Smartmålere: Høy temperatur i Frankrike

Screenshot - 28.05.2017 , 14.27.03

I Frankrike rulles smartmåleren “Linky” ut Det skjer ikke uten protester. 500 lokale myndigheter går i mot. 1360 personer har per 21.03.2018 gått sammen i ett av flere initiativ for massesøksmål. Det er såpass mye bråk at 24 deputerte (parlamentsmedlemmer) har gått ut med en støtteerklæring til innføringen av smartmålerne. 

“Linky” er en måler som danner sitt maskenett ved å kommunisere over strømnettet ved forholdsvis lav frekvens i stedet for å bruke mikrobølget radio. Dermed dempes antakelig en god del av helsevirkningene i forhold til hva vi får i Norge. Men samtidig skapes det “skitten strøm” (mer om Linky i bloggpost 30.05.2017). Som i Norge er det meningen at man i neste omgang selv skal kople til en WiFi-ruter som skal ta seg av kommunikasjon med alle de smarte tingene i det smarte hjemmet. I Frankrike installeres også automatisk avleste gassmålere og vannmålere.

Leser du fransk, finner du en liste over nettsteder om smartmålerutrullingen i Frankrike her: http://enconscience.cd74.fr/liens-utiles/ Det fins også mye å hente på Wikipedia (Linky). Det omtales en rekke rettsavgjørelser der lokale myndigheter og enkeltpersoner har tapt.

I en kommentar i Le Monde Economique 12. mars skriver Stéphane Lhomme, miljøaktivist og leder for anti-atomkraft-organisasjonen l’Observatoire du nucléaire, et tilsvar til de 24 deputerte, der de klandres for å være tankeløse mikrofonstativ for myndighetene og gjenta tomme fraser. Hun skriver heter blant annet:

Utallige artikler i dagspressen bekrefter at over 500 kommuner (av alle politiske farger) motsetter seg smartmålere, hundrevis av “Stopp Linky”-grupper dannes nå overalt i Frankrike, og deres informasjonsmøter samler overfylte saler der folk kommer og klager over alle de ondene som Linky-målerne allerede har ført med seg: Overfakturering, brann, ødelagte elektriske apparater eller funksjonsfeil på dem, for ikke å nevne de ulike overgrepene mot befolkningen som utføres av private firma som med fullmakt fra Enedis [datterselskap av franske Statkraft EDF, EF] i arbeidet med å påtvinge installasjon av smartmålerne.

Forøvrig, hva gjelder strålingen og helseproblemer, gjengir erklæringen bare ordrett talemåtene til Enedis, og glemmer tilfeldigvis at Linky i neste trinn må utstyres med ERL (Linky-radiosendere) noe som vil gjøre hver av disse målerne til en kraftig WiFi-sender: Tiltakene som skjer nå kan derfor ikke brukes til å vurdere hva slags strålingnivåer vi vil få i morgen. Det er også klart at operasjonen ikke behøvde skje i to trinn, men at det tar sikte på å unngå borgerens oppmerksomhet og tillate statlige myndigheter å forsikre om at det ikke foreligger grunn for engstelse … nå mens Linky installeres.

På den annen side må man være bra naiv for å ha den minste tillit til de vakre forsikringene som gis om hvordan de vil bli håndtert, de uendelig mange dataene som vil bli samlet inn om våre liv fra Linky-målerne når de først er installert. Det vil knapt ta myndighetene 5 minutter – hva enten det skjer om 3 eller 5 eller 10 år – å erklære at disse dataene til syvende og sist skal kunne brukes uten brukernes samtykke.

(oversettelse: EF)

Argumentene for og mot smartmålerne er omtrent de samme som i Norge. I Frankrike er tilliten til sentrale myndigheter og øvrighetspersoner generelt lav. Man stoler ikke automatisk på dem, eller på at de vet hva de snakker om. Men også i Frankrike ser vi at det trengs en ny forståelse av hva menneskeskapte elektromagnetiske felt har å bety for de grunnleggende livsprosessene. “Skitten strøm” i boligens ledningsnett har temmelig liten oppmerksomhet, der som her. Det siver langsomt inn, men det går langsomt, mye langsommere enn biedøden og enn gråspurvene forsvinner.

Einar Flydal, 22.03.2018

PDF-versjon her: EFlydal-20180321-Smartmålere Høy temperatur i Frankrike