastene innen Den russiske føderasjonen.

Hans pålegg ble ikke godt mottatt av telekom-lederne. MTS-visepresidenten for 5G-infrastruktur Borya Vlasov sa at fravær av 5G ville gi Russland en teknologisk ulempe, og la til at Russland trengte 5G for å styrke en økonomi som en gang blomstret, men som nå vakler takket være det Putin gjør i Ukraina. Putin la bilder av de døde og syke barna utover et konferansebord, og skal ha sagt: «Hva med dem? Hva har 5G-en din gjort med dem?»

«Vi kan ikke klandre 5G for dette. Våre kamerater i Vesten er enige om at 5G er trygt», sa Vlasov.

Putin beordret sikkerhetsagenten ved siden av ham å skyte Vlasov rett mellom øynene. Uten å nøle trakk agenten sin Makarov-pistol og satte en kule i pannen til Vlasov, i fullt påsyn av 15 personer.

En uke senere begynte ingeniørtroppene i Den russiske føderasjonen, et militært administrasjonskorps som inngår i bakkestyrkene i Den russiske føderasjonen og er utformet for å utføre militære ingeniøroperasjoner, å rive ned 5G-mobilmaster i Moskva. Folk på gata jublet da de store mastene raste sammen.

Når dette skrives, har Russland tilintetgjort alle sine 5G-master.

Informasjonen i denne artikkelen er kommet fram takket være FSB-agent Andrei Zakharov, som i 2022 ga Real Raw News de virkelige årsakene bak Vladimir Putins spesialoperasjon i Ukraina – [nemlig] for å rense Øst-Europa for utenlandske biolaboratorier, pedofilringer og adrenokrom-laboratorier. Disse kampene utkjempes fortsatt.

— o –

Så langt artikkelen som nå sprer seg. Står denne artikkelen til troende? Hva bør vi mene om den? Her kommer en liten vurdering:

Bak «Real Raw News» står i følge nettstedet én enkelt person, Michael Baxter. På nettsiden «About us» advares det om at man ikke skal ta tekstene hans for seriøst:

«Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen på denne nettsiden er for informasjons-, pedagogiske og underholdningsformål. Denne nettsiden inneholder humor, parodi og satire. Vi har tatt med denne ansvarsfraskrivelsen for å beskytte oss selv, etter råd fra juridisk rådgiver.»

Med andre ord: Tekstene på dette stedet skal ganske enkelt ikke tas seriøst. Her blandes fakta, interessant informasjon og rent tøv om hverandre:

«Nyheten» fra Russland fins ingen andre steder enn hos dem som gjengir Baxters tekst. Kilden til den er høyst tvilsom: «FSB-agent Andrei Zakharov». Den eneste aktuelle personen jeg finner, ser ut til å være BBC-korrespondenten Andrei Zakharov, som har dratt til Vesten. Han har ingen fortid som FSB-agent, ser det ut til, men ble erklært «utenlandsk agent» fordi han jobbet for en vestlig organisasjon.

Heller ikke er det slik at Putin skulle ha ambisjoner om å «rense Øst-Europa for utenlandske biolaboratorier, pedofilringer og adrenokrom-laboratorier». Riktignok er det nå dokumentert at USA har finansiert biolaboratorier egnet til utvikling av biologisk krigføring i Ukraina. Men forestillingene om nettverk av pedofile som styrer verden, hører til blant de villeste og mest motbydelige forestillingene fra de ekstreme ytterfløyene i USAs politikk.

Også ideen om «adrenokrom-laboratorier» hører med til den samme motbydelige fantasiverden som jeg har vanskelig å forstå at noen vil reklamere for:

Adrenokrom er et stoff som i virkeligheten bare utvinnes av bioteknologiselskaper, men har en historie som et løfterikt middel i psykiatrien og et slags virkelighetsforvrengende middel i populærkulturen. Det er blant annet med i i filmen «Clockwork Orange». Og så har det fått fornyet liv i «konspi-verdenen». I en artikkel i Forbes, 15. juli i år, heter det:

«Adrenokrom-konspirasjonen, en bisarr teori med antisemittiske røtter, går ut på at globale eliter som tilber Satan og Hollywood-eliter driver et svært nettverk for handel med barn for å tappe blodet deres og høste det kjemiske stoffet adrenokrom av dem for å holde seg unge. Den har blitt omfavnet av tilhengere av konspirasjonsbevegelsene QAnon og Pizzagate.»

Like useriøs må vi tro at påstanden er om at Putin sendte MTS-visepresidenten for 5G-infrastruktur Borya Vlasov til de evige jaktmarker med en kule i pannen. Slikt statsmannsskap ville få kort levetid, også i Russland.

Andre ting i artikkelen kan det være grunn til å feste mer tillit til: Det har lenge vært kjent at Putin selv ikke bruker mobiltelefon – av helsemessige grunner, ikke bare av frykt for å bli avlyttet av fremmede makter. Han vet nok også at å innføre 5G, der koreansk-amerikanske Qualcomm har patent på selve hjertet og mange andre vestlige selskaper sitter med rettigheter, betyr å legge landet åpent for spionasje: Har du sett filmene som viser hva datakonsulenten Edward Snowden avslørte om hva NSA – USAs organisasjon for digital etterretning – arbeider med, forstår du hva jeg mener: NSA kan «drille seg ned» til hver eneste mobil, hver eneste SMS og hvert eneste kamera.

Likeså skal Putin ha uttalt at for Vesten behøver russerne «ikke bekymre seg i det lange løp, for Vesten ødelegger seg selv med sin bruk av mikrobølger». Russlands nasjonale kommisjon for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP) har da også konsekvent siden den ble opprettet i 1997 anbefalt eksponeringsgrenser som er langt lavere enn USAs og det øvrige Vestens. De er spesielt lave når det er tale om eksponering for pulset stråling (som i praksis nå omfatter all radiokommunikasjon, og som nå i hovedsak er mikrobølget).

Det stemmer også at det bare er satt opp ganske få 5G mobilmaster i Russland. Det framgår også av nettstedet OOKLA, som har kart over alle de steder som OOKLA har fått registrert at 5G er bygget ut, og hvem som er operatører.

5G i Russland og litt vestover. Antall 5G-master registrert av OOKLA. Hver prikk: et område med master. (kilde: OOKLA 06.08.2023)

Den økte sårbarheten og teknologi-avhengigheten som «smartbyer» gir, kunne også vært en grunn. Også byer i Vest går bort fra tanken om «smartbyer» – både fordi de blir så stinne av overvåkning og fordi det krever så urimelig mye teknologi og styring for å virke.

En konspirasjonsteori om slikt “konspi-stoff”

Hvorfor i all verden skriver Michael Baxter slikt stoff på nettstedet sitt Real Raw News? Han må jo forstå at mange ikke vil være i stand til å skille klinten fra hveten i det han skriver. Flere har tipset meg om den fantastiske nyheten fra Russland, og lurt på om det kan være sant at russerne har tatt til vettet, i stedet for å  gjøre det som den franske fysikeren Luc Montaigner kalte “å ødelegge livets grunnlag for å kunne se på video mens man går”.

Eller er det bare for å ha det gøy og for å se hvordan en løgn og en bløff sprer seg rundt i verden? Baxter har i alle fall ikke skrevet dette fordi han tror på det selv. Historien hans er dyktig konstruert av en som vet hva han gjør.

Kan det være at teksten er skrevet for å forvirre, og for å diskreditere alle de som går på limpinnen? For når du begeistret og med en liten «Ka sa eg?!»-mine har fortalt naboen at Russland nå har skjønt at 5G er skadelig og har avviklet utysket, får du liten tillit neste gang du kommer til naboen med en nyhet. For det stemte jo ikke.

Slike artikler plasserer dessuten alle som er «dumme nok» til å være mot 5G av helsegrunner, i samme båt som dem som tror på Qanon og har de mest vanvittige forestillinger om verden. De blir dermed slått i hardtkorn med «konspirasjonsteoretikere»:

Historien om skolebarna og 5G-masta utenfor St. Petersburg kan være sann eller ikke. Er den usann og du bringer den videre, gjør du deg til latter. Det er kanskje det han vil. Det fins nok av sanne historier om skolebarn som blir syke av mobilmaster, som Baxter kunne formidlet dersom hensikten var å drive opplysning.

At teksten er skrevet for å diskreditere motstandere av 5G, får være min lille «konspirasjonsteori» – eller rettere sagt min hypotese. For den er jo på ingen måte testet, og det lar seg neppe heller gjøre.

Her er en annen hypotese: Kanskje er teksten bare skrevet som en morsomhet, som en slags april-spøk. I i så fall er det en ganske skadelig form for humor som sprer dumskap i stedet for kunnskap.

På tide å orientere seg?

Baxters artikkel har likevel nok godt opplysningsstoff ved seg – om man bare vet hva det er hold i – til å begrunne at det er på tide å slutte å idiotforklare de som advarer mot økt IKT-bruk. Det gjelder hva enten deres grunn er helsevirkningene fra mikrobølget stråling eller samfunnssikkerhet og personvern.

I stedet for å idiotforklare, burde de som ennå ikke har gjort det, ta et dypdykk i det som foreligger av solid kunnskap:

Er man forsker burde man sjekke den forskningen som er uavhengig av bransjeinteresser og fagtradisjoner, fagfellevurdert og publisert i forskningstidsskrifter. Er man lekmann, fins det en rekke bøker på norsk som formidler kjernestoffet i populærfaglig form.

Den som fins på norsk, finner du først og fremst her på dette nettstedet – både det du kan kjøpe og det du kan laste ned gratis.

 

Einar Flydal, den 8. august 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230806-Stemmer-det-at-5G-forbys-over-hele-Russland.pdf

PS 8,8,2023: David Wedege, journalist og leder av den danske foreningen for el-overfølsomme, EHS-foreningen, har kommet med en opplysende kommentar og en interessant kilde på LinkedIn:

Det er vanskeligt at orientere sig om 5G i Rusland, men visse pålidelige informationer kender jeg:

– Putin ønskede ikke at sætte pionerfrekvensbåndet 3,5 GHz i drift af sikkerhedsmæssige grunde. Og her taler vi næppe om helbredssikkerhed.

– Regeringen reserverede derimod et alternativt 5G-pionerbånd for Rusland, 4,8 GHz, som erstatter 3.5 GHz netop i Rusland.

– I en skikkelig oversættelse af en artikel fra en pålidelig russisk avis blev regeringen af nogle kritiseret for, at Ruslands udvikling for mobiltelefoni står svagere end i Kasakhstan.

– Det er da rigtig, at Rusland har en betydeligt lavere grænseværdi, baseret på russisksproget forskningslitteratur der ikke indgår i den vestlige. Grænseværdien er dog ikke så lav, at den kommer de virkeligt elektrofølsomme til gavn. Rusland har mere fokus på næreksponering, og de har mere vidtgående anbefalinger for personlig anvendelse af mobiltelefoner.

“Real raw news” er intet andet end real fake news.

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=54165889&file=091120-Russia-Spectrum-ENG.pdf