Hvordan unngå smartmåler-stråling i blokker?

Les Spørsmål og svar om smartmålere m.m. for 21.03.2018, så finner du tips til hvordan styret kan gå fram. Husk at styret og forretningsfører har en undersøkelsesplikt og et ansvar overfor beboerne – både formelt og etisk. Ansvaret starter fra det øyeblikk styret er kjent med at det kan være en reell mulighet for at smartmålere (AMS) kan gi helseplager.

Nettselskapene og myndighetene – både OED, NVE, Helsedirektoratet og Statens strålevern – passer derimot på å begrense sitt ansvar: De formulerer seg hele tida slik – i alle fall skriftlig – at de avgrenser sin oppfatning til hva de kan hevde utfra “kunnskapsgrunnlaget” og hva det gir grunnlag for å hevde om helsefaren. De påstår derfor svært lite eller ingenting for egen regning, og skyver ansvaret fra seg og videre bakover til det løser seg opp i ett eller annen utvalg som ikke er ansvarlig for noe som helst.

Einar Flydal, 21.03.2018