JURISTENES UTREDNING – LAST NED versjon 2.01 NÅ! og du kan bestille boka.

Last ned utredningen gratis her. Fra 15.08.2018 er en del småfeil og formuleringer rettet – uten betydning for konklusjoner. Kapittel 2 har fått deloverskriftene inn i innholdsfortegnelsen. Noen steder er det rettet notasjonsfeil. Fotnoter er forbedret og lenker er aktive. Du kan kopiere utredningen fritt så lenge den ikke utnyttes kommersielt.

Godt over
1564 Downloads

FORSIDEBILDE Grimstad&Flydal-Smartmålerne jussen og helsa Z-forlagUtredningen med vedlegg kan du også bestille som bok direkte fra Z-forlag på http://www.z-forlag.no, eller i bokhandelen (ISBN 978-82-93187-39-4). Prisen er 250 NOK.

Mer om utredningen

Tre advokater ved Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har utredet juridiske sider ved AMS/smartmålere og helsemessige virkninger. Det gir viktige avklaringer å bygge videre på. Det er viktig å vite hvor man står før man går. Se kort omtale HER.

Både den juridiske utredningen og det omfattende vedlegget er tatt i bruk og skaper debatt. Denne boka gir viktige verktøy og bli en referanse framover for strømkunder, borettslag og sameier, såvel som for strømbransjen, helsesektoren og advokater. Den kan brukes til klagesaker, kurs og seminarer – og for nødvendige oppryddinger i strålevernet og i AMS-prosjektet.

Den juridiske utredningen ble til med innsamlede midler. Midler ble hentet inn på få dager i mai 2018, organisert av foreningen Stopp smartmålerne!. Nå er det bare å ta utredningen i bruk.

Overskudd fra salg av boka brukes til å spre utredningen og til nytt prosjekt.

Einar Flydal, 13.08. 2018