AMS-målerne: styrer og aksjonærer gjøres ansvarlige for helseskadene

Fagfolk og amatører ringer og skriver brev om helseerfaringer med AMS. De skriver og ringer til NVE, til nettselskapene, til politikere – og til meg. Og noen skriver til selskapenes styremedlemmer og aksjonærer. For de kan jo bli sittende med ansvaret når vinden snur og de blir nødt til å ta ansvar for helseskader som kundene er påført.

En av dem som har skrevet, er Lars Hallvard Dahle i Molde, en kar med bakgrunn som sveiser, faglærer innen elektrofag og HMS-ansvarlig. Han ble lurt til taushet da han slo alarm om WiFi i skolen for noen år siden, men da smartmålerne kom, gravde han dypere i materien…

Det er lenge siden Lars ble opptatt av helserisiko fra elektromagnetiske felt og forsøkte å slå alarm mot WiFi i skolen. Men siden Statens strålevern (nå DSA) forsikret om at strålingen var så svak, slo han seg til ro med det, skriver han. Han visste jo ikke at halve kloden ser på våre strålegrenser som meningsløst høye, og han kjente ikke til forskningen på feltet.

Nå har blant annet Frankrike, Israel, Kypros, India, samt diverse byer og diverse skoler rundt om i verden kommet etter i Lars sine fotspor og innført mer eller mindre strenge restriksjoner – fra fullstendig forbud til delvis lov – både hva gjelder WiFi og mobilbruk. Og de har gjort det av helsegrunner.

Lars var tidlig ute, men ga seg altså. Da AMS-målerne dukket opp, meldte imidlertid temaet seg på ny. Lars begynte å oppdatere seg. Det endte med at han sendte brev både til det lokale nettselskapet, Istad Nett, og til strømleverandøren Istad Kraft, som er Istad Netts tvillingbror. Også styremedlemmene fikk brev. Slik skulle de ansvarliggjøres så de aldri kan si at “dette ante vi ikke noe om”. Det er en god idé. (Derfor har da også daglig leder i alle nettselskapene fått tilsendt boka Smartmålerne, jussen og helsa, der det gis en 220-siders ovesikt over problematikken og en solid referansesamling.)

Lars har jobbet med installasjon av elektromotorer i størrelsen tre hundre til tusen kiloWatt. Det er kraftige saker. Han har ikke bare praktisk elektro-kompetanse, men er også faglærer. Og han har fått føle det på kroppen. Lista over symptomer som han har, er ganske lang, og kunne vært klippet ut av symptomlista i litteraturen, f.eks. i Arthur Firstenbergs “Den usynlige regnbuen”, der vi finner symptomene de første elektrisitetsforskerne fant på 1750-tallet. Så det er kjent stoff for mange.

Styremedlemmene i Istad Nett er altså varslet om at her er noe som skurrer i selskapets samfunnsansvar, og noe som de nok burde se nærere på i stedet for bare nøye seg med forsikringene fra strålevernet. Om ikke av andre grunner, så fordi de kan bli stilt personlig til ansvar. Særlig gjelder jo det hvis det framkommer at Istad Nett verken har foretatt noen egen risikovurdering før installasjon av smartmåler satte i gang, eller da selskapet burde ha forstått at her kunne det forårsake betydelige helseskader.

Hadde jeg vært investor, ville jeg også vært urolig for den rent finansielle siden av saken…

Brevet fra Lars Dahle finner du nedenfor. Det er ikke feilfritt, og det mangler skikkelige referanser til enkelte av kildene som er omtalt. (Og jeg har formatert det litt før denne publiseringen.) Men brevet er tydelig i påpekningene av helserisiko – så tydelig at enhver kan se at her synes det å være rom for den mulighet – for å si det forsiktig – at Istad Nett påfører sine kunder en vesentlig helsebelastning som rent statistisk vil slå ut hos en del folk. Og i så fall utløses en undersøkelsesplikt som ikke bare selskapet ved daglig leder, men hvert av styremedlemmene personlig står til ansvar for.

Hva slags reaksjon har Lars fått på brevet sitt fra Istad Nett? Jo, bare de vanlige argumentene: De skylder på pålegg fra NVE, og de forteller at de må beregne et gebyr, og at de stenger av strømmen hvis han ikke slipper dem inn. Dette er de samme argumentene som vi allerede har sett på og kommentert i bloggpost 14.01.2019: De holder ikke.

 

Einar Flydal, den 19. februar 2019

Bloggposten som PDF: EFlydal 20190219 AMS-målerne styrer og aksjonærer gjøres ansvarlige for helseskadene

Lars Hallvard Dahles brev til Istad Nett & Kraft og styremedlemmer: Brev Lars Dahle til Istad Nett & Kraft og styre 20190105 SLADDET2