USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?

Opplysningsorganisasjonen Environmental Health Trust melder om et viktig gjennombrudd i en liten by i Connecticut, USA: Det lokale arealplanutvalget i Stamford har vedtatt å forby utbygging av små, lokale 5G/4G-nettverk, såkalte “celler”.

Tilsvarende beslutninger bør kunne komme i Norge, dersom bare noen går sammen lokalt og starter opplysningskampanjer, og her får du en “startpakke”:

I Norge er nemlig NKOM godt i gang med å slippe fri slik utbygging av “små-celler” for lokal 5G-dekning. Hvem som helst kan i prinsippet lage dem – Rema1000, privatpersoner, TV2, det lokale busselskapet eller skomakeren på hjørnet.

Men lokale myndigheter kan sette en stopper av helse- og miljøgrunner – om de bare blir klar over hvordan slik stråling påvirker. For siden NKOM overlater helsevurderingene til Strålevernet (DSA), som stoler på at strålingen bare kan skade hvis den varmer opp, kommer ikke sentrale myndigheter til å gjøre noe for å begrense slik utbygging – tvert om.

Nedenfor får du først den korte meldingen fra EHTrust, med lenker til materialet fra Stamford, Connecticut. Dernest får du en liten liste med informasjonsmateriale på norsk om hva 5G er, om helse- og miljøvirkninger, og en lenke til mer om hva lokale myndigheter kan gripe til i sin juridiske verktøykasse.

Stor effekt av å dele kunnskap om helse- og miljøpåvirkninger

(Oversettelse av epost fra EHTrust, 16.11.2023)

I forrige uke avviste Stamfords representantskap et forslag som ville ha spredt 5G/4G “små” celleantenner til nabolag. Det er en stor seier for vern mot trådløst i Connecticut.

Her er historien.

Et bransjevennlig forslag var klar for å tillate trådløse antenner utenfor hjem og skoler. EHTs eksperter, sammen med kolleger med ekspertise på juss, politikk og helse, ble invitert til å legge fram sitt syn for bystyrets arealbruksutvalg. Den 18. oktober la så ekspertpanelet fram avgjørende informasjon om helse- og miljøkonsekvensene av å la trådløse nettverk få spre seg.

Vi la også fram vårt syn på behovet for at føderale myndigheter viser ansvarlighet og fører en politikk som verner.

Den kvelden, etter timer med drøftelser, stemte komiteen mot forslaget som ville spre 5G og “småcelle”-antenner.

Noen uker senere sluttet hele bystyret opp om arealbruksutvalgets vedtak og stemte “nei” til forslaget.

EHT er takknemlig for at organisasjonen fikk mulighet til å dele viktig informasjon om helse- og sikkerhet. Vi vet at beslutninger om arealbruk som blir tatt i Stamford om 5G-utbyggingen vil gi gjenlyd over hele landet og langt utenfor.

Det er en kjensgjerning at en voksende mengde vitenskapelige bevis knytter trådløs radiofrekvent stråling til et bredt spekter av skadelige virkninger, herunder kreft, hukommelsestap, DNA-/genetiske skader og innvirkninger på hjernens utvikling, på det indresektretoriske systemet [som styrer kroppens hormonproduksjon, og består av blant annet av kjertler og vev i hjernen, i halsen, i magen, samt i underlivet, EF], på skjoldbruskkjertelens funksjon og reproduksjon. Studier har funnet at radiofrekvent stråling er skadelig for dyr og trær. Myndighetenes grenseverdier er utdaterte og beskytter verken mennesker eller dyreliv.

Vennligst del videoen med ekspertvitneforklaringer og de følgende nyhetshistoriene med beslutningstakerne der du bor:

Stamford Advocate: Stamford-byrådet avviser 5G-avtalen med henvisning til bekymringer over sikkerheten: “Dette kan forårsake skade”

Connecticut Examiner: Stamford avviser avtale som tillater 5G på stolper eid av byen

Connecticut Examiner: Stamford-bystyrets arealplanutvalg stemmer for å blokkere statlige 5G-telekominstallasjoner

Se fagvitnenes presentasjoner

–o–

Noen tips om materiale på norsk

Du finner mengder av materiell på denne bloggen under menyvalget “Alt du kan laste ned gratis, og litt til“. Her er et lite utvalg:

Nordhagen, Else & Flydal, Einar: “Si meg, hva er 5G, egentlig?”, artikkel, 12 sider, publisert den 24.04.2023. Last ned HER.

Dr.-Ing. Martin H. Virnich: 5G – Ute av syne, ute av sinn – gatemøbler som skjulested for små celler”, brosjyre (9 A4-sider), Last ned HER.

Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse, briefing til Europaparlamentet om 5G fra European Parliamentary Research Service, PE 646.172 NO februar 2020. Last ned HER.

Einar Flydal: Lokale maktmidler når sentrale myndigheter svikter i strålesakene, en oversikt fra en jurist i offentlig rett, (bloggpost 20/08/2016)

Dr. Magda Havas (PhD): Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet, PDF, 2021, norsk oversettelse av oversiktsartikkel. Last ned HER.

Tove K. Jensen: Sammenligning, v. 1.0, PDF, 105 sider.
Systematisert samling av klipp fra kilder som viser gapet mellom påstandene om stråling, helse og miljø fra vårt nasjonale strålevern DSA og ICNIRP, opp mot forskernes funn. Last ned HER.

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 2022. Last ned HER

… og for den som virkelig vil gå grundig til verks:

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Boka er utsolgt, men kan lastes ned gratis HER.

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som gir en god oversikt over helsevirkninger, grenseverdier og tiltak, og inneholder blant annet den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier, som er svært mye strengere enn dagens norske:
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) Last ned HER

Se dessuten mer stoff på menyvalgene i denne bloggen:

 

Einar Flydal, den 18. november 2023

PDF-versjon: EFlydal-20231118-USA-A-spre-kunnskap-gir-resultater-Kan-dette-ogsa-skje-i-Norge.pdf