… og så plaget vi livet av villgjessene…

Her er en epost jeg fikk i morges fra en jeg kjenner såvidt – Harald på Hurum, ute i Oslofjorden noen mil sør for Oslo. Han hadde lest beretningen om villgjessene som i all tid hadde pløyd himmelen langs samme rute hver høst, men nå kom ut av kurs og formasjon på grunn av nye mobilmaster. Og så hadde han gjort sine egne observasjoner.

Dette er nok en beretning som gir grunn til stor uro, og som forteller oss at Miljødepartementet snarest bør overta strålevernet, og innføre strålegrenser som har biologisk relevans i dagliglivet, og ikke bare for basestasjonsmontører som står på 75 cm avstand fra senderne. Det bør helst skje før vi har gjort livet umulig for trekkfuglene:

Jeg leste “gåsehistorien” i din blogg med stor interesse, for jeg har også gjort et par lignende observasjoner. Vi bor sør for Oslo, med flott utsikt over fjorden. Desverre har vi også fått flere mobilantenner/basestasjoner på naboens låve. 

Hver vår kommer gåseflokkene flygende nordover, i fine ploger, de fleste over fjorden, noen over land. Med sine “gakk-gakk” signaliserer de at “her er vi igjen”, og man ser automatisk opp når man hører dem, for å betrakte dette flotte fenomenet; ofte opptil et par hundre gjess i en plog kan det være.

En dag hørtes “gakk-gakk”, og der kom en perfekt plog på en 30-40 gjess flygende, denne gangen over land, rett mot vår tomt, men først over naboens nevnte låve. Rett over den oppsto det plutselig et slags kaos, plogen løste seg opp til mylder, og med mye skrik og skvalder dreide flokken mot vest, fløy så et stykke sørover, før den snudde mot øst og fløy ut over fjorden. Ca.midtfjords dreide de mot nord igjen,opptok plogformasjonen og forsvant i det fjerne. 

Man går jo ikke med filmkamera i lommen til enhver tid, men dette og hendelsen to dager senere skulle jeg gjerne ha dokumentert med film. Da “gakket” en ny flott gåseplog sin ankomst, suste over naboens låve, uten å la seg påvirke av noe som helst. Men så, rett over vår eiendom, utbrøt kaos i flokken,plogen løste seg opp, og det hørtes ut som heftige diskusjoner oppstod. Det sa nesten ut som om hele flokken stoppet opp, og de trakk et stykke vestover, hvor de snart fant igjen plogformasjonen, og forsvant nordover.

Fra antennen til der jeg sto er det ca.120 meter, avstanden til gjessene rett over hodet mitt kan ikke jeg å beregne. Så, samme dag, kom flokk nummer 3 flygende over låven, passerte over vår eiendom (kanskje litt lenger vest enn flokk nummer 2) i perfekt plog, uten å la seg påvirke av noe som helst, og forsvant stolt nordover.

Det kommer titalls flokker om dagen i trekkperioden,de aller fleste som sagt over fjorden. De er alle i plogformasjon, de små perfekte, de med et par hundre gjess kan være litt uryddige, men ploger er de. 

Når høsttrekket sørover snart begynner, kan du være sikker på at jeg skal følge med!

Vennlig hilsen
Harald