Fikk du ikke legeattest mot AMS-måleren? Gratis advokathjelp her!

Denne siden hjelper deg hvis du ikke har fått fritak for AMS fordi det har vært vanskelig å skaffe legeattest. Oppskriften bygger på en konkret klagesak som er utformet av Advokat Schjødt AS. Per dato (5.2.2019) er denne klagesaken ikke avgjort, og den vil bli anket dersom den avslås. Du får bli med hele veien som «gratispassasjer» ved å kopiere framgangsmåten. Jo flere som klager, jo bedre.

Oppskriften er enkel å bruke. Men det er lurt å lese bloggposten. Der finner du samme tekst som her, men dessuten litt mer om hensikten og styrken med denne framgangsmåten.

Men aller først:

Sjekk om oppskriften passer for deg og gi meg samtidig verdifull, anonym oversikt over leserne! Klikk på rett svar:

Valgte du svar nr. 1, passer denne oppskriften ikke for deg.
Valgte du svar nr. 2, passer oppskriften godt for deg.
Valgte du svar nr. 3 eller 4 eller 5, så forsøk først (på ny) å få legeattest. Bruk oppskriften under.

Dersom du skal forsøke å få deg legeattest først, så les litt om hvordan du går fram: Slik søker du fritak fra «smart» strømmåler (AMS) fort og greit. Hvis du ikke får legeattest, fortsetter du på denne oppskriften.

Oppskriften går ut på å fylle ut og sende inn to nesten ferdiglagede dokumenter med bilag: en fritakssøknad uten legeattest, og en ferdiglaget klage til NVE som du sender når du har fått avslag på fritakssøknaden fordi du mangler legeattest. Det kraftige juridiske budskapet i denne framgangsmåten er forklart i en bloggpost. Så lenge behandlingen pågår, kan du få utsatt installasjonen.

NB! Du ringer ikke til Advokat Schjødt AS for å be om råd. Kjører du deg helt fast, spør du heller venner og familie. Vil du ha personlig hjelp fra advokater, må du betale for det. Jeg samarbeider med Advokat Schjødt AS om å bruke deres tekster til denne oppskriften. Opplegget skal være «selvforklarende». 

  • Dersom du får fritak fra nettselskapet etter å ha sendt ny søknad, er saken ferdig.
  • Dersom NVE gir din klage medhold, har du vunnet fram og søker fritak på ny.
  • Dersom NVE avviser klagen, får du en ny mal – også den er gratis. Så anker du avslaget videre til Olje- og energidepartementet.

Det er fint om det blir mange klager, også hvis de blir avslått: Hver ny klage som avvises, styrker klagens påstand om at de som ønsker fritak, ikke får den behandlingen de har krav på. Du kan hoppe av underveis når du måtte ønske.

Du laster ned og skriver ut fila KLAGEOPPSKRIFT v.1.0.pdf, og så følger du oppskriften til punkt og prikke. Der finner du dokumentmaler ferdig til utfylling og eksempler som viser hvordan ferdig dokument omtrent vil se ut når du har brukt malen. Og du finner vedlegg som skal med klagen.

Lykke til!

 

Einar Flydal, den 5. februar 2019