JURISTENES UTREDNING – LAST NED NÅ! og du kan bestille boka

Her henter du din egen kopi av jurist-utredningen og vedlegget (ca 289 sider). Dokumentet lastes ned gratis og kan kopieres fritt så lenge det ikke utnyttes kommersielt.

Godt over
448 Downloads

Utredningen (69 sider) er utført av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Det omfangsrike vedlegget er skrevet av Einar Flydal og er en bred gjennomgang av smartmålerteknologien, forskningen, grenseverdier, og helsevirkninger. Har du kommentarer, så bruk dette SKJEMA FOR KOMMENTARERFORSIDEBILDE Grimstad&Flydal-Smartmålerne jussen og helsa Z-forlagFyll også gjerne ut SPØRRESKJEMAET nederst, og se hvorfor folk laster ned dette dokumentet!

Utredningen med vedlegget kan du også BESTILLE SOM BOK. Du forhåndsbestiller med skjemaet under fram til boka foreligger og får 50 NOK avslag. Leveranse ca 8.-10. august.
Fra 6. august 2018 kan du også bestille direkte fra Z-forlag på http://www.z-forlag.no, eller i bokhandelen (ISBN 978-82-93187-39-4). Prisen blir da 250 NOK.

Nytt diskusjonsforum

Stopp smartmålerne! har åpnet et diskusjonsforum på nettet. Du finner det på https://forum.stoppsmartmaalerne.no/

Mer om utredningen

Tre advokater ved Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har utredet juridiske sider ved AMS/smartmålere og helsemessige virkninger. Det gir viktige avklaringer å bygge videre på. Utredningen kommer både til å glede og skuffe i flere leirer. Det er viktig å vite hvor man står før man går.

Både den juridiske utredningen og det omfattende vedlegget kommer til å skape debatt.

Denne boka gir viktige verktøy og bli en referanse framover for strømkunder, borettslag og sameier, såvel som for strømbransjen, helsesektoren og advokater. Til høsten kan boka bli grunnlag for klagesaker, kurs og seminarer – og for nødvendige oppryddinger i strålevernet og i AMS-prosjektet.

Den juridiske utredningen ble til med innsamlede midler. Midler ble hentet inn på få dager i mai 2018, organisert av foreningen Stopp smartmålerne!. Nå er det bare å ta utredningen i bruk.

Eventuelt overskudd fra salg av boka vil bli brukt til å spre utredningen, eventuelt til nytt prosjekt.

Einar Flydal, 05.07. 2018

Gi meg litt info hvis du ønsker! Du kan sette flere kryss.

Takk for at du krysser av!