AMS og skitten strøm: Klag til ledelsen i nettselskapet! Her får du malen.

Den jevne sinuskurven viser ren strøm. Den utflytende kurven viser samme kurve men forurenset av en langt mer høyfrekvent støykilde: “skitten strøm” (foto: Marcel Honsebeek, Electrosense)

Jeg får en del eposter og telefoner fra fortvilte folk som ikke vet hvordan de skal holde seg friske. For har du fortsatt ikke skiftet til ny strømmåler, får du nå krav fra nettselskapet om å komme med en dato for installasjon av den nye måleren – med eller uten mikrobølgesender. Det setter særlig el-overfølsomme i en fortvilet situasjon:

Kravet kommer også til dem som har søkt om fritak fra “skitten strøm” slik dommen i Borgarting lagmannsrett 3. nov. 2022 slo fast at man skal få om søknaden er korrekt.

Disse trues også med at strømmen blir stengt om de ikke skifter til ny måler – med eller uten sender. Det har nettselskapene ikke lov til: Dommen er gjeldende rett.

Skjønner sjefen i selskapet at de bryter loven? Her får du en mal for klagen du kan sende ham, og hva du ellers kan gjøre om klagen blir avslått.

Hæ? Skitten strøm?

Skitten strøm – eller linjebundet spenningsstøy – kommer særlig fra utstyr med digitale strømforsyninger, ladere, elektromotorer, lysstoffrør, sparepærer, dimmere og LED-lys. Flere kilder kan samvirke og skape meget sterke pulser. Kildene har langt høyere frekvenser enn strømnettets 50Hz, og pulsene er svært skarpe og brå. Se bildet.

For de fleste er skitten strøm noe de aldri har hørt om og ikke tror de kan plages av. Og de har – som jeg – en mengde slike kilder i hjemmet og på arbeidsplassen.

For andre er det helt vesentlig å skjerme seg fra slikt, ganske enkelt fordi de får akutte helseplager. De har gjerne ribbet boligen for slike kilder, eller har dem bare på meget kort tid per døgn.

Dommen er klinkende klar

Dommen i Borgarting lagmannsrett 3. nov. 2022 slo fast at dersom du følger den oppskriften dommen beskriver, har du krav på fritak fra så vel mikrobølgesender som fra skitten strøm.

Dommen er klinkende klar på at fritak skal gis når korrekt attest og egenerklæring foreligger. EU har slått fast at el-overfølsomhet er en realitet. I Sverige er el-overfølsomhet for lengst godkjent som funksjonsnedsettelse. En rekke dommer i Europa slår fast at el-overfølsomhet må det tas hensyn til.

Nettselskapene ser likevel helt bort fra dette i sine varselbrev. Hvorfor?

Kanskje skyldes varselsbrevene bare at folkene på “Kundeservice” eller Installasjonsavdelingen skal fylle sine arbeidsmål, uten at de er klar over at de samtidig bryter med gjeldende rett. Derfor bør du klage til ledelsen i nettselskapet. Ledelsen må konfronteres med at selskapet bryter gjeldende rett.

Her får du en kort og grei mal til en klage. Send den per post til daglig leder. Men har du dårlig tid, så send den også som kopi per epost til Kundeservice. Hent malen HER [*.RTF-format, som alle tekstbehandlere kan lese.]

Hva blir ditt neste trinn?

Om du får avslag på din klage til nettselskapet, har du følgende valg:

  1. Har du økonomi til å ta en rettssak, kan du gå til tingretten og kreve midlertidig forføyning mot nettselskapet og vise til at kravet om fritak er innfridd. Da må du følge opp med en stevning, så dette er kostbare greier.
  2. Om du får avslag på klagen til nettselskapet, kan du klage til RME, som er sektorens overvåkningsorgan, og i neste omgang klage til Olje- og energidepartementet over at nettselskapet ikke holder seg til gjeldende rett. Det blir nesten samme tekst, med nettselskapets svar som bilag.
  3. Om du gir opp, kan du satse på filter-ordninger som fjerner/demper skitten strøm. Et slikt filter monteres i/ved sikringsskapet og kan, om det monteres rett, dempe skitten strøm utenfra og fra strømmåleren, mens skitten strøm fra andre kilder i huset ikke vil bli dempet.
    Vi arbeider med å ta fram en slik løsning som lokal elektriker skal kunne installere i egen boks tilknyttet sikringsskapet. Prisen er langt fra klar, men vi antar rundt 20.000 inkl. mva. og installasjon. Er du interessert, så send en epost til EMF Consult for å skrive deg på liste: odd.magne@emf-consult.no.

Flere detaljer får vi komme tilbake til.

 

Einar Flydal, den 21. september 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230921-AMS-og-skitten-strom-Klag-til-ledelsen-Her-far-du-malen.pdf