Innsamlingsaksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!”

AMS-målerneforretten Trinn 1 logo

Fra venstre nedover og mot høyre: Kontinuerlig pulsing fra Aidon-måler, Maskenett, AMS-målere forurenser huset med “skitten strøm”, Sykkylven elverk kopler ut familien Tandstad, og Utsnitt av kjent fransk karrikaturtegning av jurister

Trinn 1 av innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» er avsluttet. Det arbeidet med å starte opp Trinn 2. Det skal skaffe midlene til å ta rettssalen i bruk – trinn for trinn. Med hjelp fra DEG!

Teksten under vil da bli oppdatert.

Trinn 1 gjelder stengningssakene. De er akutte, og de er en viktig innfallsport for helse- og miljøtemaet. Vi tar en pilotsak for retten i august – med DIN hjelp: Eidsiva Nett truet med å kutte strømmen til en gård med 60 kyr. Vi skal ha gjennomslag for stengning av strømmen er et ulovlig tiltak til slik bruk, og at helse- og miljøargumentene er «ikke åpenbart grunnløse». Det bringer oss et STORT skritt videre.

Vi har engasjert fremragende jurister. For vi stoler på at DU og andre som overkjøres av nettselskap, NVE og Strålevernet, vil støtte oss. Vi har brukt mange årsverk på grundig utrednings- og dokumentasjonsarbeid. Vi kjenner forskningen og vi har rett i sak. Vi har erfaring med rettssystemet og vi vet at liten tue kan velte stort lass.

De neste trinnene, Trinn 2, 3 og 4, kan du lese om på innsamlingsaksjonens nettside. Hvordan du finner oss der, er lett å huske: fnd.uz/smartmålereforretten

Vi håper DU vil bidra, og at DU vil sende utfordringen videre til andre!

Vi er en liten prosjektgruppe med et stort, løst nettverk av hjelpere med spesialistkompetanser. Bak oss har vi blant annet fire organisasjoner: FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, STOPP smartmålerne! og Norges Miljøvern Forbund. Disse organisasjonene støtter oss, og informerer videre til sine medlemmer og på nettet.

Pengeinnsamling / “Crowdfunding”

Vi har valgt å bruke Bidra.no etter en gjennomgang av alternativene. Bidra.no er en betalt innsamlingstjeneste som tar en liten provisjon for å holde systemet sitt i gang. Det meste av de tre prosentene provisjon går til utgifter som ellers måtte betales av organisasjonen som henter inn penger via Vipps og kort. 

Flere spør om en direktekonto. Den er 1813 19 02855 / Foreningen for EMF-reform. Ulempen med direkte innbetalinger er at den gjør innsamlingen mindre transparent. Er du opptatt av at alle innsamlede midler skal være synlige, så bruk vår innsamling på Bidra.no: fnd.uz/smartmålereforretten

Deltaker-trofé

For hvert Trinn vi oppnår i innsamlingen, tilbyr vi et lite stykke grafisk kunst utformet som “deltaker-trofé” med utdrag fra domsslutningen og en takk for bidraget. Det blir bare tilgjengelig for dem som allerede har bidratt.

 

Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad, den 15. juni 2019

Noen relevante dokumenter for jurister

(Dokumentene kan lastes ned HER.)

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), kan lastes ned gratis her. Mer omtale og for å bestille som bok: HER. Kan brukes fritt.

Advokatfirmaet Schjødt AS: Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0 Kan brukes fritt.

Flere utredninger og bevis-samlinger er på vei…