“Vi tar AMS-målerne for retten!” TRINN 2 er i gang

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23

NB! Denne teksten gir en oversikt, men det har skjedd mye siden den ble skrevet! Vi venter nå – i slutten av mai 2021 – på kjennelsen fra Halden-saken. Sjekk bloggposter i mai for flere nyheter.

Aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» skal klare noe som ingen før har klart i Norge: Vi skal ha

  • en rettslig kjennelse på at helse og miljø kan skades av strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tas hensyn til
  • en rettslig kjennelse på at nettselskapene har plikt til å levere strøm selv om du nekter dem å installere en måler med mikrobølgesender i sikringsskapet ditt

Vi samlet høsten 2019 inn midler og tilsagn nok til å stå løpet ut, helt til høyesterett, selv om vi taper – i alt 3 millioner. De som deltar, har gitt i snitt bidrag og tilsagn om 3 000 kroner hver i løpet av 3 år. Vi arbeider langs flere uavhengige juridiske spor samtidig. Se statusrapport 14.02.2020 HER

Når aksjonen avsluttes, hva enten det blir fordi vi ikke får inn bidragene vi trenger, eller fordi vi saken har fått en endelig dom, sendes kassabeholdningen tilbake til giverne pro rata. Aksjonen har ingen drifts- eller administrasjonskostnader som belastes de innsamlede midlene.

Du kan fortsatt være med på finansieringen HER på http://bidra.no/ams !

Aksjonen støttes av: Stopp smartmålerne!, Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern, FELO (Foreningen for el-overfølsomme).

Innsamlede midler håndteres av Bidra.no for Foreningen for EMF-reform, som er en organisasjon kontrollert av Einar Flydal og Else Nordhagen, og er for tida uten andre aktiviteter. (Organisasjonens formål ligger i navnet: kunnskapsbaserte strålegrenser.)

Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad, den 16. november 2019

Noen relevante dokumenter for jurister

(Dokumentene kan lastes ned/bestilles HER.)

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag)

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), kan lastes ned gratis her. Mer omtale og for å bestille som bok: HER. Kan brukes fritt.

Advokatfirmaet Schjødt AS: Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider. Kan brukes fritt. (Inngår også i Flydal & Nordhagen 2019, se over)

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0 Kan brukes fritt.

Annen medisinsk faglitteratur og populærfaglig litteratur som kan gi jurister dybdeforståelse av faktagrunnlaget

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill:
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme.
For engelsk original: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf,
For dansk versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

Bevington, Michael: Electromagnetic Sensitivity And Electromagnetic Hypersensitivity (Also Known As Asthenic Syndrome, EMF Intolerance Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance – EMF, Microwave Syndrome, Radio Wave Sickness) – A Summary, Capability Books, 2013, http://www.es-uk.info/

Erica Mallery-Blythe (Dr.): Electromagnetic Hypersensitivity A Summary, December 2014, WORKING DRAFT Version 1, http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf

Crumpler, Diana: Prostituting Science – The Psychologisation of MCS, CFS and EHS for Political Gain, Inkling Australia, 2014

De Luca, C., J. Chung Sheun Thai, D. Raskovic, E. Cesareo, D. Caccamo, A. Trukhanov, and L. Korkina. 2014. «Metabolic and genetic screening of electromagnetic hypersensitive subjects as a feasible tool for diagnostics and intervention.» Mediators of Inflammation 2014. doi: 10.1155/2014/924184

EUROPAEM 2012. Diagnostik umweltausgelöster Multisystemerkrankungen aus Sicht der Klinischen Umweltmedizin, http://europaem.eu, oversatt til norsk HER.

Isager, Henrik: Blinde pletter – om lægevidenskabens og sundhedssektorens amputerede virkelighed, Forlaget Hovedland, 2011

Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

Flere utredninger og bevis-samlinger er på vei…