AMS: Er gebyrene overhodet berettiget?

Over hele landet raser og fortviler folk som har fått fritak fra smartmålere på grunn av helsa, over at de ilegges et ekstra gebyr fra nettselskapet. Nettselskapet viser til at NVE har gitt dem adgang for å kompensere for ekstra kostnader med å lese av strømmen én gang per år, og med å vedlikeholde gamle registreringssystemer som AMS – automatisk måleravlesning skulle gjøre overflødige.

Jeg ba en konsulent om å se litt på den saken. Han har laget et lite notat som du nok vil finne ganske så interessant…

Blant konklusjonene som trekkes i notatet, er at

  • gebyret ikke synes å være berettiget fordi kombinasjonen AMS + fritak ikke synes å gi noen netto kostnad, men tvertimot en stor netto innsparing for nettselskapene
  • støttesystemene uansett må opprettholdes
  • det uansett ikke synes rimelig å ilegge de kunder som har fått fritak, et slikt gebyr, i stedet for å fordele  den eventuelle kostnaden flatt over alle kunder
  • NVE styrer og dirigerer på områder som gjennom forskrift synes å være overlatt til nettselskap og kunde å bli enige om, og altså blander sammen styringsnivåer
  • NVE vikler seg inn i en selvmotsigende administrasjon av fritaksområdet

Til dette kan det tilføyes at det jo er nettselskapets valg av kommunikasjonsteknologi som kunden trenger fritak for av helsemessige grunner, ikke automatisk måleravlesning som sådan. NVE blander altså også sammen måleravlesning og kommunikasjonsteknologien som NVE selv sier at NVE ikke har noe med å gjøre. Skulle nettselskapene ha noen kostnad, er den altså egenhendig påført.

Det hadde vært fint om noen gikk sammen og engasjerte en advokat for å ta tak i dette og få ryddet opp. En konflikt om slikt som har med bolig og boligens tekniske egenskaper å gjøre, kan du kanskje få dekket over innboforsikringen. Flere venner i litt ulik situasjon, f.eks. med ulike helsemessige følger, kan gå til samme advokat og kanskje få dekket hver sine kostnader i sine forsikringsselskaper. Jeg har erfaring med at et slikt samarbeid mellom flere gjennom samme advokat kan gi atskillig større ressurser å sloss med.

Her får du notatet, som du kan studere selv.

Martinsen Consultancy Noen problemstillinger 20190207

 

Einar Flydal, den 16. februar 2019 / revidert 25.2.2019.

PDF-versjon: EFlydal 20190216 AMS Er gebyrene overhodet berettiget

PS. Flere nettselskap har begynt å tilby GPRS som et alternativ, eventuelt med antenne festet utenpå huset – mot et lite tillegg. Det er en løsning basert på mobildata (GPRS). Den sender da så ofte som nettselskapet har bestemt, f. eks. hver 3. time (hos BKKs kunder) og er ellers “taus”, og måleren deltar da ikke i noe maskenettverk med andre målere. Det er altså en slags mellomløsning som en del kan finne brukbar, og betyr at man slipper gebyret. Men jeg ville betakket meg fra å ha en slik sender nær senga: Om natta er man ekstra var for elektromagnetiske felt. Plassert på yttervegg i litt avstand, eller skjermet fra soveplasser, er den derimot mer skånsom enn en måler i maskenett.

For miljøet rundt oss er den derimot et lite bidrag til miljøskader på insekter, fugler etc. Mer om insektsdøden og EMF kommer vi til å høre i tida som kommer.