Østerrikes leger har skjønt tegninga

Tilføyelse 15.9.2016:
Den østerrikske legeforenings retningslinjer som her omtales, er blitt videreutviklet gjennom en større revisjon til nye europeiske retningslinjer fra den europeiske miljømedisinerforeningen EUROPAEM: Belyaev I et al., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011

Retningslinjene er fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra http://www.degruyter.com/view/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?format=INT
NB! Nederst på nettadressen er der diverse skjema til bruk i diagnostikk etc som også kan lastes ned.

——

Den østerrikske legeforening tør der den norske tier:

I en veiledning til sine medlemmer sier den høflig men tydelig ifra om at landets offisielle strålegrenser ikke er tilstrekkelige til å beskytte mot helseskader. Og så redegjør den med tysk grundighet for hvordan leger bør gå fram for å stille diagnose og finne fram til rett terapi.

Slik kan det gjøres. I orienteringen påpekes det helt enkelt at legene finner skader og reaksjoner som med alle rimelige krav til grundighet i undersøkelsene viser seg å være knyttet til eksponering for elektromagnetiske felt godt under gjeldende grenseverdier. – Og altså ikke noen annen årsak. For dem som sitter igjen i den gamle forståelsen av stråleskader som skapt av absorbsjon og varme (se min forrige bloggpost), betyr dette at Østerrikes legeforening driver med kvakksalveri. Det følger jo med uklanderlig logikk av at slike helsevirkninger ikke kan finnes – ettersom slik stråling ikke kan skape varme. For bare varme kan skape skader – utfra de antikverte vitenskapelige læresetninger disse folkene bekjenner seg til.

Men kvakksalveri er Østerrikes legeforening likevel ikke blitt anklaget for.

Det er visst bare i Norge slikt skjer: lege Sigurd Nes har en slik anklage fra Statens strålevern hengende over seg og venter på Fylkeslegens reaksjon. Snakker om fossil forvaltning – med begge beina godt plantet i fortidas forskning.

 

Ta en titt på veiledningen selv! Den er oversatt til dansk – ikke feilfritt men godt nok:

 

Dersom den østerrikske legeveiledningen er brukbar i Norge, er de norske strålegrensene – og deres begrunnelse i varmeforklaringen –  ubrukelige. Og da må utvalgsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI 2012:3),  som nå danner grunnlag for alt som skjer på feltet, og til og med brukes til å presse mobilmaster på nølende kommuner (se tidligere bloggpost her), forvises til historiens søppelhaug.

Dernest må man utrede nye strålegrenser med nye, friske øyne.

Og dersom norske leger finner denne veiledningen brukbar, burde ikke da Statens strålevern og utvalget som Folkehelseinstituttet lot utrede saken og blant annet anbefale kognitiv terapi mot innbilt sykdom, anklages for å oppfordre til kvakksalveri?

Den-Oestrigske-laegeforening-EHS-diagnosticering-dansk-oversaettelse-af-www.ehsf.dk-1

 

Einar Flydal, 31.1.2015

PDF-versjon: eflydalosterrikesleger30012016