Virksomhetsrevisjon av DSA, Episode 2

DSA (tidligere Statens strålevern) syns at etaten arbeidsrutiner blir kontrollert mer enn nok, og trenger ikke at jeg sender et revisorteam på besøk, slik jeg ønsker for å kvalitetssjekke etatens arbeid med ikke-ioniserende stråling (bloggpost 31.01,2019).

Jeg har derfor bedt DSA om å få utlevert alle de nyeste revisjonene, så kan vi begrense oss til det som våre revisorer finner grunn til å se nærmere på. Vi er nå 480 personer bak anmodningen og vi minner om at DSAs slagord er:

Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet.

I sitt svar av 5.2.2019 meddeler DSA at etaten allerede blir revidert av både Riksrevisjonen, departementene og IAEA – Den internasjonale atomenergikommisjonen. DSA anser det derfor “ikke som hensiktsmessig at et team med andre eksterne revisorer” enn dem de allerede har, skal gjennomføre en virksomhetsrevisjon hos dem.

Jeg svarte i brev den 15.02.2019 at det normalt ikke er leverandørene som er de rette til å vurdere om virksomhetsrevisjon bør finne sted. Det er det leverandørens mottakere som er.

Men det er selvsagt ikke nødvendig med dobbeltarbeid. Derfor har jeg bedt at vi i første omgang får utlevert revisjonsrapportene til gjennomgang. Da vil vi se når revisjonene sist ble foretatt, hvilke revisjonsstandarder som er brukt, og om de er relevante for det som vi er opptatt av: kvaliteten på arbeidsprosessene rundt ikke-ioniserende stråling og helserisiko ved “subtermiske nivåer”, altså nivåer som ikke gir varmeskader.

For denne strålingen advarer forskere og medisinere verden over mot, fordi de hevder at den gjør folk syke i betydelig antall av nye strømmålere, mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nett i skolen, i Norge såvel som i andre land. Samtidig forsikrer DSA oss om at her er det ingen helserisiko å finne. Motsetningen i dette trenger en forklaring, og en kvalitetsrevisjon av arbeidsprosessene på området er et vesentlig skritt på veien.

Bård Rune Martinsen, Martinsen Consultancy, har fått ansvaret for vår revisjon. Han har omfattende erfaring med kvalitetsrevisjoner fra oljebransjen. Der er man nøye på slikt, ikke minst fordi den norske stat krever det for å sikre at det ikke skjer en glipp. Glipper bør heller ikke skje innen folkehelsen.

Martinsen har så smått gjort sine forberedelser og fortsetter når revisjonsrapportene kommer. Han vil bruke ISO 9001 som referanse. Så får vi se hva rapportene dekker og hva som trenger videre avklaring. For eksempel vil jeg anta at den internasjonale atomenergikommisjonens revisjonsrapport ikke er relevant i vår sammenheng annet enn i de mest overordnede avsnittene, Om departementenes og Riksrevisjonens rapporter dekker det feltet som vi er opptatt av, får vi se når vi mottar dem.

Slutt gjerne opp om anmodningen! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen. Beløpet blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Kontoen kontrolleres og disponeres av  en pensjonert bankmann og regnskapet vil være åpent tilgjengelig.

Så registrér deg her og nå med din epost-adresse. Jeg foreslår kr. 200. Mener du at vi trenger en kvalitetssikring av strålevernet, er du herved utfordret!

 

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.

Einar Flydal, den 15. februar 2019

PDF-av bloggpostene og korrespondansen hittil:
Bloggposter og korrespondanse EF-DSA-virksomhetsrevisjon per 15022019