Smartmålere: “Det kjennes ut som musklene slites i stykker inni kroppen”

Skjermdump-30.01.2018 , 01.08.08

Dette skriver en leser etter at AMS / smartmålere ble installert i husene rundt:

Det kjennes ut som musklene slites i stykker inni kroppen. Nå skal det sies at jeg ikke kan huske sist jeg var syk, ikke engang tett i nesa. Vi er på dag nr 4 og vi vurderer å måtte flytte vekk. Det konstante trykket i hodene våre er enorme og smertene i kroppen nærmest uutholdelige. Barna gråter og sover dårlig … Vi prøver å holde oss borte fra hjemmet men det kommer tilbake med engang vi parkerer utenfor huset. 

Resten av historien finner du HER. Når vil NVE innse at utrullingen av AMS / “smartmålere” ikke kan fortsette? Målerne bruker pulsede mikrobølgesignaler. Biologiske skadevirkninger av slik modulering er godt kjent og godt dokumentert. Men det vet de ikke hos NVE, og det ønsker de ikke å vite. I stedet er det full gass som gjelder, og det er byråkratiets virkelighet som preger spillet:

Helsedirektoratet har nylig sendt ut et skriv til landets leger der det gir beskjed om at det ikke er riktig å skrive ut legeattester på at pasienter er, eller mener seg å være, el-overfølsomme.

NVE har derimot forskriftsfestet at fritak fra AMS (“smartmåler”) kan gis av netteierne dersom måleren er til “vesentlig dokumentert ulempe”, og har i kommentar forklart at dette først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Siden har NVE innsnevret tolkningen slik at det nå heter at man må få legeattest på at man er el-overfølsom eller at man har angst for helseskader fra slike målere.

NVE krever altså at legene gjør noe som Helsedirektoratet ikke vil at de skal gjøre: skrive ut legeattester på hva de hører pasienten sier han/hun lider av.

Legeforeningen har diskutert saken – angivelig lenge og vel, og har kommet til at den ikke vil fraråde at legene skriver ut slike attester, selv om foreningens oppfatning er at man “ikke kan påvise fysiologiske effekter” av smartmålere, som det heter derfra.

Netteierne presses av NVE til å få ut flest mulig smartmålere innen 1.1.2019, så derfor opplyser de minst mulig på sine nettsider om hvordan man skaffer seg fritak, men innvilger søknader når det sendes inn legeattest. Kundeservice hos netteierne, som normalt er en tredjepart som ikke skulle sett eneste diagnose, sitter nå og samler diagnoser på el-overfølsomhet og angst – langt utenfor personvernets normale grenser. Diagnosene skulle de ikke hatt overhodet.

For et rot! Ikke rart en innsender forteller meg følgende historie:

Min mor gikk til sin fastlege her i [en liten by] og ba om legeattest da hun ikke ønsker smartmåler installert. Hun fikk til svar fra legen at det kunne hun dessverre ikke, da [nettselskapet] har instruert fastlegene om å ikke gi legeattest.

Kan det i det hele tatt være lov? Jeg er svært overrasket over dette. Hva tenker du? Jeg blir ganske så sint!

Ja, hva tenker jeg? Selvsagt har ikke nettselskapet instruksjonsmyndighet over legestanden. Sett gjennom øynene til den menigmann som har satt seg litt inn i pulsing og biologiske reaksjoner, er rotet og tøvet lett å tolke som et grovt – kjempegrovt – overtramp og et narrespill for å tre AMS ned over hodet på folk. Det er vanskelig nok for dem som ønsker å beskytte seg mot elektromagnetiske felts helsevirkninger som det er, om ikke også myndighetene skulle rote det til slik.

Antakelig dreier dette seg om byråkratiske irrganger og profesjonskamp: Legeforeningen vil ikke at legene skal tape friheten til å stille de diagnoser de selv vil når de vil det, og til å lytte til pasienten. Helsedirektoratet kan ikke tåle at det blir for tydelig at noen faktisk blir reelt syke av EMF, for da er jo grenseverdiene satt for høyt. Statens strålevern følger lojalt det politiske vedtaket de selv har ordnet, at Norge skal “følge WHO”. Og NVE/OED kan ikke rygge tilbake midt i svevet med utrulling av målerne, et 10-milliarders prosjekt, selv om de forstår at det er reelt nok at folk blir syke. “Dessuten er det jo så få,” forteller de oss. Takke Fanden for det! Har de forsøkt selv å finne ut på nettsidene til nettselskapene hvordan man søker fritak? Klart det blir få! Snart er vel antallet fritak på størrelse med antall rullestolbrukere, og dem tar vi vel ikke hensyn til i planleggingen av samfunnet, gjør vi vel? Eller…?

For et narrespill dette er! I en slik situasjon er det bare en ting å gjøre: Skaff deg legeattest på at du frykter helsevirkningene! Og får du ikke fritak, så gi netteier beskjed om at målerutskiftning må utsettes inntil NVE og Helsedirektoratet og Legeforeningen og nettselskapene og Datatilsynet har samordnet seg og realistisk informasjon om helsevirkningene er gitt! For tiden arbeider allerede mot smartmålerne. Bevisene for skadevirkningene blir stadig tydeligere. 5G-testingen viser nå utslag på insekter, fugl og flaggermus. Radioteknologiens biologiske kjennetegn er omtrent de samme. Pulset stråling gir biologiske virkninger selv når signalet er ganske svakt.

Legeforeningen og andre interesserte kan laste ned EUROPAEM-retningslinjene HER, i dansk versjon. De er til å bli klok av.

Nå trenger vi leger som har mot nok til å fortelle at slik som dette kan vi ikke stelle oss.

 

 

Einar Flydal, 30. januar 2018

PDF-versjon: EFlydal-20180130 Smartmålere Det kjennes ut som musklene slites