“Smartmålerne, jussen og helsa” 2. opplag: bestill, eller last ned gratis

FORSIDEBILDE Grimstad&Flydal-Smartmålerne jussen og helsa Z-forlag

DENNE SIDEN ER FORELDET. BOKA KAN LASTES GRATIS NED. DEN ER IKKE LENGER TILGJENGLIG I TRYKT VERSJON.

Boka er tilgjengelig både som trykt bok og for nedlastning, begge i 2. reviderte opplag (v. 2.01). Den er lastet ned gratis mange tusen ganger og brukes av mange som innføringsbok om elektromagnetisk stråling og AMS-målere. For retteark til 1. opplag, se nedenfor.

Boka inneholder en juridisk utredning av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende vedlegg skrevet av Einar Flydal (207 sider).

Boka er blitt en viktig informasjonskilde, både om jussen rundt AMS-smartmålerne, om helsevirkninger fra mikrobølget stråling generelt, og om historien bak dagens “anbefalte grenseverdier”. Den gir oversikt og forskningsreferanser og er i bruk som juridisk bevismateriale. Boka er sendt ut gratis til daglig leder i alle norske strømnettselskap og til en rekke myndigheter og andre aktører.

Du kan bestille trykt bok på to måter (samme pris: 250 NOK, fritt levert), eller laste den ned gratis:

  1. Bruk skjemaet HER, eller direkte fra Z-forlag på http://www.z-forlag.no, eller
  2. Bestill boka i bokhandelen.

Har du allerede et eksemplar fra 1. opplag? Spar pengene! Skriv i stedet ut og legg inn i boka: Oversikt over rettelser til boka i ver. 2.01

3. Du kan laste ned hele boka gratis – både utredningen og vedlegget. Du kan kopiere den fritt så lenge den ikke utnyttes kommersielt, og du kan gjengi deler så lenge kilde oppgis.

Godt over
6112 Nedlastinger

Derfor er boka viktig:

Helsemagasinet VOF (februar 2019) skriver i en bokomtale om den juridiske delen bl.a.:

… Utredningen avsluttes med anbefalinger og eventuelle rettslige tiltak som kan være relevante for enkeltpersoner. I tillegg går det fram hva en søknad om fritak av automatiske strømmålere bør inneholde. Dette er konkret og matnyttig informasjon for dem som ønsker å unngå smartmålere. 

I tillegg til den juridiske utredningen inneholder boka et 207-siders vedlegg. Dette vedlegget er en hel innføringsbok om ikke-ioniserende stråling og helse, og om virkningene av AMS-smartmålerne spesielt, med tekniske forklaringer, eksempler, tabeller og henvisninger til tiltak. Helsemagasinet VOF skriver under overskriften “Et formidabelt vedlegg”:

I det omfattende vedlegget legger Flydal vekt på å gjøre biologiske, helsemessige og tekniske sider ved automatiske strømmålere forståelig. Han forklarer hvordan strålevernets grenseverdier og såkalte kunnskapsgrunnlag ble til og vedlikeholdes. Videre forklarer han hvor feilaktig det er når helsemyndighetene påstår at ”kunnskapen sett under ett” ikke finner helseplager og økt helserisiko fra eksponeringer under dagens strålegrenser. Flydal viser at dagens grenseverdier fører til veldokumentert påviselige skader på folks helse og livsmiljøet. Dette er allerede vist i form av akutte plager i forbindelse med installering av automatiske strømmålere, og vi kan forvente en rekke skader i framtiden. Kort og godt hevder Flydal at strålevernmyndighetene har forskningen mot seg og at myndighetene og næringen har basert seg på et feilaktig, for dårlig beslutningsgrunnlag. … Helsemagasinet har bare ett råd: Løp og kjøp!

Både den juridiske utredningen og det omfattende vedlegget er tatt i bruk av mange og skaper debatt. Boka gir viktige verktøy og vil bli en referanse framover for strømkunder, borettslag og sameier, såvel som for strømbransjen, helsesektoren og advokater. Den kan brukes til klagesaker, kurs og seminarer – og for nødvendige oppryddinger i strålevernet og i AMS-prosjektet. (Se mer omtale av førsteutgaven HER.)

Den juridiske utredningen ble finansiert av midler som ble samlet inn på få dager i mai 2018, organisert av foreningen STOPP smartmålerne!. Overskuddet fra 1. opplag ble i sin helhet brukt til å spre utredningen og til nye opplysningsprosjekter.

Einar Flydal, siden sist revidert 23.07. 2023