Fikk “smart” måler – endte med flimmerhjerte, pacemaker og hjertestarter

FredEkeberg-Kamstrupmåler.jpeg

Hjertestresseren fra Kamstrup, 2011-modell

Fred Ekeberg (73) fikk installert en Kamstrup “smartmåler” i sikringsskapet i 2011, tre meter fra hodeputa. Så kom rytmeforstyrrelsene – uten at han ante hvorfor. Men det passer med forskningen.

Siden har Fred Ekeberg vært gjennom tre rytmekonverteringer – en slags “omstart” som består i at hjertet får et kraftig støt så de elektriske pulsene i hjertecellene skal samordne seg på ny, og ikke lenger opptre så kaotisk. Deretter fikk han operert inn pacemaker og hjertestarter.

Selv er han overbevist om at det er den “smarte” måleren som var årsaken til dette. Alt passer i tid. Og – som sagt – det passer med forskningen:

Det mangler riktignok en blindtest, for som de fleste andre, forestilte heller ikke Fred Ekeberg seg at hjerteproblemene kunne ha noen sammenheng med noe han utsatte seg for i huset, så han har aldri forsøkt å legge merke til om han ble bedre når han kom seg ut av huset og bort fra slike målere. Og nå er han – skriver han til meg – såpass redusert at en slik test antakelig har liten verdi.

Hans historie gir derfor i seg selv ikke noe bevis, men den passer med teori, og den passer med andres erfaringer og med lab-eksperimenter:

I laboratorieeksperimenter med hjerteceller (pacemakerceller) ser man at de reagerer momentant på selv meget svake doser mikrobølget stråling, f.eks. fra mobiltelefoner (Havas 2010, Pall 2015). Mange av oss som en stund har vært obs på at hjertet kan påvirkes av mobiler, legger merke til at det faktisk skjer med oss selv. For eksempel når den kraftige pulsen kommer fra mobilen i det vi slår den over i flymodus (eller tilbake igjen) mens den er innstilt på GSM. For egen del trodde jeg det skyldtes all kaffedrikkingen i kontorlandskapet når hjertet gjorde et hopp. Litt testing med et måleapparat tok hull på den forestillingen.

At “smartmålere” betyr ekstra stress for hjertet, er også gammelt nytt her på bloggen (19.05.2017). Det burde ikke lenger forbause. Det følger naturlig også av teori, både stressteori slik den ble formet av Hans Selye (omtalt 24.10.2015) og av matematisk/biofysiske studier som viser at energien i selv svak stråling er kraftig nok til å åpne celleveggenes kalsiumkanaler (Panagopoulos 2002) og dermed sette i gang ekstra signalering – i pacemakerceller såvel som i andre celletyper. Da trengs det ikke mer bevis.

Fred Ekebergs historie gjør likevel inntrykk. Måtte den også gjøre inntrykk i NVE og OED, og bortetter i netteierselskapene. Strålevernet skal vi kanskje ikke regne med. De stoler jo på “ekspertkomiteer” som ikke har vurdert noen av de nevnte vitenskapelige arbeidene. For det ville jo ført dem til motsatt konklusjon – at dagens grenseverdier faktisk ikke er gode nok.

Du finner Fred Ekebergs historie HER.

 

Einar Flydal, 5. september 2017

PDF-versjon: EFlydal-20170905-Smartmåler endte med flimmerhjerte pacemaker og hjertestarter

 

Referanser

Nedenfor finner du den litteraturen det er henvist til i bloggposten. For mer dokumentasjon av påvirkning av hjerteaktivitet fra pulset mikrobølget stråling, se f.eks. https://www.emf-portal.org/en/article/1821, der du finner en rekke artikler om forsøk gjort med isolerte dyrehjerter.

Pall ML: Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action, Rev Environ Health 30 (2): 99-116, 2015

Havas M, Marrongelle J, Pollner B, Kelley E, Rees CRG, Tully L, Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4 GHz cordless phone affects autonomic nervous system. Publisert i: Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter, Mattioli 1885, ISBN 9788862611664: 273-300, 2010

Dimitris J. Panagopoulos, Andreas Karabarbounis, and Lukas H. Margaritis: Mechanism for action of electromagnetic fields on cells, Biochemical and Biophysical Research Communications 298 (2002) 95–102