5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner

5G - over alt til alt

5G – visjonen om Tingenes Internett som rulles ut nå, uten ferdige tekniske standarder og uten forhåndstesting av biologiske virkninger – mens et massivt flertall av forskningsrapporter påviser skadevirkninger alt av dagens eksponeringsnivå.

Charlotte Ryø fra det miljøorienterte danske Opplysningsforbundet May Day har i en liten artikkel summert opp det europeiske bildet rundt utrullingen av 5G. Foranledningen er at Helsingør nylig ble valgt til testby – uten at noen av innbyggerne ble konsultert. For Nordens statssjefer har gått på limpinnen og latt seg lure til å konkurrere med resten av verden om å være først. Sammen har de forpliktet seg til å rydde alle hindringer av veien og hjelpe næringen til raskest mulig å få rullet ut 5G-nettet (bloggpost 23.01.2019) – før det foreligger tekniske standarder, før de høyere radiofrekvensene og den massive reelle bruken med antenner tett i tett er modellert og testet på realistisk vis på biologisk liv, og uten at det tas hensyn til den forskningen som ligger på bordet fra før om helsevirkninger fra slik eksponering.

Folk er ganske enkelt forsøkskaniner – mens tidligere forskning allerede har gitt oss en del av svarene: Dette kommer til å skape hyppigere forekomster av diffuse, akutte helseplager og øke hyppigheten av det brede spekteret av helseproblemer som kan forbindes med den såkalte P-faktor: forhøyet oksidantproduksjon.

Her er Charlotte Ryøs lille artikkel, som viser at mange steder i Europa tar lokalpolitikerne fatt og gir klare meldinger tilbake om at slik overstyring ikke er akseptabel, og at 5G-utbygging ikke kommer på tale:

Det kan virkeligt undre, at det er muligt for staten at beslutte, at en bestemt by skal være testby eller ”forsøgskanin” for 5G, uden at byrådet i den pågældende by på nogen måde høres eller involveres, sådan som det er sket med Helsingør.

Rapporter fra andre byer i Europa lyder på, at byrådene kan sige fra, og det er netop, hvad der er sket i Bruxelles. Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter [dvs. fra 95000 µ/m2 til 558000 µW/m2, EF], og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være citat: “Guinea Pigs for 5G” [Guinea Pigs: marssvin, dvs. forsøkskaniner, EF]. Hendes efterfølger har fastholdt beslutningen. Syv hollandske byer har modsat sig udrulning af 5G pga. bekymringer om sundhed og sikkerhed. En borgmester i kommunen Lozzolo nær Milano har simpelthen forbudt 5G. Borgmesteren har underskrevet et dokument, hvor han forbyder test af 5G-udstyr samt installering af 5G-sendere på kommunens arealer. En anden borgmester nord for Rom har gjort det samme. Fra Schweiz, som har startet 5G op på 102 lokaliteter i landet, begynder der nu at komme rapporter om folk, der bliver syge. Det fransk-schweiziske blad L’Illustré har interviewet folk i Geneve, efter de har fået 5G, og de fortæller om alarmerende symptomer.

Voksende modstand ses over hele verden, og alligevel hævder industrien, at ”alt er fint”. Men hvorfor bruger teleindustrien så over 100 mio. dollar årligt på lobbyarbejde i Washington for at kvæle enhver rapport, der viser helbredsskader fra mikrobølgestråling?

Vi må støtte op om den skepsis, der er ved at brede sig i Helsingør Byråd. Lad os få en høring med kompetente, uafhængige forskere og eksperter, der kan besvare folks spørgsmål og forklare folkene fra industrien, hvilken evidens der på nuværende tidspunkt findes for skader på naturen og folks helbred, og hvad vi som borgere er rigtigt bekymrede for. Der er efterhånden masser af rapporter at tage af, og de skal til offentlighedens kendskab.

Kilde til ovenstående bl.a.: www.stop5g.dk

Charlotte Ryø
Oplysningsforbundet May Day
– oplysningsforbund til fremme af sundhed og frihed
www.mayday-info.dk

(mottatt på epost 6.12.2019)

 

Einar Flydal, den 7. desember 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191207 5G-utrullingen Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner

PS. Hvilke verktøy har lokalsamfunnet?

Hva kan en kommune gjøre dersom den ikke ønsker utbygging av 5G? Har den noen muligheter til å motsette seg det? Det fins juridiske og politiske verktøy. Noen av dem finner du her: Lokale maktmidler når sentrale myndigheter svikter i strålesakene

Kanskje noen jurister i Norden vil ta det som et hasteprosjekt å finne fram til de nordiske lover, forskrifter og krav til planer og godkjennelser litt bedre enn det jeg har gjort i bloggposten? En bokgave venter på de første som påtar seg jobben og melder fra. Dette kan f.eks. bli et ideelt studentprosjekt

Hvis du ønsker å ta en titt på hvordan en amerikansk miljøorganisasjon orienterer om hvordan lokalsamfunn kan motarbeide 5G-utrulling, finner du et ferskt eksempel her: https://www.nrdc.org/experts/sharon-buccino/5g-coming-your-neighborhood