Kildene bak Dagbladet.no-kronikken

En kronikk der jeg er medforfatter – “Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill” – publisert i Dagbladet.no den 24. august (2016) – har vakt oppmerksomhet.

Én grunn for oppmerksomheten var at de første timene var den full av feil i lenkene. Det ble ryddet opp så godt det var mulig. Men lenkene der er uansett langt mindre informative enn de svært omfattende kommentarene og kildehenvisningene vi hadde laget til eget bruk, og som du nå får se – hvis du orker: dokumentet ser nemlig ut som en tysk kommentarutgave for gymnaset av Xenofons Ανάβασις. Altså mer fotnoter enn hovedtekst. Men flere har etterlyst kildene bak alle de sterke påstandene vi fremsetter. Så her er kronikken med alle våre fotnoter med kommentarer og kildehenvisninger i PDF-format. 

I fotnotene er det ikke bare referert til strengt vitenskapelig publiserte artikler, men også populærfaglige framstillinger der man først finner referansene til forskningsartikler til slutt. Mange av referansene er derfor leselige også for andre enn spesialister. De som vil ha “skikkelige referanser” straks de trykker på lenken, må ha det i mente.

Flere referanser i kronikkens fotnoter viser til en bloggpost der du finner lenke til et Kunnskapsstatus-dokument (som du også kan åpne direkte herfra). I det dokumentet finner du lenker til de fremste databasene for forskningslitteratur om stråling og virkninger på helse og miljø, omtale av enkelte sentrale eller spesielt lesverdige artikler, og en god del andre aktuelle referanser. Du finner et vell av informasjon der.

Einar Flydal, 25.08.2016

PS. Her finner du også kronikken helt uten alle kommentarene og referansene. Hvorfor en slik versjon? Noen ber meg om PDF-format fordi de ikke kan sitte mer enn noen øyeblik foran en PC-skjerm uten å bli syke. Hvis du lurer på om slike reaksjoner er mulig uten at det er psykisk betinget, så søk på “Blythe” i Kunnskapsstatus-dokumentet for å finne forskningsreferanser, og på “Granlund-Lind” for å finne referanse til mer enn 400 egenberetninger fra Sverige om påstått el-overfølsomhet. Der kan du selv vurdere oddsene i hvert enkelt tilfelle.

PS 2: Debatten fortsetter i Dagbladet.no. Den 25. august kom et motinnlegg fra Gunnar Tjomlid, og den 26. august kom en kommentar til hans artikkel av Janne Horn Erath og meg: “Tjomlids skepsis på ville veier”.