Den nye digitaliseringsministeren, blyets historie, og seminaret i dag kl. 19:00 – kl. 21:30

Karianne Tung, foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet.

Karianne Tung, den nye digitaliseringsministeren, kommer fra jobben i Trondheim Techno Port, en lobbyorganisasjon for teknologimiljøene rundt NTNU. Eller, som det heter på nettsiden: “Trondheim Tech Port er en interesseorganisasjon for teknologihovedstaden, fordi framtidens løsninger skapes her”. 

Kariannes arbeidsoppgave blir nå å sørge for mer av det samme – digitalisering på alle fronter av samfunnet – men fra en bedre påvirkningsposisjon. Slik sett er det en personlig suksess og en suksess for NTNU og Trondheim.

Men – og det er her blyets historie og dagens gratis nettseminar fra Robert F Kennedys organisasjon CHD kl. 19  i kveld kommer inn … (Merk tida! Jeg skrev den feil i går.)

Det viktige spørsmålet når reven plasseres i hønsegården, er om det fins noen mekanismer der som skal sørge for at reven ikke forgriper seg. (Den gjør det ikke av vond vilje, men fordi det er ganske naturlig, slik den oppfatter verden.)

Med andre ord: Fins det noen viktige motkrefter som burde ha plass rundt bordet? I hvilke fora skal motforestillingene eventuelt få anledning til å komme til orde? Er det uproblematisk at EU/EØS-landene bindes opp rettslig til å akseptere fri tilkopling av trådløse sendere på det nye all-europeiske fibernettet? Disse planene bygger på en forutsetning som er påviselig gal og katastrofal: at det ikke følger store helse- og miljøvirkninger.

Kveldens nettseminar kl. 19 norsk tid er et slikt forum for motforestillinger. Det er organisert av Childrens’ Health Defense, en betydelig organisasjon i USA som nå også er i gang i Europa. Budskapet er klart og kommer fra fremstående forskere som ikke er bundet av teknologimiljøer eller forvaltningsapparatets fastlagte politikk:

“Digitaliseringen, slik den nå foregår i ekspressfart med utbygging av 5G og gigabit fibernett, kommer med en pris som er uakseptabelt høy.”

Detaljene får du i kveld. I forhold til IKT-bransjens krefter er kveldens nettseminar selvsagt bare et lite musepip, til tross for den store faglige tyngden og innflytelsen til foredragsholderne. Men det er mange slike pip nå, og stadig fler.

Du finner sendingen på CHD.TV HER fra kl. 19:00 tirsdag 17. oktober. Full lenke: https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/

Men hva med blyets historie? Mer om det under plakaten…

NB! Legg merke til tidspunktet, kl. 19! Norge følger CET-tid, Central European Time.

Mer detaljert program finner du til slutt her i bloggposten. Men her litt om…

Blyets historie

Jeg leser for tida en bok som skildrer blyets betydning i samfunnet: Kort fortalt ble Romas vannrør fóret med bly, slik at blyforgiftning ble allemannseie. Særlig fra den hektiske industrialiseringen midt på 1800-tallet og framover til 1920-tallet kom industrielt framstilt blypulver i bruk i all maling innen- og utendørs, i leketøy, på dropspapir, i kosmetikk, i sukkertøy og kaker, ja til og med i vanlig brød, og i all slags teknologi vi omgir oss med.

Blyforgiftning på arbeidsplassen var et velkjent fenomen før overgangen til 1900 og resulterte i ren og skjær galskap og død. Fra tidlig på 1920-tallet begynte legenes observasjoner av blyforgiftning også hos barn for alvor å tilta. Kort sagt, det var bly over alt og man fikk det i seg over alt. Likevel begynte GM med bly i bensinen – a forretningsmessige grunner.

Næringen benektet og bagatelliserte og finansierte forskning som ikke kunne påvise noen sikre virkninger fra bly. Myndighetene var tvilrådige, og lot næringen drive forskningen, og fulgte ikke opp når egne undersøkelser konkluderte med at “saken burde undersøkes nærmere selv om vi i dag ikke kan finne klare belegg på skader som overskrider grenseverdiene” (som for øvrig var satt skyhøyt over dagens, og i det hele tatt ble bestridt som konsept av en del forskere).

At spredningen av bly fra blybensin kunne utgjøre noe forurensningsproblem i trange bymiljøer, ble også benektet i det lengste – helt til isprøver fra Grønland viste at blyinnholdet i isen hadde steget i takt med forbruksutviklingen siden 1850-tallet og særlig siden utslippene fra blybensinen begynte å øke på.

USAs offentlige myndigheter innførte vesentlige begrensninger og forbud, men helt ufattelig seint på grunn av stor motstand fra næringen, som argumenterte med arbeidsplasser og økonomi. Og deretter spredte restriksjonene seg til resten av Vesten.

Er dette en melodi du kjenner igjen?

Derfor er det aldeles som forventet at NKOMs seminar i Kristiansand onsdag 18.10,  NKOM Agenda 2023, er fullstendig blottet for motforestillinger mot EUs trådløs- og digitaliseringsplaner: Samtlige rapporter på EUs bord som peker på helse- og miljøkonsekvensene, blir avvist eller tiet i hjel.

Og derfor er er det ekstra viktig å la motstemmene komme til.

Så derfor er seminaret i kveld kl. 19 viktig!

 

Einar Flydal, den 17. oktober 2023

PS. Boka om hvordan næringen forsvarte bly og andre kjemiske giftstoffer er: Markowitz, Gerald & Rosner, David: Deceit and Denial – The Deadly Politics of Industrial Pollution, Univ. of California Press, 2002

Programmet i kveld kl. 19:

Det står norsk tid i programmet under. 

19.00 Welcome by Miriam Miriam Eckenfels-Garcia, CHD, Director of CHD’s EMR & Wireless program

19.05 Biological and health effects of non-ionizing radiation that is used by 5G, by Dr Igor Belyaev Professor, Ph.D, Dr.Sc., Slovak Academy of Science

19.25 The 5G microwave technology 3.5 GHz – what do we know today about health risks? First 5G case studies and the 5G Appeal, by Dr Lennart Hardell, MD, PhD, Sweden

19.45 What was known on health risks in people living close to mobile phone masts before 5G roll-out? Results from some studies in Germany, by Dr Klaus Buchner, former prof., former MEP, Germany

20.05 On industry’s attitude to health risks with 5G
The industry’s response to health risks from 5G and other wireless technologies, and a proposal for safer solutions. by Frank Clegg, CEO of Canadians for Safe Technology, former president Microsoft, Canada

20.25 The Gigabit Infrastructure Act, a proposal from the European Commission intended to facilitate deployment of 5G (FR2) millimeter wave technology, by Ivan Vilibor Sincic, MEP, Croatia

20.45 Why do experts from some organizations agree that there are no health risks? On ICNIRP and industry influence. by Mona Nilsson, Director of Swedish Radiation Protection Foundation

21.00 Panel Discussion with Frank Clegg, Dr Klaus Buchner and Dr Lennart Hardell. Moderated by Miriam Miriam Eckenfels-Garcia, CHD

21.30 Closing remarks by Mona Nilsson, Swedish Radiation Protection Foundation