Til dere som har boka “Smartmålerne, jussen og helsa”: oversikt over rettelser

FORSIDEBILDE Grimstad&Flydal-Smartmålerne jussen og helsa Z-forlagBoka “Smartmålerne, jussen og helsa”, som kom ut på Z-forlag sommeren 2018, inneholder  et vedlegg skrevet av meg, med omtale av “sakens faktum”: om AMS, om stråling og helserisiko, grenseverdier, med mere. 

Prosjektet gikk på rekordtid, så boka inneholder en del feil, men ingen som forandrer konklusjonene. Her finner du oversikt over rettelser som er gjort i versjon 2.01, som du kan laste ned på nettet. De kan det være greit å skrive ut og legge inn i boka.

Boka er nå lastet ned mer enn 1700 ganger, og nesten utsolgt fra forlaget. Du kan få kjøpt den så langt opplaget rekker. Boka gir et vell av argumenter for den som vil skrive innlegg i lokalavisa, lede miljøtenkningen inn på nye veier, lage studiegruppe, eller bare lære seg opp på dette store feltet. Alle inntekter, selv forlagets, er gått til informasjonsarbeid.Fra tilbakemeldinger vet jeg at mange av dem som har kjøpt boka, bruker vedlegget som en innføringsbok om smartmålere, om stråling og grenseverdier, og som oppslagsverk for å finne omtaler av relevant forskning. Den gir oversikt og et vell av generell informasjon om smartmålere, stråling, helseaspekter, og historien bak dagens politikk på området.

Vedlegget ble til på rekordtid med 1. juli 2018 som frist. I løpet av sommeren ble det rettet, og en rettet versjon 2.01 av hele boka ble lagt ut til gratis nedlasting. I versjon 2.01 er det gjort en del endringer og feilrettelser, men ingen som er vesentlige for konklusjoner og vurderinger. De viktigste av de rettelsene som er gjort, samt lenke til tekst der alle endringer er omtalt, finner du i dette korte skrivet: Oversikt over rettelser til boka i ver. 2.01. Det kan jo kanskje være lurt å skrive ut og legge inn i boka.

Som nevnt er boka nær utsolgt fra forlaget. Vil du skaffe deg den, kan det være lurt å bestille den nå (direkte fra Z-forlag).

Det juridiske innholdet i boka er oppsummert blant annet i bloggposten Juristutredningen: Hva fant de? Hva finner du? Og hva er neste trinn?

Einar Flydal, 11.10.2018