Bransjeuavhengige forskere: – Vi vet nok om skadene til at 5G bør slås av straks!

10-dobling av antall grisunger født med store synlige skader (i tillegg til færre og mindre kull) på en tysk grisefarm med 20 000 dyr. Resultat av økt eksponering fra 1 mikroWatt/m2 til 1200 mikroWatt/m2 (kilde: prof.em.Klaus Buchners CHD-foredrag)

Budskapet fra forskerne under gårsdagens CHD-seminar var krystallklart:

– 5G vil gi mer skader både hos mennesker, dyr og planter. Dette betyr økning i kreft og en rekke andre alvorlige lidelser, flere dødfødsler og store fødselsskader, flere diffuse helseplager, mer ADHD, færre insekter, mer skogsdød – kort sagt mer av alt vi ikke ønsker.

– Stråling fra mikrobølger har en mengde ulike egenskaper som fører til disse skadene. Årsaksbildet er svært komplekst, men skadene vet vi kommer uansett.

– Vi har advart gang på gang, men myndighetene og bransjen lytter ikke. De lytter heller til forskere som begrenser seg til lete etter oppvarmingsskader, som det er klart at man ikke vil finne…

Dette er min oppsummering etter nettseminaret tirsdag kveld, arrangert av Childrens’ Health Defense, organisasjonen til Robert Kennedy jr.

Tre av Europas fremragende forskere på feltet, Igor Belyayev, Lennart Hardell og Klaus Buchner, holdt svært faglige foredrag som nok kunne vært bedre tilpasset et bredt publikum. Men budskapet deres var tydelig:

– Vi er sterkt bekymret for den utviklingen vi nå ser. Skadene øker allerede. Politikerne, teknologene og bransjen lytter ikke, og forstår ikke hva de steller i stand! Vi har sendt både appeller og lengre redegjørelser til EU-kommisjonen, men alt blir avvist med henvisning til at «ingen skadevirkninger er sikkert påvist»!

Og selvsagt er det slik at «ingen skadevirkninger er sikkert påvist» når man bruker undersøkelsesmetoder som bare ser etter skader som kan knyttes ensidig og klart til hvor intens bestrålingens energi er. For, som Belyayev forklarte i sitt foredrag:

Elektromagnetisk stråling kan variere på svært mange måter og gi ulike utslag. Og han listet opp en del fysiske og biologiske variabler: frekvens, intensitet, polarisering, modulering, statiske og alternerende magnetfelt i bakgrunnen, eksponeringens varighet, konsentrasjonen av oksygen og radikale oksidant-arter (ROS), genotyper og individuelt varierende følsomhet. Ser man bare etter sammenfall mellom skadehyppighet og energiintensitet, finner man ikke noe mønster og konkluderer derfor feil!

Både Belyayev og de andre forskerne fremhevet at med så mange faktorer er det dessuten selvsagt umulig med eksakte kartlegginger av årsaksrekker. Kombinasjonene er for mange. Vi vet likevel, fra epidemiologiske undersøkelser og fra case-studier, mer enn nok til å se at skadelige kombinasjoner opptrer i dagens eksponering og blir verre med økt utbygging av 5G og annen trådløs kommunikasjon.

Spesielt bet jeg meg merke i Belyayevs grafer som viste at skadebildet samler seg rundt bestemte frekvenser, og at studier av svake millimeterbølger viser at lengden på eksponeringen kan være langt mer avgjørende enn styrken: Langvarig svak eksponering er skadelig, selv om den bransjennære stiftelsen ICNIRP og de innleide ICNIRP-folkene i WHO og EUs ulike komiteer hevder at «ingen skadevirkninger er sikkert påvist».

Graf som skal vise at ved svært svak eksponering for millimeterbølger gir økt varighet på eksponeringen langt større skadevirkning enn økt energiintensitet (kilde: Igor Belyayev, CHD-foredrag)

Belyayev viste også til at kunnskap om millimeterbølger, som nå vil bli tatt i bruk av 5G og 6G, har vi hatt i mange tiår. Sovjetrusserne drev utstrakt forskning på feltet, og tok millimeterbølger i terapeutisk bruk. Men da snakker vi ørsmå mengder og i svært kontrollerte former.

Kanadieren Micael Clegg, forhenværende sjef for Microsoft Canada, Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen i Sverige og Europaparlament-medlemmet Ivan Vilibor Sincic representerte aksjonistene. De var alle klare på at politikerne må informeres, at folk flest trenger informasjon, og at det er på tide med hardere virkemidler. Forskeren Lennart Hardell, som tidligere sto i kampen mot Monsanto om en annen type miljøgift, pesticider, etterlyste juridiske virkemidler. CHD-representanten som var møteleder, lovet mer av dette. For nå er det først og fremst våre barn og barnebarn det gjelder.

Så det er bare å sko seg deretter…

 

Einar Flydal, den 18. oktober 2023

PDF-versjon: EFlydal-20231018-Bransjeuavhengige-forskere-Vi-vet-nok-om-skadene-til-at-5G-.pdf