Strålefarefornektingen: På tide å forlate Facebook?

Skjermdump-29.12.2017 , 12.38.23Facebook er blitt et politisk sensurert organ, med sensorer som vil styre hva du skal få lese. Det kommer også til å ramme arbeidet med informere om helse- og miljørisiko fra elektromagnetiske felt/stråling – smartmålere, 5G, mobilbruk, WiFi, osv. Det er Faktisk.no som skal sensurere.

Sensurtiltakene som nå skjer, er et godt argument for å gå utenom Facebook og Faktisk.no, og heller registrere seg direkte som følger av min blogg. Da blir du varslet på epost hver gang jeg legger ut en ny bloggpost – istedet for at Faktisk.no skal prioritere for deg hva som du skal få i feeden. En sak om fugler illustrerer problemet.

En nøktern og saklig analyse av den viktige nyheten om at Facebook nå har inngått en sensuravtale for det norske markedet, finner du her: Faktisk.no er blitt Facebook-sensor. Der begrunnes det ganske så godt at Faktisk.no kommer til å utøve sin sensur slik at den vil støtte myndigheter og andre maktgrupperinger – hva enten Faktisk.no mener det så eller ikke. For i praksis får myndighetene med sine informasjonsmedarbeidere og den etablerte kunnskapsforståelsen altfor lett størst tyngde hos journalister. Vanlig arbeidsmåte er å presentere et utfordrende syn, og dernest la det etablerte synet – gjerne fra myndigheter – få slippe til og sette punktum.

Som mange andre frykter også jeg for et meningsmonopol på nettet, selv om jeg lenge har sett det snike seg nærmere. Som ungdom opplevde jeg sensuren bak Jernteppet på nært hold. Som foreleser for IKT-studenter har jeg hentet fram advarslene og spådommene til “The Unabomber” om et stadig mer kontrollert Internett. Og jeg har sett i praksis hvordan slik sannhetssjekk fungerer – selv når journalisten mener de kjemper det godes sak:

Min bloggpost i våres om at nedgangen i fuglebestander nå har elektromagnetisk stråling som en vesentlig og akutt årsak, ble publisert på steigan.no, og vakte svært stor oppmerksomhet. En eller annen ba så Faktisk.no om å vurdere sannhetsgehalten. En journalist der spurte seg så for hos et par forskere, som fortalte at dette hadde de ikke lest om i de fagtidsskriftene de leste. Der var det helt andre, og mer tradisjonelle årsaker som ble forsket på og dominerte, og som de derfor mente ga de store utslagene i fugledød. Konklusjonen til journalisten ble da at utsagnet var “Faktisk helt feil”. Tenk om det sto noe viktig om saken i forskningsartikler og nyhetsstoff som de to forskerne ikke kjente til? Og som ennå ikke hadde fått plass i de mest etablerte biofag-tidsskriftene? Mitt tilsvar til journalisten da jeg ble forelagt hans utkast, var utførlig, og med en lang rekke kildehenvisninger som dokumenterer at elektromagnetiske felt er blitt et vesentlig problem, gir nedgang i bestander, og er en akutt, raskt virkende miljøgift for fugl. Faktisk.no burde etter min mening derfor hatt en vinkling mot hva som var viktig, og trukket en annen konklusjon. Tilsvaret mitt ble tatt inn som et lenket dokument (som ingen leser), mens konklusjonen ble stående. Dermed var saken avsporet og lagt død, mens jeg ble eksponent for uvederheftig kildebruk og for “den overdrevne strålefrykten”.

I dag fins det mer forskning som viser at det viktige problemet er det som var mitt fokus: “Hva er det mest akutte problemet som må håndteres nå dersom vi skal redusere nedgangen i fuglebestander?” Faktisk.no arbeidet en annen problemstilling: “Hva gir mest fugledød akkurat nå?”, og stolte på kilder som neppe var de beste i det saken burde dreid seg om. Samlingen av forskningsreferanser som jeg oversendte, avviste Faktisk.no med at de var hentet fra boka til en aksjonist som hevder at han er el-overfølsom. Det er i klasse med å avvise Henrik Ibsen som forfatter på grunn av hans uekte barn.

Faktisk.no skal altså sitte og bedømme sannhetsverdien i mine bloggposter når jeg lenker til dem på Facebook. Finner de etter en tilsvarende “faktasjekk” ut at budskapet i bloggen er usant, vil min bloggpost få lavere prioritet – altså bli mindre synlig i din feed, også blant dere som følger meg på Facebook.

Hadde avtalen vært inngått tidligere, ville dette også skjedd med den bloggposten som suverent er mest lest av alle jeg har skrevet – den som forteller at Statens strålevern innrømmer i brev at de har blandet sammen beregningsmetoder og grovt undervurdert strålingen fra AMS-målerne, men ikke vil gå ut og fortelle det til NVE, nettselskaper eller allmennheten – angivelig fordi de ikke syns det er av betydning. For Statens strålevern ville jo fortalt Faktisk.no at utfra det “kunnskapsgrunnlaget” de legger til grunn, er det helt uvesentlig at målerne stråler døgnet rundt tre ganger så kraftig som en mobiltelefon, og ikke langt svakere, slik Strålevernet først hevdet, og som fortsatt står i nettselskapenes informasjonsmateriell til deres kunder. Og så mange autoritative kilder kan jo ikke ta feil, kan de vel?

Følger du meg på Facebook, er derfor mitt forslag: Gå til http://einarflydal.com, og registrer deg heller som følger i feltet i venstre kant. Da får du en epost med lenke hver gang jeg legger ut en ny bloggpost – uten at andre skal prioritere hva du skal få lese om.

Einar Flydal, 13. oktober 2018

PDF-versjon her: EFlydal 20181012 Strålefarefornektingen På tide å forlate Facebook