Er «fullelektrifisering» det nye store miljøproblemet?

Litt av klodens elektriske kretsløp (Firstenberg 2018)

Norge, Europa og verden skal «fullelektrifiseres» gjennom kraftig vekst i strømforbruket og mikrobølger. Det skal skje gjennom massiv utbygging av havvind, solceller og gjennom effektivisering. Det oppfattes som en miljøsatsning og et svar på klimakrisen.

Men er det rett medisin, eller gjør det vondt verre? Tenker vi altfor snevert når vi tenker miljø? Når miljøkonsekvensene utredes, er det én faktor som systematisk blir undervurdert og glemt: Virkningene på livet på kloden av å forstyrre klodens naturlige elektriske systemer.

Slike systemer og deres innvirkninger på livet har vært utforsket lenge og det mangler ikke på advarsler mot å klusse med dem. Temaet er likevel ikke en gang på agendaen, og det overses om det meldes inn. Mye tyder derfor på at det vil dukke opp som enda en særdeles godt og lenge varslet krise – altså som «julekvelden på kjerringa» når «fullelektrifiseringen» kan ha gjort uopprettelig skade.

Livets utallige former er nøye avpasset klodens store elektromagnetiske felt, de store elektriske kretsløpene som vi ser på bildet over, og de små variasjonene og tildels uhyre svake elektriske pulsene i naturen. Bier, fisker, amfibier, fugl orienterer seg og også mennesker ordner sin døgnrytme etter dem.[i] Trær og jordsmonn påvirkes.[ii] Hvert kollagenmolekyl i kroppens utallige membraner og hver ionekanal i celleveggene påvirkes av selv svært svake pulser fra naturen, og forstyrres når vindturbiner, mobilmaster, smartmålere, solcellepaneler, transformatorer, LED-pærer, WiFi-rutere og annen elektronikk lager slike pulser.[iii] Og det gjør de alle, det viser målinger, f.eks. av vindturbiner[iv] og de nye «smarte» strømmålerne i norske hjem[v]. I små porsjoner klarer de fleste det godt, men mye klarer vi dårlig, og noen klarer det svært dårlig. Biologer legger merke til at de arter som er mest avhengige av naturens elektriske felt og pulser og mest sårbare for dem, synes å dø ut først.[vi]

Forskning på hvordan jordklodens elektromagnetiske felt og deres skiftende styrker og utladninger påvirker biologien, har pågått i mer enn 200 år – blant annet innen medisinsk meteorologi, et fag som nærmest døde ut på 1980-tallet av mangel på forskningsmidler. Blant funnene er at menneskers sykelighet på de fleste områder svinger i takt med elektriske pulser i værsystemene. Det kan avleses statistisk – før værforandringene skjer på stedet – ikke bare som «værsyke», men f.eks. i epileptiske anfall knyttet til spesifikke frekvenser og generelt i sykehusinnleggelser.[vii] [viii] [ix] Og vi vet at immunforsvaret påvirkes.[x] Det som nå bekymrer forskere, er at vi både kopierer og overdøver naturens elektriske pulser med våre ulike elektriske teknologier. Vi gjør det både i våre mange former for trådløs kommunikasjon og i måtene vi produserer og håndterer elektrisk strøm. Dette skaper forstyrrelser av enormt mye større styrke og i enormt mye større volumer enn noen gang før.[xi] Våre elektriske aktiviteter påvirker til og med ionosfærens kraftfelt. Det skjer med militære kommunikasjonssystemer, med feltene fra høyspentledninger, med satellitter, bakkesendere og radarer. Dette truer til og med værsystemene og ozonlaget, mener enkelte forskere.[xii]

Historien viser at når vi mennesker setter i gang et nytt menneskeskapt elektrisk system, reagerer livets ulike former med økt syke- og dødelighet, og en rekke dramatiske hendelser blant dyr: fugler faller ned fra himmelen, hester aborterer i større antall, m.m.. Fra Artur Firstenbergs storslåtte gjennomgang av forskningshistorien[xiii] har jeg hentet ut noen få nøkkelår og noen ganske få eksempler av de mange som vitner om at biologien bringes i ulage – her først og fremst i form av influensaepidemier, som tidligere først og fremst skjedde i takt med de faste variasjonene i solflekk-aktiviteter, før menneskets elektriske aktiviteter ser ut til å ha overtatt som utløser:

En mengde kildebelagte anekdoter om breduer som flyr seg vill, fugler som dør, dyr som får diabetes, kalver som blir født med grå stær, osv. osv. nettopp når slike store systemer slås på, fins både hos Firstenberg og andre.

Så kan vi jo bare gjette på hvilke følger 5G-utrullingen har hatt og vil få: Skjuler de seg i pandemiens dødsrater? For det fins jo intet grunnlag for å tro at dagens og morgendagens vekst i strømbruk og radiobølger ikke setter, og vil sette, tilsvarende spor. Tvert om.

Vi har altså mye å lære av historien som burde la alarmklokkene kime når politikere og næringsliv nå mobiliserer for å «fullelektrifisere» samfunnet hals over hode i kampen mot klimaendringer. Hva er kostnadssiden? Finner vi igjen det samme mønsteret som med bly, PCB, tobakk og glufosat? Altså at litt er fint og mye er ødeleggende? Er dette i det hele tatt blitt vurdert, eller ble problemet ganske enkelt utelatt?

Gammel kunnskap går ofte tapt og må gjenoppdages og tolkes i lys av nyere forklaringer. I 1799, i en tid da man alt i noen år hadde drevet svært omfattende forskning på biologiske virkninger av svake elektriske utladninger, skrev leksikograf og lærebokforfatteren Noah Webster et større verk der elektrisitetens betydning, spesielt på epidemier og pest. Blant annet trekker Webster fram sammenhenger opp gjennom historien mellom influensaepidemier, vulkanutbrudd og jordskjelv.[xiv] Det heter blant annet:

«Hvis atmosfæren til tider elektrifiseres utover den grad som er vanlig og nødvendig for å bevare kroppen i en passe energisk tilstand, vil nervene bli for kraftig stimulert, og under fortsatt påføring av unødig stimulans bli ekstremt irriterte og utsatt for fysisk svekkelse.»

Forklaringene på selve mekanismene er i dag dels andre og mer presise, men vi kan gjenfinne Websters poeng både i listen over og i et bredt spekter av akutte og «diffuse» helseplager under navn som bl.a. mikrobølgesyndromet og el-overfølsomhet. Dagens forklaringer åpner dessuten for en bred palett av lidelser som oppstår når biosystemene etter en tid ikke lenger klarer å kompensere for belastningen og begynner å svikte.[xv] Dette mønsteret, som er typisk for miljøstressorer, har vi nå kjent til og kunne forklare ganske detaljert i mer enn 50 år. Like lenge har forskere sett at deler av de stigende forekomstene av akutt hjertedød, Alzheimers, diabetes og visse kreftformer kan forankres i vår ødeleggelse av klodens elektriske miljø.

Derfor advarer forskere innen medisin og biologi i det ene opprop etter det andre mot at myndigheter og næringsaktører lar denne utviklingen fortsette, og mot at grenseverdier stadig gjøres romsligere for å tilpasses teknologien i stedet for omvendt. Det nyeste av slike opprop er Nordisk appell: Stram inn regelverket for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi fra en del nordiske organisasjoner som selv forsker på området eller følger forskningen tett. Du finner appellen i norsk versjon på nettsidene til organisasjonen Folkets strålevern.[xvi] Appellen inneholder forskningsreferanser nok for de flestes behov.

Det er på høy tid at denne kunnskapen trekkes inn i det norske samfunns strategier for folkehelse og for hvordan klimautfordringene skal løses? Hvem skal sørge for det når Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sitter fast i forståelsesmønstre og prosedyrer som gjør dem blinde for dette og næringslivet og helsemyndighetene alltid bruker DSA som «forkle»? Og hvem skal i det minste få temaet opp på agendaen?

Einar Flydal, den 26. mars 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230326-Er-fullelektrifisering-det-nye-store-miljoproblemet.pdf

Referanser

[i] Warnke, U (2007) Bees, Birds and Mankind – Destroying Nature by Electrosmog, Kompetenz Initiative, http://www.kompetenzinitiative.net/assets/ki_beesbirdsandmankind_print.pdf

[ii] Waldmann-Selsam, C (2022) Tree Damage Caused by Radiofrequency Radiation – Exemplary Observations from 2005 to 2021 in Germany, PDF, foiler m/ tekst. https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/03/Wladmann-Selsam-2023-Tree_damage_caused_by_radiofrequency_radiation-1-1.pdf

[iii] D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko & G P Chrousos (2021) Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunc-tion, oxidative stress and DNA damage (Review), fra INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021. Norsk oversettelse med engelsk original: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74741

[iv] Kleiber C (2023) Moderne vindturbiner genererer skadelig «skitten strøm», https://einarflydal.com/2023/03/03/skitten-strom-fra-vindturbiner-utelukker-reindrift/

[v] EMF Consult AS, Hjortland, OM: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, pdf, https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=69465

[vi] Warnke U (2010) Dangers of EMR on the Environment, Presentation European Parliament 17.09.2010, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/08/Warnke-Ulrich-Dangers-of-EMR-on-the-Environment-Presentation-European-Parliament-17.09.2010.pdf

[vii] Baumer, Hans (1987) Sferics – Die Entdeckung der Wetterstrahlung, Rowohlt, 1987, ISBN 3498004875

[viii] Baumer H & Sönning W (2002) Das natürliche Impuls-Frequenzspektrum der Atmosphäre (CD-Sferics a.t.B.) und seine biologische Wirksamkeit, upublisert, PDF-notat, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/03/baumersc3b6nning-das-natc3bcrliche-impuls-frequenzspektrum-der-athmosphc3a4re2002.pdf

[ix] Sönning, W (2013) Wetterfühligkeit und Elektrosensibilität, Forschungsbericht, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/ki_fb_soenning_wetterfuehligkeit_okt13.pdf

[x] Zaporozhan, V., & Ponomarenko, A. (2010). Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression using influenza as a model system: basics of physical epidemiology. International journal of environmental research and public health, 7(3), 938–965. https://doi.org/10.3390/ijerph7030938, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872305/

[xi] Bandara P. & Carpenter D. O. (2018) Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, The Lancet Planetary Health, vol. 2, no. 12, pp. e512–e514, Dec. 2018, doi: 10.1016/S2542-5196(18)30221-3. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

[xii] Nordhagen, E (2021) Kan vår bruk av elektromagnetisk teknologi påvirke værsystemene?,  https://einarflydal.com/2021/02/26/kan-var-bruk-av-elektromagnetisk-teknologi-pavirke-vaersystemene/

[xiii] Firstenberg A (2018) Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag (på norsk kun tilgjengelig  her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/)

[xiv] Webster N (1799) A brief history of epidemic and pestilential diseases: with the principal phenomena of the physical world, which precede and accompany them, and observations deduced from the facts stated, In two Volumes, Hudson & Goodwin, USA, https://ia903206.us.archive.org/24/items/2576058RX2.nlm.nih.gov/2576058RX2.pdf

[xv] Hecht, Karl: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog – Effects of Wireless Communication Technologies, Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V., 2016, https://kompetenzinitiative.com/english-brochures/

[xvi] Nilsson M, Hardell L, Ketti M, Wells N, Nyberg R, Halmøy S, Midelthon TJ, Glomsrød S, Schriver P. Nordic Appeal: More Stringent Regulatory Framework on Microwave Radiation from Wireless Technologies is Needed – Stop Further Rollout of 5G. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(13): 1-4, https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1909.pdf . Norsk versjon: Nordisk appell: Stram inn regelverket for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, https://www.folkets-stralevern.no/nyheter/nordisk-appell-stram-inn-regelverket-for-mikrobolgestraling-fra-tradlos-teknologi/